[Guest Post] AI Solution จาก IBM

จากปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ อาจจะทำให้องค์กรหรือหลายๆโรงงานต้องหยุดชะงัก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆที่เสียโอกาสทางรายได้

ทาง IBM จึงได้เสนอช่องทางการแก้ปัญหาด้วยการนำ AI Solution ด้าน Quality Inspection ที่ชื่อว่า Solution IBM Visual Insights มาช่วยในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ช่วยให้หาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาดบริษัทเมโทร คอนเนค จำกัด
เบอร์โทร 02-089-4508
อีเมล์ mktmcc@metroconnect.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Red x Blue Pill 2022 โดย 2600 Thailand เปิดให้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแล้ว

2600 Thailand ประกาศจัดงานสัมมนาแบบพบหน้า Red x Blue Pill 2022 ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ได้รับการกล่าวขานว่า “เจาะลึก” ด้าน Computer Security ที่สุดในประเทศไทย โดยรวบรวมเนื้อหาทั้งด้าน …

[Guest Post] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์เชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

หนึ่งในมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนําของประเทศไทย ให้บริการด้านการศึกษาแบบออนไลน์แก่ผู้เรียน 200,000 คน ในช่วงเวลา 2 ปี ใน 64 ประเทศด้วย AWS