CDIC 2023

Data Fabric กับ 5 วิธีการยกระดับกลยุทธ์ด้าน Data ขององค์กรโดย IBM

ในโลกยุคดิจิทัล นวัตกรรมด้าน Data พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งความสามารถในการประมวลผลข้อมูล อัลกอริธึมที่ถูกปรับแต่งให้ดียิ่งขึ้น และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในราคาย่อมเยาว์ อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณข้อมูลอันมหาศาลที่มาจากหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายอุปกรณ์ รวมไปถึงระบบจัดการที่แตกต่างกัน ทำให้องค์กรไม่สามารถเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จากการศึกษาของ IBM พบว่ามีข้อมูลปริมาณมากถึง 68% ที่ไม่ถูกวิเคราะห์ ในขณะที่ 82% ขององค์กรก็กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาด้าน Data Silos

5 วิธีการยกระดับกลยุทธ์ด้าน Data ขององค์กร

เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรขับเคลื่อนด้วย Data ได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์และสถาปัตยกรรมด้าน Data แบบบูรณาการ ซึ่งทาง IBM ได้ออกมาแนะนำถึงวิธีการยกระดับกลยุทธ์ด้าน Data ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น 5 ข้อ ดังนี้

1. ปรับกลยุทธ์ด้าน Data ให้เข้ากับเป้าประสงค์เชิงธุรกิจ

ปรับตัวให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นผู้นำด้าน Data Literacy ของอุตสาหกรรม ผู้บริหารขององค์กรต้องเห็นชอบและให้การสนับสนุนในการสร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วย Data ไปจนถึงการหลอมรวมบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่พร้อมสนับสนุนด้วยเทคโนโลยี AI

2. สร้างทีมที่มีความพร้อมและความสามารถ

ว่าจ้างและอบรมพนักงานให้มีทักษะด้าน Data ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเริ่มโครงการด้าน Data ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มั่นใจว่าทุกตำแหน่งงาน เช่น Data Architect, Data Engineer, Data Analyst และ Data Scientist สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างมาตรฐานด้าน Data Observability และ Trust ขึ้นในองค์กร

3. ให้ทีมดึง Data มาใช้ได้ด้วยตนเอง (Data Self-service)

ให้บริการเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึง วิเคราะห์ และย่อยข้อมูลด้วยตนเองได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้ทีม Data สามารถโฟกัสกับการขึ้นระบบ AI ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Data Self-service ยังช่วยสร้างความคล่องตัวและทำให้ได้ผลลัพธ์ที่จะช่วยเปิดเผยถึงข้อมูลเบื้องลึก เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

4. ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลมีการกำกับดูแล

ปรับใช้นโยบาย Metadata เพื่อสร้างมาตนฐานการใช้ Data ขององค์กรและทำให้มั่นใจว่า Data จะถูกใช้งานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีเครื่องมือที่สามารถผสานการทำ Data Governance เข้าไปในกระบวนการได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า Data จะถูกใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็น เสมอต้นเสมอปลายทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร

5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ติดตั้งโซลูชัน Data และ AI แบบรวมศูนย์ที่สามารถทำงานได้อย่างบูรณาการ และดำเนิน Data Lifecyble ได้โดยอัตโนมัติ มองหาโซลูชันที่ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายและสามารถผสานการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ เช่น สถาปัตยกรรมแบบ Data Fabric เพื่อลดกระบวนการด้าน Data ที่มีความซับซ้อนและผลักดันให้เกิดการพลิกโฉมธุรกิจ

Data Fabric คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

Data ในปัจจุบันอยู่อย่างกระจัดกระจาย มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ และเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาด้าน Data Silos ทำให้องค์กรไม่สามารถนำ Data ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ IBM จึงได้นำเสนอสถาปัตยกรรมแบบ Data Fabric ขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายด้วย Data Self-service ซึ่งสถาปัตยกรรมดังกล่าวจะเป็นอิสระต่อสภาพแวดล้อม กระบวนการ การใช้งาน และสถานที่ ในขณะที่สามารถบูรณาการความสามารถในการบริหารจัดการได้แบบ End-to-end นอกจากนี้ยังสามารถจัดการเรื่อง Integration, Discovery, Governance, Curation และ Orchestration ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้องค์กรสามารถดึงประสิทธิภาพของ Data ออกมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมแบบ Data Fabric ได้ดังนี้

1. เพิ่มความสามารถในการดึง Data มาใช้ได้ด้วยตนเอง (Data Self-service)

ความสามารถในการทำ Data Self-service ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรสามารถค้นหา Data ที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว และใช้เวลาในการสำรวจ Data ได้นานยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องลึกที่ช่วยสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ เพิ่ม ROI ได้มากถึง 86 – 158%

2. จัดการเรื่อง Data Governance, Protection และ Security ได้โดยอัตโนมัติ

กระบวนการอัตโนมัติที่มี AI สนับสนุนสามารถดึงสาระสำคัญจากเอกสารจำพวกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ออกมาเพื่อสร้างนิยามและกฎสำหรับการทำ Data Governance ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้องค์กรเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการโดนปรับจากการทำผิดกฎหมาย

3. จัดการงานด้าน Data Engineering โดยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ Data Integration

ยกระดับและเร่งการส่งมอบ Data ภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ขจัดกระบวนการด้าน Data Integration ที่ไร้ประสิทธิภาพ ซ้ำซ้อน และต้องลงมือทำด้วยตนเองให้หมดไป ทั้งยังช่วยสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการส่งมอบ Data ที่มีคุณภาพให้แก่องค์กรได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IBM Data Fabric: https://www.ibm.com/analytics/data-fabric

Ingram Micro ผู้จัดจำหน่ายโซลูชันของ IBM อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ IBM อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการเชิงธุรกิจ การออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย เพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงกลยุทธ์ด้าน Data และออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก Data ได้ถึงขีดสุด ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมจาก IBMโดยตรง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฝ่ายขายหรือฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด: TH-IBM@ingrammicro.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[รีวิว] Acer Swift Go 16 ตอบโจทย์การใช้งานธุรกิจอย่างหลากหลาย เบา บาง พร้อมพกพาทุกสถานการณ์

ปัจจุบันการทำงานอย่างอิสระจากสถานที่ต่างๆ ถือเป็นวัฒนธรรมของหลายองค์กรไปแล้ว หลังจากการปรับตัวครั้งใหญ่จากการมาถึงของการแพร่ระบาด โดยปัจจัยหลักที่ผู้คนมักมองหาเป็นอันดับแรกก็คือสเป็คการประมวลผลที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งานอย่างหลากหลาย หากมีหน้าจอใหญ่แต่ยังรักษาความเบาไว้ได้ยิ่งดี เพราะให้ประสบการณ์ความบันเทิงและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสรีวิวสินค้าจากค่าย Acer ซึ่งถูกออกแบบมาด้วยคุณสมบัติข้างต้น ในราคาย่อมเยาว์ โดยโน๊คบุ๊คตัวนี้ก็คือ Acer …

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …