Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

5 แนวโน้มด้าน Enterprise Networking ปี 2020 โดย Cisco

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเครือข่ายและ Data Center ชั้นนำของโลก ออกมาเปิดเผยแนวโน้มทางด้าน Enterprise Networking ที่ควรจับตามองในปี 2020 ไม่ว่าจะเป็น Wireless, 5G หรือ SD-WAN รวมทั้งหมด 5 ข้อ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. Wi-Fi 6 VS. 5G

ในปี 2020 Wi-Fi 6 จะถูกนำเข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้น เนื่องจากทั้งอุปกรณ์ Access Point และอุปกรณ์พกพารุ่นล่าสุดจาก Apple, Samsung และผู้ผลิตรายอื่นๆ ต่างเริ่มรองรับการใช้ Wi-Fi 6 กันแล้ว ในขณะที่ 5G ก็เตรียมเข้าสู่สนามสำหรับทดสอบและเริ่มใช้งานอย่างจริงจังในปี 2020 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม 5G ในช่วงแรกอาจจะยังไม่สามารถให้บริการได้ด้วยความเร็วสูงมากอย่างที่ระบุไว้ แต่ก็ช่วยลดภาระของเครือข่าย Wi-Fi ลงได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้เราอาจจะได้เห็นการใช้ย่านความถี่ใหม่ เช่น คลื่นระดับมิลลิเมตร (24 – 100 GHz) สำหรับ 5G ความเร็วสูงระยะสั้น หรือ CBRS ที่ 3.5 GHz เป็นต้น

2. เครือข่ายกลายเป็นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ

ธุรกิจจะเริ่มใช้ระบบเครือข่ายของตนให้ทำงานเป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับสภาพแวดล้อมบนตัวของมันเอง แทนที่จะใช้รับส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับติดตามและบริหารจัดการเครือข่ายในปัจจุบัน ช่วยให้ระบบเครือข่ายสามารถสร้าง Rule Set สำหรับปกป้องอุปกรณ์และตรวจจับปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมไปถึงจัดการแก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระของ Help Desk ในยุคที่เครือข่ายมีความซับซ้อนและขนาดใหญ่ลงได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลและตำแหน่งของอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายไร้สายยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อนำทาง ปรับแต่งการจัดวางพื้นที่ หรือทำการตลาดสำหรับร้านค้าได้อีกด้วย

3. SD-WAN จะเป็นที่นิยมมากขึ้น

สถานที่ทำงานแบบเสมือน (Virtual Workplace) จะกลายเป็นที่นิยมในปี 2020 นั่นคือ พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ เช่น ร้านกาแฟ ไซต์ลูกค้า หรือที่บ้าน ที่สำคัญคือบริการบนระบบ Cloud จะถูกใช้งานมากขึ้น ส่งผลให้เทคโนโลยี SD-WAN จะถูกนำมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ คาดการณ์ว่าเกือบ 95% ขององค์กรขนาดใหญ่จะหันมาใช้ SD-WAN ภายใน 24 เดือน ในขณะที่ Managed Serviced Provider ก็จะเริ่มให้บริการ SD-WAN as a Service มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

4. Network, Security และเทคโนโลยีอื่นๆ จะบูรณาการรวมกัน

โมเดล Intent-based Networking เริ่มถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในปี 2019 เพื่อลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Security ยังคงถูกบริหารจัดการแยกออกจากกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความง่ายในการบริหารจัดการให้มากยิ่งขึ้น หลายๆ เทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกหลอมรวมกัน และติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง API ส่งผลให้ทุกเทคโนโลยีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการและอัตโนมัติ

5. Network Engineer จะก้าวไปสู่ Network Programmer

ยุคที่ต้องตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้ CLI กำลังจะหมดไป ด้วยเทคโนโลยี Intent-based Networking ในปัจจุบันที่ควบคุมการทำงานผ่านทางซอฟต์แวร์ช่วยให้เราสามารถบอกระบบเครือข่ายได้ว่า เราต้องการให้มันทำอะไร อัปเดต แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอะไร รวมไปถึงสามารถติดต่อกับระบบอื่นๆ ได้ผ่านทาง API เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานทั้งสิ้น ส่งผลให้เหล่า Network Engineer ต้องเตรียมฝึกฝนทักษะเพื่อยกระดับตัวเองเป็น Network Programmer สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://blogs.cisco.com/enterprise/enterprise-networking-in-2020-5-trends-to-watchAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CEBIT Webinar: ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai" วงเสวนาว่าด้วยเรื่องของการทำงานในยุค COVID-19 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมุมของผู้บริหารธุรกิจยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย พร้อมการพูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์อนาคตหลังจากที่ธุรกิจไทยต้องเตรียมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.30 - 11.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

CU Webinar: ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar" เพื่อเรียนรู้กรณีการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำ ML และ AI มาใช้ พร้อมชมตัวอย่างจาก IBM QRadar ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้