ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ Leverage Data LakeHouse to drive Industry 4.0 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง Zoom

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ Leverage Data LakeHouse to drive Industry 4.0 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง Zoom

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถพึ่งพาเทคโนลีแบบเดิมได้อีกต่อไป ความสามารถแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ นอกจากความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพแล้ว ในปัจจุบันยังต้องมีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตต้องแปลงเป็นดิจิทัลและปรับตัวเพื่อก้าวไปข้างหน้า ในโลกยุคใหม่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความเป็นดิจิทัลและปรับตัวให้ก้าวหน้า เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าข้อมูลที่สร้างขึ้นจำนวนมหาศาลจะเกินความสามารถของอัลกอริธึมแบบเดิมในการประมวลผล แต่ AI ก็เสนอความสามารถในการใช้ประโยชน์และดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและทันเวลาจากข้อมูล ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง และการฝึกอบรมพนักงาน รายการแอปพลิเคชันที่อาจได้รับประโยชน์จาก AI ในการผลิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง Data Lake-Houses เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมดังกล่าว

ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ซึ่งผู้ผลิตจะได้รับประโยชน์จากการรองรับการเข้าถึงข้อมูล การกำหนดมาตรฐาน และการวิเคราะห์ที่ดีขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า รวบรวม จัดเก็บ จัดการ ประมวลผล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของข้อมูลในที่เดียวในรูปแบบของข่าวกรอง ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อสนับสนุนผู้มีอำนาจตัดสินใจในทุกระดับใช้มุมมองแบบองค์รวมและถูกต้องของการดำเนินงานในฟังก์ชันต่างๆ และรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น การปกป้องข้อมูลและความปลอดภัย

HPE – INTEL จึงร่วมกับ MIND จัดงานในครั้งนี้ โดยบรรยายเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรก เพื่อนำเสนอแนวทางและเทคโนโลยีซึ่งจะบอกเล่าเกี่ยวกับโซลูชันที่ใช้ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด คุณค่าทั้งหมด แพลตฟอร์มอัจฉริยะแบบ Real Time ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะเชื่อมต่อพื้นที่ระบบคลาวด์ขององค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและตัดสินใจได้เร็วขึ้นอีกด้วย

Register: Click Here

หัวข้อ: Leverage Data LakeHouse to drive Industry 4.0

วัน: พุธที่  1 ธันวาคม 2564

เวลา: 10:30 น. – 11:30 น.

แพลทฟอร์ม: Zoom 

(ทางผู้จัดงานจะจัดส่ง link สำหรับเข้าร่วมงานให้หลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)

ทุกท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยายและกรอกแบบสอบถาม รับทันที Grab eVoucher มูลค่า 200 บาท

กำหนดการ

10:30 – 10:40

HPE Edge to Cloud Strategy
by Khun Uraipan Wongsuwat
HPE Country Manager, Channel and Commercial
Hewlett Packard Enterprise (Thailand)

10:40 – 10:55

Introducing MIND MOTIF Lakehouse, a Next Gen Data Management Platform
by Mr. Alok Tiwari
Consultant MothersonSumi Infotech & Designs Limited (MIND)

10:55 – 11:20

Design and Architect Data LakeHouse to achieve Industry 4.0 transformation.
by Khun Nattawut Dejkajonwuth
Solution Architect, HPE Presales
Hewlett Packard Enterprise (Thailand)

11:20 – 11:30

Q&A and Closing

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณฐิติ
Contact Number: 02-678-8660 Ext.104
Email: 
hpeseminar@wareerak.com

 


About Maylada

Check Also

ดาวน์โหลด WHITEPAPER ฟรี: การสร้างรากฐานที่จำเป็นสำหรับ SMART HEALTHCARE

สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกันบ่อยครั้งในหน้าสื่อเกี่ยวกับธุรกิจคือการที่โรคระบาดโควิด 19 ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการปฏิรูปทางดิจิทัลสำหรับองค์กรในทุกภาคส่วน คำพูดเหล่านี้จริง ทว่าแม้ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ขึ้น อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพนั้นตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีกว่าองค์กรประเภทอื่นๆ

IBM เข้าซื้อกิจการ Dialexa เสริมศักยภาพให้กับ Digital Innovation

IBM ประกาศการซื้อกิจการ Dialexa ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลชั้นนำของสหรัฐฯ เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและบรรลุวาระการเติบโตทางดิจิทัล การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของไอบีเอ็มและให้บริการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า