เสริมทัพธุรกิจด้วย 10 โซลูชัน จาก G-Able ที่ช่วยให้การดูแลระบบ IT เป็นเรื่องง่าย

เมื่อธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งกันและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้หลายองค์กรเริ่มคำนึงถึงการทำ Digital Transformation มากขึ้น เราจะเห็นได้จากองค์กรพูดถึงการทำ Agile, DevOps, AI รวมถึงการสร้าง Business Model ใหม่ ๆ หรือแม้แต่การจับมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อสร้าง Ecosystem ที่แข็งแรงร่วมกัน

นอกจากนี้เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จจากการทำ Transformation ต้นแบบ ก็จะ Scale Transformation ให้ใช้ทั้งองค์กร โดยอุปสรรคที่มักเกิดขึ้น คืองานในส่วนของ IT Operation ไม่สามารถปรับตัวได้ทันในระยะเวลาที่จำกัด ทั้งในเรื่อง Skill Capability และ Technology อีกทั้งแนวคิดยังคงยึดติดกับการสร้างประสิทธิภาพในมุมเทคนิคเท่านั้น ทำให้การสร้าง Business Outcome เป็นไปได้ยาก

และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทาง G-Able (จีเอเบิล) จึงได้นำองค์ความรู้จากทีมวิศวกรและประสบการณ์การให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 32 ปี มาหล่อหลอมจนได้เป็น 10 โซลูชัน เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถทางด้าน IT Operation ให้องค์กรของคุณปรับตัวได้ทันในยุค Digital Economy

โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจร่วมกันกับลูกค้าถึงบทบาทใหม่ของ IT Operation ที่ Digital Business ต้องการ แล้วนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หรือการทำ Service Design ที่เน้น Customer Experience และ Quality and Control ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานจาก G-Able คอยให้คำแนะนำและทำงานร่วมกันแบบใกล้ชิด

พาคุณก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย 10 โซลูชัน จาก G-Able

โดยบทความนี้จะมาแนะนำ 10 โซลูชัน จาก G-Able ที่จะช่วยให้การบริหารระบบ IT ขององค์กรเป็นเรื่องง่าย ดังนี้

1. Operation Strategy

วางกลยุทธ์ด้าน IT Operations เช่น การนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะกับความต้องการเชิงธุรกิจ การปรับปรุงระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนของผู้ดูแลระบบโดยครอบคลุมทั้งด้าน People, Process, Technology และ Partnership ซึ่งโซลูชันนี้สามารถช่วยดูภาพรวมในระดับ Ecosystem ได้เช่นกัน

2. Operation Optimization

บริการปรับปรุงระบบ IT Operations เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของธุรกิจ ผ่านการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Operation Performance & Analytics

วิเคราะห์กระบวนการทำงานและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของระบบ IT โดยใช้เครื่องมือสำหรับ Monitor สุขภาพของ Digital product และ Service ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพให้แก่องค์กรของคุณ

4. Cloud & Infrastructure Operation

ส่งมอบการบริหารจัดการ Cloud & Infrastructure Operation อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง เพี่อสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

5. Security Operation

เฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ที่รุกล้ำเข้ามายังระบบ IT ขององค์กร พร้อมแจ้งเตือนและจัดทำรายงานอย่างมีประสิทธิผลตามข้อปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย และข้อกำหนดอื่น ๆ ของธุรกิจ

6. Application Operation

บริการดูแลและจัดการ Application Operations ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา และซัพพอร์ตทั้งแอปพลิเคชันที่ใช้งานทั่วไปในตลาดและใช้งานเฉพาะภายในองค์กร รวมไปถึงการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น

7. Data Operation

บริการดูแลระบบประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจให้ทำงานอย่างถูกต้องและตรงเวลา โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการกับลูกค้าอย่างเหมาะสม พร้อมยึดหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองธุรกิจในปัจจุบันที่ใช้ข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจ ในหลากหลายมิติทั้งในแบบปัจจุบันและอนาคต

8. Endpoint Operation

ดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้งานทั้ง PC, Laptop, Printer & Scanner พร้อมด้วยบริการ On-site Service มั่นใจได้ว่าพนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากปัญหาของอุปกรณ์ที่ตนใช้งาน

9. Business Support Operation

นำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้เป็นรูปแบบการทำงานอัตโนมัติ ลดการทำงานซ้ำ ๆ ในแต่ละวัน ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ พร้อมแข่งขันในตลาดยุคดิจิทัล

10. Shared Service Center

ดูแลระบบ IT ขององค์กรผ่านศูนย์กลาง (Shared Service Center) ให้บริการตรวจ 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร (End-to-end) ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็มีรูปแบบบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดย G-Able เชื่อได้ว่าทั้ง 10 โซลูชันข้างต้นนี้ จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการขององค์กรธุรกิจ เพื่อตอบรับกับกระแสความต้องการในยุค Digital Economy ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

สนใจบริการ G-Able Operation Transformation สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3sr87bb หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-781-9333


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ เพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย [Guest Post]

“เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น” ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเสริมความแข็งแกร่งในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลบนมัลติคลาวด์ [Guest Post]

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยพลังของ AI จากเดลล์ และความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วยขับเคลื่อนการทำงานแบบ Zero Trust ที่ปกป้องทั้งข้อมูล พร้อมลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์