แนะนำ 5 บริการ Managed Network Services จาก UIH ดูแลระบบเครือข่ายด้วยทีมงานมืออาชีพ

ธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรทั่วโลกต่างพลิกโฉมระบบเครือข่ายเพื่อขยายการเชื่อมต่อและรองรับการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนและบริหารจัดการได้ยากมากขึ้น บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ในฐานะผู้นำด้าน Digital Infrastructure & Solutions ได้เปิดให้บริการ Managed Network Services แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งเครือข่าย LAN และ WAN พร้อม SLA ระดับองค์กร ดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก UIH เอง ช่วยให้ลูกค้าสามารถโฟกัสกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ระบบเครือข่ายทวีความซับซ้อนและดูแลยาก Managed Network Services คือทางออก

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล แต่ละองค์กรต่างมองหาเทคโนโลยีทางด้าน Infrastructure ที่เหมาะสมและยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ระบบเครือข่ายถูกขยายออกไป ทำให้เกิดความซับซ้อนและยากต่อการบริหารจัดการ แม้แต่ UIH เอง ในฐานะผู้ให้บริการลิงก์อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของไทย ก็เคยพบสถานการณ์ที่ยากลำบากในการจัดการกับเครือข่ายขนาดใหญ่ของตนมาแล้วเช่นกัน

ดังนั้น การที่องค์กรต้องจัดการทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและไม่คุ้มค่า เนื่องจากธุรกิจดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การลงทุนซื้ออุปกรณ์ IT แบบครั้งเดียวมาใช้ในระยะยาวด้วยงบประมาณมากๆ ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจสมัยใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นและพร้อมขยายตัวในอนาคต ทั้งยังต้องพิจารณาถึงการจัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอีกด้วย การหันมาใช้บริการ Managed Services ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตลอดเวลา และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยดูแลจึงเป็นทางออกที่ดีกว่า

จับมือเป็น Business Partner ร่วมพลิกโฉมโครงข่าย ปูทางสู่ธุรกิจดิจิทัล

UIH ผู้นำด้าน Digital Infrastructure & Solutions มานานกว่า 20 ปี และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ให้บริการและบริหารจัดการโครงข่ายสำหรับองค์กร UIH จึงพร้อมจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) กับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อพลิกโฉมโครงข่ายขององค์กร ปูทางสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดิจิทัลร่วมกัน โดยให้บริการด้านโครงข่ายอย่างครบวงจร ในรูปแบบ Managed Network Services ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านการบริหารจัดการโครงข่ายและโซลูชัน IT ทำให้ลูกค้าสามารถทุ่มเวลาและทรัพยากรไปกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่

UIH ได้จัดสรรทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้บริการ Managed Network Services อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการโครงข่ายทั้ง WAN และ LAN พร้อมโซลูชัน IT สำหรับสนับสนุนธุรกิจให้ดำเนินได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียว (End-to-end Network Services) ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจดิจิทัลที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

แนะนำ 5 บริการ Managed Network Services จาก UIH

จุดเด่นของบริการ Managed Network Services คือ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงธุรกิจหรือทิศทางที่องค์กรจะดำเนินไป โดย UIH แบ่ง Managed Network Services ออกเป็น 5 บริการหลัก ได้แก่

1. การเช่าอุปกรณ์พร้อมบริหารจัดการ (Device as a service )

UIH ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ แนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโครงข่าย ความต้องการ และการใช้งานของลูกค้า รวมไปถึงการติดตั้ง บริหารจัดการ และดูแลหลังการขายอย่างครบวงจร เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองที่พร้อมเปลี่ยนใช้งานได้ทันทีภายใต้ SLA ที่กำหนด การสำรองการตั้งค่าอุปกรณ์ การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน UIH มีศูนย์ให้บริการกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้บริการตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐ

2. การบริหารจัดการโครงข่ายและการเชื่อมต่อ (Network WAN Management)

UIH ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และบริหารจัดการวงจรเชื่อมต่อต่างๆ ทั้งระหว่างสาขาและอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเลือกสรรมาอย่างดี รองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นของธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น MPLS, FTTX, 4G/5G ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามขนาดของสาขาและความจำเป็นในการใช้งาน เพิ่มความคุ้มค่าและช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงบประมาณส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การบริหารจัดการโครงข่ายด้านในขององค์กร (Network LAN Management)

นอกจากการดูแลโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและลิงก์ระหว่างสาขาแล้ว UIH ยังได้ขยายบริการมาสู่เครือข่าย LAN ตั้งแต่อุปกรณ์ Core Switch/Router ขนาดใหญ่ การเดินสายเคเบิล ไปจนกระทั่งอุปกรณ์ย่อยๆ อย่าง Access Swtich, Wi-Fi Controller และ Access Point โดยครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบระบบสำหรับอาคารสร้างใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

4. NOC as a Service

UIH ได้จัดสรรทีมผู้เชี่ยวชาญสำหรับเฝ้าระวังระบบเครือข่ายของลูกค้าแบบ 24×7 โดยเฉพาะ ภายใต้บริการ Noc as a Service พร้อมแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเมื่อตรวจพบเหตุผิดปกติ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

5. UIH Web Portal

บริการ Network Inventory สำหรับติดตามสถานะของอุปกรณ์บนโครงข่ายทั้ง WAN และ LAN โดยแสดงผลบนหน้า Dashboard ที่สวยงามและเข้าใจง่าย สามารถดูรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละอุปกรณ์ เช่น Link Up/Down และจัดทำเป็นรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารได้

นอกจากบริการ Managed Network Services แล้ว ลูกค้ายังสามารถต่อยอดไปใช้บริการ Managed Services อื่นๆ ของ UIH ต่อได้ เช่น Managed Security Services และ Managed Cloud Services เรียกได้ว่า สามารถยกระบบ IT ทั้งหมดขององค์กรมาให้ UIH ช่วยดูแลแบบครบวงจร เพื่อที่จะได้ทุ่มเวลาและทรัพยากรทั้งหมดให้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงว่าระบบ IT จะไม่พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Managed Network Services ของ UIH สามารถติดต่อฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรือฝ่ายการตลาดได้ที่เบอร์ 0-2016-5000 หรืออีเมล info@uih.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Data Quality Governance สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้าน Data และ AI จึงต้องใส่ใจประเด็นนี้?

ทุกวันนี้เหล่าผู้นำฝ่ายวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลในธุรกิจองค์กรนั้นต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้าน Cloud, AI Analytics, Digital Customer Experience และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรนั้นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลหรือการทำ Data Quality Governance ตามไปด้วย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญให้โครงการด้าน …

Samsung Knox Suite :โซลูชันสำหรับความปลอดภัย และความคล่องตัวการจัดการอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ขององค์กร ตอบโจทย์ Enterprise Mobility แบบ All-in-One

การใช้ Smartphone หรือ Tablet ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดียิ่งกว่า PC ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา, การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทันท่วงที ไปจนถึงการใช้ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่ง, โรงงาน, การแพทย์, …