Black Hat Asia 2023

3 กรณีศึกษา การทำ IT Modernization ด้วย Metro Cloud ของธุรกิจองค์กรไทย เริ่มต้นใช้ Cloud พร้อมปรับสถาปัตยกรรมระบบ IT ใหม่เพื่อรองรับอนาคต

ที่ผ่านมาภาพของการเริ่มต้นใช้ Cloud ของธุรกิจองค์กรนั้นมักเป็นเพียงแค่การ Migrate ระบบขึ้นสู่ Cloud และเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจาก CapEx เป็น OpEx เท่านั้น ซึ่งถึงแม้แนวทางดังกล่าวจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริง การใช้งาน Cloud ให้เต็มศักยภาพนั้นยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายนอกเหนือเพียงแค่การ Migrate ระบบและการเปลี่ยนรูปแบบค่าใช้จ่าย

Metro Cloud ในฐานะของบริการ Cloud เพื่อธุรกิจองค์กรไทยอย่างแท้จริง ได้มีส่วนในการทำ IT Modernization ให้กับธุรกิจองค์กรไทยหลายแห่งในการย้ายระบบ IT สำคัญขึ้นมาสู่ Cloud และใช้ประโยชน์จาก Cloud ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ในบทความนี้เราจึงจะมาแบ่งปันถึง 3 กรณีศึกษาจาก Metro Cloud ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ IT ครั้งใหญ่ เพื่อรองรับการทำ Digital Transformation อย่างเต็มตัวดังนี้

1. เปลี่ยนสถาปัตยกรรมระบบ Web Application ของธุรกิจองค์กร วางระบบ CI/CD พร้อมปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ธุรกิจองค์กรแห่งหนึ่งมีการพัฒนา Web Application ของตนเองเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งทีมพัฒนา Software ภายในและ 3rd Party จากภายนอกองค์กรเข้ามารับผิดชอบในแต่ละโครงการ จนเริ่มเกิดปัญหาหลายประการ เช่น

  • การออกแบบระบบ IT Infrastructure ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย และเริ่มมีปัญหาเชิงประสิทธิภาพในการใช้งานเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้น
  • การพัฒนา Software ยังไม่มีกระบวนการและระบบมาตรฐานกลาง ทำให้ทุกการอัปเดต แก้ไข ปรับปรุงนั้นเป็นไปด้วยความสับสน ตรวจสอบได้ยาก อีกทั้งยังไม่สามารถทำการ Release Software ใหม่ๆ ได้ในเวลาอันสั้น ต้องใช้เวลานานในแต่ละขั้นตอน
  • ธุรกิจขาดความมั่นใจด้านประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของ Software ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมา

ทีมงาน Metro Cloud ได้เข้าไปทำการศึกษาโจทย์นี้ และทำการออกแบบ Technology Stack ใหม่สำหรับ Software ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบ Database Cluster, การใช้ Redis, การเพิ่ม Load Balancing และการทำ Caching เพื่อให้ Web Application มีประสิทธิภาพที่ดี และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน ดูแลรักษาหรือเพิ่มขยายระบบได้ง่ายในระยะยาว

นอกจากนี้ Metro Cloud ยังได้มีการวางระบบ DevOps และการทำ CI/CD Pipeline ใหม่ให้ทั้งหมด เพื่อให้ทีมพัฒนา Software ทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถทำงานร่วมกับ QA และ Business User ในการทดสอบได้อย่างเป็นระบบ พร้อมมีการเสริมการทำ Load Test และ Security/Compliance โดยอัตโนมัติก่อนที่จะนำ Software แต่ละ Release ไปใช้งานจริง ช่วยให้การตรวจสอบทั้ง Functional Requirement และ Non-Functional Requirement มีความชัดเจนมากขึ้น

แน่นอนว่าระบบนี้ทั้งหมดถูกติดตั้งและใช้งานบน Metro Cloud ซึ่งมี HPE GreenLake เป็น Hardware เบื้องหลัง ครอบคลุมทั้งส่วนของ Server และ Storage ที่มั่นใจได้ทั้งประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความสามารถในการบริหารจัดการ ไปจนถึงการเพิ่มขยายระบบในอนาคตได้อย่างไร้รอยต่อ

ทั้งนี้ทีมงาน Metro Cloud ก็ยังให้บริการดูแลรักษาระบบทั้งหมดนี้ในแบบ Managed Services พร้อมมีทีมงานที่คอยช่วยดูแล CI/CD Pipeline เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนา Software ให้กับธุรกิจองค์กรด้วยอีกทางหนึ่ง ทำให้การให้ความเห็นเชิงเทคนิค หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้อย่างมืออาชีพ

2. เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ E-Learning ของสถาบันการศึกษา รองรับการใช้งานของนักศึกษา 2,000 Concurrent Session ได้ทุกวัน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวมากที่สุดนั้นก็หนีไม่พ้นสถาบันการศึกษา ที่ต้องเปลี่ยนมาสู่การเรียน การสอน และการสอบในแบบออนไลน์ ทำให้การใช้งานระบบ E-Learning นั้นกลายเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาไปแล้วในทุกวันนี้

