Palo Alto เผย 6 คำพยากรณ์ด้าน Cybersecurity ในแถบเอเชียแปซิฟิค

palo_alto_logo

Palo Alto Networks ผู้นำด้านโซลูชัน Next-generation Firewall อันดับต้นๆของโลก ได้ออกมาเปิดเผยคำพยากรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (รวมประเทศไทย) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมตัวและวางแผนรับมือกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในปี 2016 นี้ได้

palo_alto_2016_cybersecurity_predictions_1

1. มัลแวร์เรียกค่าไถ่ยังคงทวีความรุนแรง

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) จะมีการพัฒนาวิธีแพร่กระจายตัวและเทคนิคหลบหลีก เพื่อซ่อนตัวอยู่ในทราฟฟิคไม่ให้ระบบป้องกันภัยคุกคามสามารถตรวจจับได้ เนื่องจากมัลแวร์ประเภทนี้ให้ผลตอบแทนที่สูง ง่ายกว่าการขโมยบัตรเครดิตเสียอีก

2. หลายบริษัทร่วมกันแชร์ข้อมูลภัยคุกคาม

การแชร์ข้อมูลภัยคุกคามระหว่างภาคเอกชนและบริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยจะเพิ่มสูงขึ้นในแถบเอเชียแปซิฟิค เนื่องจาก เมื่อหลายบริษัทรู้จักมัลแวร์มากขึ้น แฮ็คเกอร์จำเป็นต้องปรับแต่งมัลแวร์รูปแบบใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ ซึ่งการปรับแต่งแต่ละครั้งย่อมต้องมีค่าใช้จ่าย ในทางกลับกัน การที่แต่ละองค์กรสามารถแชร์ข้อมูลมัลแวร์ระหว่างกันได้ก็เป็นการช่วยลดต้นทุนในการป้องกันภัยคุกคามด้วยเช่นกัน

3. โจมตีทางอ้อมเริ่มเป็นที่นิยม

แฮ็คเกอร์เริ่มใช้วิธีโจมตีเป้าหมายแบบอ้อมๆ กล่าวคือ แทนที่จะมุ่งโจมตีเฉพาะเป้าหมายหลัก กลับใช้วิธีโจมตีผ่านเว็บไซต์ของ 3rd Party เพื่อให้องค์กรหรือบุคคลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องตกเป็นเป้าหมายด้วย หลังจากนั้นก็ใช้ข้อมูลหรือ Resource ที่ได้จากเหยื่อเหล่านั้นมาใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายหลักด้วยวิธีการต่างๆต่อไป เช่น ฝากมัลแวร์ไว้ในเว็บไซต์ขององค์กรที่ตกเป็นเหยื่อเพื่อปล่อยให้กระจายไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงที่เป็นลูกค้าขององค์กรนั้นต่อไป เป็นต้น

4. โมเดลแบบ Zero Trust จะถูกนำมาใช้

ในอดีต ระบบเครือข่ายถูกแบ่งออกเป็นโซน เมื่อทราฟฟิควิ่งข้ามโซนก็จะถูกตรวจสอบและควบคุมโดย Firewall ส่วนทราฟฟิคที่วิ่งภายในโซนสามารถส่งผ่านไปมาได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามจากภายในมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสู่ภายนอก จึงมีการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องโซนใหม่ คือ ให้อุปกรณ์ทุกเครื่องเชื่อมต่อกันแบบ Untrusted แทน และทำการตรวจสอบทราฟฟิคทั้งหมด เรียกโมเดลนี้ว่า Zero Trust

5. Internet of Things ตกเป็นเป้าหมายหลัก

Gartner คาดการณ์ว่าอุปกรณ์ IoT จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 6,400 ล้านชิ้นในปี 2016 ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มักเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีระบบรักษาความปลอดภัยต่ำ จึงตกเป็นเป้าหมายของแฮ็คเกอร์ที่จะใช้เจาะระบบในส่วนอื่นๆต่อไป

6. ข้อบังคับเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์จะรัดกุมยิ่งขึ้น

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิคมักมีกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่หละหลวม แต่ด้วยความที่ประเทศในภูมิภาคนี้เริ่มตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น คาดว่าปีหน้ารัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงของหลายๆประเทศจะมีการปรับปรุงและออกกฏข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมบนโลกไซเบอร์ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

palo_alto_2016_cybersecurity_predictions_2

สนใจโซลูชันของ Palo Alto ติดต่อ Rafa Technology

ผู้ที่สนใจโซลูชัน Next-generation Firewall ประสิทธิภาพสูงของ Palo Alto สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอทดสอบการใช้งานได้ที่ Rafa Technology อีเมล sales@rafatechnology.co.th หรือโทร 0-2945-9828

rafa_logo

ที่มา: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/12/2016-prediction-14-six-predictions-for-asia-pacific/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พบช่องโหว่บน macOS ทำให้ bypass SIP ได้

พบช่องโหว่บน macOS ทำให้ผู้โจมตีสามารถ bypass ระบบ System Integrity Protection (SIP) ได้

NVIDIA มีมูลค่าบริษัทแตะ 1 ล้านล้านเหรียญแล้ว

NVIDIA มีมูลค่าบริษัทแตะ 1 ล้านล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเติบโตของ AI