Breaking News

ฟรี eBook: มาตรฐาน PCI DSS 3.2.1 ฉบับภาษาไทย โดย ACIS Professional Center

ACIS Professional Center บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยชื่อดังของประเทศไทย ออก eBook เรื่อง “มาตรฐาน PCI DSS เวอร์ชัน 3.2.1” ฉบับภาษาไทย ซึ่งแปลและเรียบเรียงมาจากมาตรฐานต้นฉบับภาษาอังกฤษ องค์กร ร้านค้า และผู้ให้บริการการชำระเงินผ่านบัตรสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ฟรี

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) เป็นมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่มีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลบัตรเครดิต โดยมาตรฐานนี้ถูกกำหนดขึ้นโดย Payment Card Industry Security Standard Council (PCI SSC) ซึ่งเป็นสภาที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย Payment Brand 5 ค่ายใหญ่ของโลกอันได้แก่ Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB โดยการออกมาตรฐานนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กร บริษัท และร้านค้าต่าง ๆ สามารถควบคุมมาตรฐานในการเก็บรักษา ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ให้สามารถป้องกันการฉ้อโกงซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรชำระเงินได้

eBook เล่มนี้มีความยาวรวมทั้งสิ้น 31 หน้า เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การแนะนำมาตรฐาน PCI DSS, ข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน เช่น การติดตั้ง Firewall และ Antivirus, การปกป้องข้อมูลผู้ถือบัตร, การเข้ารหัส, การพัฒนาและดูแลระบบแอปพลิเคชัน, การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้, การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพ ไปจนถึงมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้องค์กรและร้านค้าต่างๆ นำไปอ้างอิงและปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PCI DSS ได้ง่ายยิ่งขึ้นAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

IDC วิเคราะห์ ยอดการลงทุนด้าน IT ทั่วโลกน่าจะหดตัวลง 2.7% จาก COVID-19

IDC ได้ออกมาเผยถึงผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของวงการ IT ทั่วโลกว่าการลงทุนนั้นน่าจะหดตัวลง 2.7% จากการแพร่ระบาดของ Coronavirus หรือ COVID-19 และมีการทำนายในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี VMware EVOLVE Online 2020 ลุ้นรับฟรี iPad Pro และ Apple Watch

ขอเชิญทุกท่านในวงการ IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี VMware EVOLVE Online 2020 งานสัมมนาออนไลน์ใหญ่จาก VMware ที่อัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมกันทั่วโลก พร้อมทำ Online Hands-on Lab เพื่อทำความรู้จักกับ VMware vSphere 7, VMware Tanzu Mission Control, Container, Software-Defined Networking, Hybrid Cloud และ VMware Cloud on AWS ซึ่งสามารถเข้าร่วมในเวลาใดก็ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2020 พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ Apple iPad Pro, Apple Watch, Apple AirPods Pro และ Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้