34 บริษัทยักษ์ใหญ่ IT ร่วมลงนาม ขอไม่เป็นส่วนหนึ่งในการ Hack ที่มีรัฐบาลใดๆ หนุนหลัง

34 บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน IT ได้ร่วมกันลงนามเพื่อแสดงจุดยืนการไม่ให้ความรร่วมมือกับภาครัฐของประเทศใดๆ ในการ Hack ระดับชาติไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม โดยมีผู้ลงนามเช่น Microsoft, Facebook, Cisco, GitHub, Arm, Cloudflare, LinkedIn, HP, Dell, SAP, Oracle และ VMware ในขณะที่ Apple, Google, Amazon และ Intel นั้นยังไม่ได้ร่วมลงนามด้วย

 

Credit: ShutterStock.com

 

การลงนามครั้งนี้ถูกริเริ่มแนวคิดมาตั้งแต่เมื่อ 2 ปีก่อนในส่วนหนึ่งของการสร้าง Digital Geneva Convention เพื่อให้เหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยี, บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐใดๆ นั้นต้องตกเป็นเป้าของการโจมตีจากหน่วยงานรัฐของประเทศต่างๆ เพื่อให้โลกของเทคโนโลยีนั้นพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดสงครามไซเบอร์ที่รุนแรง โดยการลงนามของเหล่า 34 บริษัทยักษ์ใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นที่งาน RSA 2018 โดยมี 34 บริษัทที่เข้าร่วมดังนี้

 • ABB
 • ARM
 • AVAST
 • BITDEFENDER
 • BT
 • CA TECHNOLOGIES
 • CISCO
 • CLOUDFLARE
 • DATASTAX
 • DELL
 • DOCUSIGN
 • FACEBOOK
 • FASTLY
 • FIREEYE
 • F-SECURE
 • GITHUB
 • GUARDTIME
 • HP INC
 • HPE
 • INTUIT
 • JUNIPER NETWORKS
 • LINKEDIN
 • MICROSOFT
 • NIELSEN
 • NOKIA
 • ORACLE
 • RSA
 • SAP
 • STRIPE
 • SYMANTEC
 • TELEFONICA
 • TENABLE
 • TREND MICRO
 • VMWARE

สำหรับใจความหลักๆ ในการลงนามครั้งนี้มีด้วยกัน 4 ข้อ ได้แก่

 1. Strong Defense ร่วมกันปกป้องผู้ใช้งานจากภัยคุกคามด้าน Cyber ในรูปแบบต่างๆ โดยไม่คำนึงว่าภัยคุกคามนั้นจะมีแหล่งที่มาจากประเทศใด
 2. No Offense ร่วมกันไม่ส่งมอบเอกสารหรือเครื่องมือใดๆ เพื่อให้ภาครัฐทำการโจมตีผู้อื่น
 3. Capacity Building ร่วมกันสร้างและส่งมอบเครื่องมือเพื่อให้เหล่าลูกค้าสามารถปกป้องข้อมูลและตนเองได้จากการโจมตีของภาครัฐ
 4. Collective Action ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลระหว่างบริษัทที่ลงนามถึงข้อมูลด้านการโจมตีและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอนถัดไปซึ่งเป็นส่วนยากของการลงนามในครั้งนี้คือการให้ภาครัฐของประเทศต่างๆ ยอมรับในการลงนามครั้งนี้ให้ได้

 

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/government/34-tech-firms-sign-accord-not-to-assist-government-hacking-operations/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Application Experience คือจุดสูงสุด ตราบเท่าที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ปัจจุบันนี้ ความต่อเนื่องของธุรกิจขึ้นกับว่าแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานหรือไม่เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งพนักงานและลูกค้าต่างเป็นกังวลไม่ต่างกัน ฝ่าย IT ถูกกดดันให้จัดเตรียมแอปพลิเคชันที่มีทั้ง Experience และ Security ที่ดี แต่ความซับซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น ณ Edge และ Cloud กลับสร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่ผู้ดูแลระบบ ที่ต้องคอยจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีมาสร้างสมดุลย์ให้แก่แอปพลิเคชันโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย

Free Webinar : หัวข้อ : รู้ทัน พร้อมรับมือ! พรบ.Cookie (PDPA) [15 ธ.ค. 2021 – 14.00น.]

เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ มีความหลากหลายที่มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ง่าย และนำมาซึ่งการสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการออกกฎหมาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไกหรือมาตรฐานการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกโดยย่อว่า PDPA) ขึ้นมา โดยถูกกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 …