Breaking News

AIS Webinar: CYBER under the AEGIS: Cyber Crimes Detection by Log

AIS Business ขอเรียนเชิญ IT Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “CYBER under the AEGIS: Cyber Crimes Detection by Log โดย AIS และ Ragnar” เพื่อเรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล Log สำหรับการตรวจจับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจองค์กร ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: CYBER under the AEGIS: Cyber Crimes Detection by Log โดย AIS และ Ragnar
ผู้บรรยาย: คุณ Kittinan Chanpreecha, Network’s Operation Specialist, Ragnar Infosec และคุณ Pongsakorn Panassitanon, DevOps Engineer, Ragnar Infosec
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ภาษา: ไทย

ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆกำลังเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) เราจะป้องกันและจัดการกับภัยคุกคามที่เรามองไม่เห็นได้อย่างไร ? แต่หากท่านมีข้อมูลจาก Log ที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระบบและเครือข่ายขององค์กร ซึ่งข้อมูลจาก Log เหล่านั้นคือบันทึกการมองเห็นดังกล่าวที่สามารถนำมาวิเคราะห์ตรวจจับและจัดการกับความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

ใน Webinar ครั้งนี้เราจะนำเสนอให้ท่านรู้จักวิธีการนำข้อมูล Log ไปใช้วิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในองค์กรของท่าน และนอกเหนือจากเนื้อหาบรรยายยังประกอบไปด้วยช่วงสาธิต Live Preview การใช้ Log ตรวจจับภัยคุกคามต่างๆ อาทิเช่น Malware, Phishing และ DDoS จากข้อมูลและเหตุการณ์จริง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://app.livestorm.co/ais/cyber-under-the-aegis-cyber-crimes-detection-by-log-live-demo โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียนAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Alcatel-Lucent Enterprise ยกระดับ Rainbow แพลตฟอร์มด้าน Collaboration สู่อีกขั้นของการสื่อสาร

Alcatel-Lucent Enterprise ผู้นำระดับโลกของโซลูชันทางด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในธุรกิจ ได้ทำการอัปเกรดครั้งใหญ่ให้กับบริการ Rainbow ซึ่งเป็นบริการ Cloud สำหรับวิดีโอและการสื่อสาร เพื่อยกระดับประสบการณ์สำหรับผู้ใช้งานสู่ระดับใหม่และสามารถสื่อสารร่วมกันภายในกลุ่มของผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้นได้ โดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ แพลตฟอร์ม Rainbow ก็ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากการที่ธุรกิจและองค์กรทั่วโลกได้เลือกใช้งานโซลูชันดังกล่าวเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้โดยที่ยังคงมั่นใจได้ว่าการทำงานจากระยะไกลจะยังคงมีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับพนักงานท่ามกลางวิกฤตนี้

หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯแนะ 6 ข้อปฏิบัติเพื่อการใช้งานคลาวด์อย่างมั่นคงปลอดภัย

Federal Trade Commission (FTC) ได้ออกแนะนำ 6 ข้อปฏิบัติให้องค์กรได้ตระหนักเพื่อใช้งานคลาวด์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย