CDIC 2023

แนะนำ 5 บริการ Managed Network Services จาก UIH ดูแลระบบเครือข่ายด้วยทีมงานมืออาชีพ

ธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรทั่วโลกต่างพลิกโฉมระบบเครือข่ายเพื่อขยายการเชื่อมต่อและรองรับการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนและบริหารจัดการได้ยากมากขึ้น บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ในฐานะผู้นำด้าน Digital Infrastructure & Solutions ได้เปิดให้บริการ Managed Network Services แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งเครือข่าย LAN และ WAN พร้อม SLA ระดับองค์กร ดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก UIH เอง ช่วยให้ลูกค้าสามารถโฟกัสกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ระบบเครือข่ายทวีความซับซ้อนและดูแลยาก Managed Network Services คือทางออก

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล แต่ละองค์กรต่างมองหาเทคโนโลยีทางด้าน Infrastructure ที่เหมาะสมและยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ระบบเครือข่ายถูกขยายออกไป ทำให้เกิดความซับซ้อนและยากต่อการบริหารจัดการ แม้แต่ UIH เอง ในฐานะผู้ให้บริการลิงก์อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของไทย ก็เคยพบสถานการณ์ที่ยากลำบากในการจัดการกับเครือข่ายขนาดใหญ่ของตนมาแล้วเช่นกัน

ดังนั้น การที่องค์กรต้องจัดการทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและไม่คุ้มค่า เนื่องจากธุรกิจดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การลงทุนซื้ออุปกรณ์ IT แบบครั้งเดียวมาใช้ในระยะยาวด้วยงบประมาณมากๆ ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจสมัยใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นและพร้อมขยายตัวในอนาคต ทั้งยังต้องพิจารณาถึงการจัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอีกด้วย การหันมาใช้บริการ Managed Services ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตลอดเวลา และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยดูแลจึงเป็นทางออกที่ดีกว่า

จับมือเป็น Business Partner ร่วมพลิกโฉมโครงข่าย ปูทางสู่ธุรกิจดิจิทัล

UIH ผู้นำด้าน Digital Infrastructure & Solutions มานานกว่า 20 ปี และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ให้บริการและบริหารจัดการโครงข่ายสำหรับองค์กร UIH จึงพร้อมจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) กับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อพลิกโฉมโครงข่ายขององค์กร ปูทางสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดิจิทัลร่วมกัน โดยให้บริการด้านโครงข่ายอย่างครบวงจร ในรูปแบบ Managed Network Services ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านการบริหารจัดการโครงข่ายและโซลูชัน IT ทำให้ลูกค้าสามารถทุ่มเวลาและทรัพยากรไปกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่

UIH ได้จัดสรรทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้บริการ Managed Network Services อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการโครงข่ายทั้ง WAN และ LAN พร้อมโซลูชัน IT สำหรับสนับสนุนธุรกิจให้ดำเนินได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียว (End-to-end Network Services) ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจดิจิทัลที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

แนะนำ 5 บริการ Managed Network Services จาก UIH

จุดเด่นของบริการ Managed Network Services คือ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงธุรกิจหรือทิศทางที่องค์กรจะดำเนินไป โดย UIH แบ่ง Managed Network Services ออกเป็น 5 บริการหลัก ได้แก่

1. การเช่าอุปกรณ์พร้อมบริหารจัดการ (Device as a service )

UIH ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ แนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโครงข่าย ความต้องการ และการใช้งานของลูกค้า รวมไปถึงการติดตั้ง บริหารจัดการ และดูแลหลังการขายอย่างครบวงจร เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองที่พร้อมเปลี่ยนใช้งานได้ทันทีภายใต้ SLA ที่กำหนด การสำรองการตั้งค่าอุปกรณ์ การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน UIH มีศูนย์ให้บริการกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้บริการตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐ

2. การบริหารจัดการโครงข่ายและการเชื่อมต่อ (Network WAN Management)

UIH ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และบริหารจัดการวงจรเชื่อมต่อต่างๆ ทั้งระหว่างสาขาและอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเลือกสรรมาอย่างดี รองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นของธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น MPLS, FTTX, 4G/5G ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามขนาดของสาขาและความจำเป็นในการใช้งาน เพิ่มความคุ้มค่าและช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงบประมาณส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การบริหารจัดการโครงข่ายด้านในขององค์กร (Network LAN Management)

นอกจากการดูแลโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและลิงก์ระหว่างสาขาแล้ว UIH ยังได้ขยายบริการมาสู่เครือข่าย LAN ตั้งแต่อุปกรณ์ Core Switch/Router ขนาดใหญ่ การเดินสายเคเบิล ไปจนกระทั่งอุปกรณ์ย่อยๆ อย่าง Access Swtich, Wi-Fi Controller และ Access Point โดยครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบระบบสำหรับอาคารสร้างใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

4. NOC as a Service

UIH ได้จัดสรรทีมผู้เชี่ยวชาญสำหรับเฝ้าระวังระบบเครือข่ายของลูกค้าแบบ 24×7 โดยเฉพาะ ภายใต้บริการ Noc as a Service พร้อมแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเมื่อตรวจพบเหตุผิดปกติ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

5. UIH Web Portal

บริการ Network Inventory สำหรับติดตามสถานะของอุปกรณ์บนโครงข่ายทั้ง WAN และ LAN โดยแสดงผลบนหน้า Dashboard ที่สวยงามและเข้าใจง่าย สามารถดูรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละอุปกรณ์ เช่น Link Up/Down และจัดทำเป็นรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารได้

นอกจากบริการ Managed Network Services แล้ว ลูกค้ายังสามารถต่อยอดไปใช้บริการ Managed Services อื่นๆ ของ UIH ต่อได้ เช่น Managed Security Services และ Managed Cloud Services เรียกได้ว่า สามารถยกระบบ IT ทั้งหมดขององค์กรมาให้ UIH ช่วยดูแลแบบครบวงจร เพื่อที่จะได้ทุ่มเวลาและทรัพยากรทั้งหมดให้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงว่าระบบ IT จะไม่พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Managed Network Services ของ UIH สามารถติดต่อฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรือฝ่ายการตลาดได้ที่เบอร์ 0-2016-5000 หรืออีเมล info@uih.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 –16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …

CloudCampus 10 Gbps คุณภาพสูงของหัวเว่ยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลกอัจฉริยะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ [Guest Post]

ในระหว่างงานหัวเว่ย คอนเนกต์ (Huawei Connect) ประจำปี 2566 หัวเว่ยได้เปิดตัวโซลูชัน CloudCampus 10 Gbps คุณภาพสูงเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ที่มาพร้อมกับ 4 ฟีเจอร์สุดพิเศษ ได้แก่ การเข้าถึงความเร็วสูง, สถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย, สุดยอดประสบการณ์ และการดำเนินงานและการบำรุงรักษาแบบเรียบง่าย (O&M) โดยโซลูชันดังกล่าวพร้อมรองรับอนาคต มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั่วโลกในการสร้างเครือข่ายแคมปัสคุณภาพสูง “ความเร็ว 10 Gbps สำหรับสำนักงาน, 10 Gbps สำหรับการผลิต และ 10 Gbps สำหรับสาขา” เพื่อเร่งความเร็วในการเดินทางเปลี่ยนผ่านจากยุคดิจิทัลไปสู่ยุคระบบอัจฉริยะ