Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

500 Gbps .. สถิติอย่างเป็นทางการล่าสุดสำหรับ DDoS Attack

Arbor_logo

Arbor Networks ผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับป้องกัน DDoS Attack ได้ออกรายงาน ประจำปี 2015 ซึ่งระบุว่า DDoS Attack ขนาดใหญ่ที่สุดที่ค้นพบ มีขนาดสูงถึง 500 Gbps ซึ่งทำลายสถิติล่าสุดของเมื่อต้นปี 2015 ที่ผ่านมาที่มีขนาด 334 Gbps

พบการโจมตีรุนแรงสุดขนาด 500 Gbps

รายงานฉบับนี้ทำการสำรวจจาก Service Provider, Hosting, Mobile, Enterprise และ Network Operator 354 รายทั่วโลกตลอดปี 2015 ที่ผ่านมา พบว่า DDoS Attack ที่รุนแรงที่สุดที่พบมีขนาดใหญ่ถึง 500 Gbps รองลงมาคือ 450 Gbps, 425 Gbps และ 337 Gbps ตามลำดับ นับว่ามีการโจมตีขนาดใหญ่หลายครั้งตลอดทั้งปี

arbor_ddos_2015_1

นอกจากนี้ เกือบ 1 ใน 4 ของ Service Provider ระบุว่าเคยพบการโจมตีที่มีขนาดสูงสุดเกิน 100 Gbps ในขณะที่ปี 2014 มีเพียง 20% ของ Service Provider เท่านั้น ที่พบการโจมตีขนาดสูงสุดเกิน 50 Gbps แสดงให้เห็นว่าทั้งแนวโน้มทั้งจำนวนและขนาดของ DDoS Attack มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลและสถิติอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ DDoS Attack

  • การโจมตีส่วนใหญ่มุ่งเป้าเพื่อแสดงศักยภาพ และเรียกค่าไถ่เพื่อให้หยุดโจมตี
  • 56% ของ Service Provider ระบุว่าพบการโจมตีที่มีรูปแบบหลากหลาย เช่น โจมตี Infra, แอพพลิเคชัน และ Service พร้อมๆกัน ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่มีเพียง 42%
  • 93% เป็นการโจมตี DDoS Attack บนระดับแอพพลิเคชัน ซึ่ง DNS ตกเป็นเป้าหมายมากที่สุด (มากกว่า HTTPS)
  • แนวโน้มการโจมตีระบบคลาวด์เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จาก 19% เมื่อ 3 ปีก่อน เป็น 29% ในปีถัดมา และเป็น 33% ในปี 2015 ที่ผ่านมา
  • เกินครึ่งของ Service Provider ระบุว่า Firewall ไม่สามารถป้องกัน DDoS Attack ได้ รวมทั้งมักตกเป็นเป้าหมายแรกสุดของการโจมตี

arbor_ddos_2015_2

arbor_ddos_2015_3

อ่านรายงาน Worldwide Infrastructure Security Report ฉบับเต็มได้ที่: https://www.arbornetworks.com/images/documents/WISR2016_EN_Web.pdfAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CEBIT Webinar: การปรับตัวและใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ หลังวิกฤต COVID-19 โดย Sertis

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวและใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ หลังวิกฤต COVID-19 โดย Sertis" เพื่อรับฟังบทวิเคราะห์สำหรับธุรกิจด้านการเตรียมตัวนำ AI มาใช้ในธุรกิจในโลกหลังยุค COVID-19 สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ว่าจะมีกรณีการใช้งานใดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมได้และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างไร ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 13.30 - 14.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

CEBIT Webinar: ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai" วงเสวนาว่าด้วยเรื่องของการทำงานในยุค COVID-19 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมุมของผู้บริหารธุรกิจยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย พร้อมการพูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์อนาคตหลังจากที่ธุรกิจไทยต้องเตรียมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.30 - 11.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้