อย่างไรก็ดี วิทยาลัยไทยแห่งหนึ่งที่มีนักศึกษาจำนวน 2,000 คนนั้น ก็ประสบกับปัญหาของการพัฒนาระบบ E-Learning ของตนเองด้วย Moodle ที่ไม่สามารถรองรับการใช้งานจากนักศึกษาจำนวนมากพร้อมๆ กันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสอบ ที่ Moodle จะต้องรับภาระมากเป็นพิเศษจากการเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และการที่ต้องเขียนอ่านข้อมูลไปยัง Database อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดปัญหาระบบล่มระหว่างสอบอยู่บ่อยครั้ง

Metro Cloud ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการเปลี่ยน Technology Stack จากเดิมที่เป็น Moodle รุ่นเก่าซึ่งทำงานอยู่บน Windows Server ที่ไม่ได้ออกแบบเอาไว้ดีมากนัก มาสู่การทำงานบน Linux ที่ออกแบบเป็น Cluster พร้อมทำ Database Tuning และวางระบบ Database, Load Balancing, Cache เพิ่มเติม โดยเสริมความมั่นคงปลอดภัยด้วยการทำ Web Application Firewall (WAF) เพื่อป้องกันการถูกโจมตีระบบอีกชั้นหนึ่ง

เมื่อย้ายระบบมาสู่สถาปัตยกรรมใหม่บน Metro Cloud แล้ว วิทยาลัยแห่งนี้ก็สามารถรองรับการสอบของนักศึกษาจำนวน 2,000 คนได้อย่างราบรื่น โดยทีมงาน Metro Cloud ก็ยังได้ให้บริการ Managed Services ในการดูแลด้าน Availability ของระบบอยู่ตลอด พร้อมทั้งมีการเสริมด้าน IT Monitoring และ Performance Tuning ให้กับระบบเป็นระยะ

เนื่องจากระบบเบื้องหลังของ Metro Cloud ภายในโครงการนี้คือ HPE GreenLake อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกนำมาใช้ก็คือเรื่องของการ Monitor ระบบในภาพรวมทั้งในส่วนของ Server และ Storage อย่างเข้มข้น และการตรวจสอบ Availability ของระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานของระบบบริหารจัดการจาก HPE GreenLake ที่ทำให้ Metro Cloud สามารถมั่นใจในการให้บริการระบบที่มีความสำคัญและห้ามล่มนี้ได้เป็นอย่างดี

3. ปรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ SuperApp สำหรับการใช้งานภายในองค์กร

แนวโน้มของการทำ SuperApp เพื่อใช้งานภายในองค์กรนั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อดีด้านความง่ายดายในการใช้งานสำหรับพนักงานทุกคน และการบริหารจัดการควบคุมให้พนักงานแต่ละคนสามารถเข้าถึง Application ที่จำเป็นต่อการทำงานได้อย่างครบถ้วนในระบบเดียว

แต่เบื้องหลังของ SuperApp สำหรับการใช้งานภายในองค์กรนั้นก็มีความแตกต่างจาก SuperApp ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันมากพอสมควร เพราะ Business Application ที่ใช้งานในองค์กรนั้น มักมีสถาปัตยกรรมเบื้องหลังแบบดั้งเดิม เป็น Traditional Application ที่ถูกครอบด้วย SuperApp และเชื่อมผสานข้อมูลด้านตัวตนและสิทธิ์แบบรวมศูนย์

Metro Cloud ได้มีโอกาสเข้าไปทำ IT Modernization ให้กับระบบ SuperApp ดังกล่าว ด้วยการปรับสถาปัตยกรรมเบื้องหลังมาเป็น Container ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขยายได้ง่าย รองรับการทำ Auto Scaling ได้ อีกทั้งยังเสริม Network Security และ Web Application Firewall เพิ่มเติมเพื่อให้ตรวจสอบ ควบคุม และปกป้องระบบได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนา SuperApp และ Business Application เบื้องหลังทั้งหมดเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทาง Metro Cloud ก็ได้มีการออกแบบ CI/CD Pipeline ให้สำรับแต่ละภาคส่วน พร้อมเสริมการทำ Automation เพื่อจัดการด้านการ Deploy ระบบอย่างครบถ้วน

ด้วยแนวทางดังกล่าวนี้ ทำให้ SuperApp ที่มีขนาดใหญ่และมีระบบเบื้องหลังซับซ้อนหลากหลาย ถูกปรับให้อยู่ในสถาปัตยกรรมระบบที่ดูแลรักษาได้ง่าย เพิ่มขยายได้ตามต้องการ และเสริมความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนโดยทีมงาน Metro Cloud

ในอนาคต ระบบดังกล่าวนี้ยังรองรับการก้าวไปสู่สถาปัตยกรรมแบบ Hybrid Multicloud ได้ ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการ Container บน Cloud ที่หลากหลายจาก HPE GreenLake และ Morpheus ในตัว ช่วยให้ธุรกิจองค์กรมีทางเลือกในการใช้ Cloud Infrastructure อื่นร่วมกับ Metro Cloud ได้อย่างยืดหยุ่น

สนใจ Metro Cloud ติดต่อทีมงาน Metro Systems ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจใช้งานบริการ Metro Cloud สามารถติดต่อทีมงาน Metro Systems ได้ทันทีที่คุณพีระพงษ์ metrocloud_mkt@metrosystems.co.th  ทร. 02-089-4994 หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ Metro Cloud


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์