Black Hat Asia 2023

Alcatel-Lucent Enterprise แจกฟรีเอกสาร Cybersecurity in Governments and Smart Cities สรุปสถิติและวิสัยทัศน์จากยุโรป

ประเด็นด้าน Cybersecurity นั้นนับวันจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานภาครัฐและโครงการ Smart City ที่มักมีความซับซ้อนสูงและมีข้อมูลสำคัญถูกบันทึกจัดเก็บอยู่ภายใน ซึ่งก็ทำให้ตกเป็นเป้าของการโจมตีรูปแบบต่างๆ ดังนั้นทาง Alcatel-Lucent Enterprise จึงได้จัดทำแบบสำรวจร่วมกับ IDC ในการศึกษาถึงแนวโน้มด้าน Cybersecurity ของหน่วยงานภาครัฐและโครงการ Smart City ในยุโรปขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาได้ทันที

เอกสาร Cybersecurity in governments and smart cities นี้มีความยาว 16 หน้า โดยได้รวมผลสำรวจจากผู้บริหารด้าน IT ในองค์กรภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาคยุโรปกว่า 290 ราย มาสรุปถึงประเด็นความพร้อมและทิศทางในอนาคตด้าน Cybersecurity ที่หน่วยงานภาครัฐและโครงการด้าน Smart City ต้องให้ความสำคัญ เช่น

  • การให้ความสำคัญต่อ Cybersecurity ที่สูงขึ้นของหน่วยงานภาครัฐ
  • ข้อมูลประเภทต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ตกเป็นเป้าของการโจมตี
  • เป้าหมายและวิธีการที่ถูกใช้ในการโจมตีหน่วยงานภาครัฐ
  • ความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยคุกคามของหน่วยงานภาครัฐประเภทต่างๆ
  • แนวทางการในการชี้วัดความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกโจมตี และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป
  • อันดับของภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
  • แนวทางและกลยุทธ์สำหรับรับมือกับภัยคุกคาม

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารได้ทันทีที่ https://www.al-enterprise.com/en/gated-assets/cybersecurity-in-government-and-cities


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …