Breaking News

5 เหตุผลดีๆ ที่ควรเลือกใช้ SAP บน IBM Power Systems

ibm_logo

สำหรับระบบงานที่ถือเป็นหัวใจของหลายๆ ธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่อย่าง SAP นั้น การเลือกใช้ IT Infrastructure ที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบมีทั้งประสิทธิภาพ, ความทนทาน และความปลอดภัย ก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมากเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขยายเพื่อรองรับการเติบโต หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง

techtalkthai_large_company_systems

ทั้งนี้ จากการสำรวจโดย Soliataire Interglobal Ltd. ซึ่งได้ทำการสำรวจข้อมูลจากองค์กรที่ใช้งานระบบ SAP เพื่อค้นหาว่า IT Infrastructure ใดน่าพึงพอใจสูงสุดในการนำมาใช้งานเป็น SAP IT Architecture โดยผลลัพธ์นี้ได้ชี้ชัดว่า IBM Power Systems ได้รับความพึงพอใจในระดับที่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ Database จาก Oracle หรือ IBM DB2 เป็นฐานข้อมูลให้กับ SAP ก็ตาม โดยสามารถแบ่งข้อสรุปนี้ออกได้เป็น 8 ประการ ที่ทำให้ IBM Power Systems เหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับ SAP ดังนี้

1. ยิ่งใช้ระบบ SAP ขนาดใหญ่ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ IBM Power Systems ก็ยิ่งสูง

ibm_sap_operational_satiscation_summary

ด้วยการที่ IBM Power Systems มีความทนทานสูงมาก และมี Downtime ที่ต่ำ ทำให้เหตุผลอันดับหนึ่งในความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ SAP อย่างความทนทานของระบบ กลายเป็นสาเหตุให้ IBM Power Systems ได้รับความพึงพอใจอย่างท้วมท้น โดยยิ่งระบบ SAP ใหญ่แค่ไหน ความทนทานก็ยิ่งทวีความสำคัญขึ้น และส่งผลให้องค์กรที่ใช้งาน SAP ขนาดใหญ่ จะพึงพอใจมากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเอง

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาระบบได้ในระยะยาว

ibm_sap_tco_summary

ถึงแม้การลงทุนในขั้นต้น หรือที่เรียกกันว่า Total Cost of Acquisition (TCA) นั้น IBM Power Systems จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ในระยะยาวเมื่อมีการนำ Total Cost of Ownership (TCO) มาคำนวน กลับพบว่า IBM Power Systems มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการคำนวนระยะเวลาการใช้งานระบบนานๆ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาของ IBM Power Systems นี้จะมีเพียง 37.82% จากคู่แข่งเท่านั้น และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครั้งแรกเข้าไปด้วย IBM Power Systems ที่ใช้ IBM DB2 ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ถึง 52.49% เลยทีเดียว

การประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาจากสาเหตุหลักๆ ด้วยการ 4 ประการ ได้แก่

  • การใช้งานระบบเดิมได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น
  • การลดค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาระบบ
  • การลดค่าใช้จ่ายทางด้าน License
  • การลดค่าใช้จ่ายภายใน Data Center

3. ระบบ SAP บน IBM Power Systems มีความทนทานสูงกว่าถึง 6 เท่า

ibm_sap_application_overall_availability_summary

ด้วยการที่ IBM Power Systems ถูกออกแบบมาโดยให้ความสำคัญกับความทนทานของระบบเป็นหลัก เมื่อเปรียบเทียบกับ IT Infrastructure อื่นๆ แล้ว IBM Power Systems นี้มี Downtime เพียง 1/6 ของระบบอื่นๆ เท่านั้น โดยในระบบ SAP ขนาดกลาง IBM สามารถทำคะแนนสำหรับ Availability ได้เกือบถึง 99% เลยทีเดียว และมีสาเหตุหลักๆ ด้วยกัน 3 ประการ ที่ทำให้ IBM Power Systems ทนทานกว่าระบบอื่นๆ ดังนี้

ibm_sap_application_downtime_summary

  • ระบบ Crash น้อยกว่า
  • ต้อง Reboot ทั้งระบบน้อยกว่า
  • มี Downtime ในการ Patch และ Maintenance น้อยกว่า

ibm_sap_average_monthly_outage_cost_summary

โดยทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ Down ของระบบที่น้อยกว่าด้วยเช่นกัน

4. ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็วยิ่งกว่า

ibm_sap_agility_summary

ความเร็วในการติดตั้งระบบ ก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะจะทำให้การเริ่มติดตั้งระบบ SAP สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถเริ่มใช้งานระบบ SAP ได้เร็วยิ่งขึ้น โดย IBM Power Systems นี้สามารถติดตั้งได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่าระบบอื่นๆ ถึง 75.15% ซึ่งความเร็วในการติดตั้งนี้ ยังจะทำให้องค์กรมีข้อได้เปรียบเพิ่มขึ้นอีก 3 ประการ ดังนี้

  • ความง่ายและคล่องตัวในการแบ่ง Resource ของระบบ ไปสร้างระบบงานใหม่ๆ
  • ความเร็วในการย้ายระบบ Non-Production ไปใช้งานเป็นระบบ Production แทน
  • การติดตั้งระบบได้โดยไม่ติดปัญหา หรือใช้งานไม่ได้

5. ใช้งาน SAP ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

ด้วยความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของ IBM ที่สามารถกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยได้อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกขั้นตอนของการใช้งานระบบ SAP ก็ทำให้ภาพรวมทางด้านความปลอดภัยของระบบ SAP สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจ IBM Power Systems Solutions for Retail หรือ Solution อื่นๆ จาก IBM สามารถติดต่อ Partner IBM ทั่วประเทศไทยได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติมAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Secure Remote Workforce with Fortinet

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Fortinet Webinar เรื่อง “Secure Remote Workforce with Fortinet” พร้อมสาธิตการนำ FortiGate, FortiClient และ FortiToken มาใช้ทำ …

Alcatel-Lucent Enterprise พร้อมช่วยธุรกิจไทย สื่อสารในช่วงวิกฤตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมั่นใจความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐาน GPDR และ ISO-27001

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสาธิต พันธ์ไพศาล ผู้ดำรงตำแหน่ง Country Manager ของ Alcatel-Lucent Enterprise ประจำประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือให้ธุรกิจองค์กรหลายแห่งในไทย ยังคงทำการสื่อสารเพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้แม้จะต้องปรับไปใช้นโยบาย Work from Home โดยยังคงมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ตอบโจทย์การทำ PDPA ด้วยมาตรฐาน GPDR (General Data Protection Regulation) และ ISO-27001และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจาก Alcatel-Lucent Enterprise เปิดให้ใช้งานโซลูชันด้าน Enterprise Collaboration ฟรีโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานเป็นเวลานานถึง 3 เดือน พร้อมทั้งแบ่งปันบทเรียนและวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจองค์กรในการฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน