เสริมทัพธุรกิจด้วย 10 โซลูชัน จาก G-Able ที่ช่วยให้การดูแลระบบ IT เป็นเรื่องง่าย

เมื่อธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งกันและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้หลายองค์กรเริ่มคำนึงถึงการทำ Digital Transformation มากขึ้น เราจะเห็นได้จากองค์กรพูดถึงการทำ Agile, DevOps, AI รวมถึงการสร้าง Business Model ใหม่ ๆ หรือแม้แต่การจับมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อสร้าง Ecosystem ที่แข็งแรงร่วมกัน

นอกจากนี้เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จจากการทำ Transformation ต้นแบบ ก็จะ Scale Transformation ให้ใช้ทั้งองค์กร โดยอุปสรรคที่มักเกิดขึ้น คืองานในส่วนของ IT Operation ไม่สามารถปรับตัวได้ทันในระยะเวลาที่จำกัด ทั้งในเรื่อง Skill Capability และ Technology อีกทั้งแนวคิดยังคงยึดติดกับการสร้างประสิทธิภาพในมุมเทคนิคเท่านั้น ทำให้การสร้าง Business Outcome เป็นไปได้ยาก

และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทาง G-Able (จีเอเบิล) จึงได้นำองค์ความรู้จากทีมวิศวกรและประสบการณ์การให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 32 ปี มาหล่อหลอมจนได้เป็น 10 โซลูชัน เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถทางด้าน IT Operation ให้องค์กรของคุณปรับตัวได้ทันในยุค Digital Economy

โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจร่วมกันกับลูกค้าถึงบทบาทใหม่ของ IT Operation ที่ Digital Business ต้องการ แล้วนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หรือการทำ Service Design ที่เน้น Customer Experience และ Quality and Control ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานจาก G-Able คอยให้คำแนะนำและทำงานร่วมกันแบบใกล้ชิด

พาคุณก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย 10 โซลูชัน จาก G-Able

โดยบทความนี้จะมาแนะนำ 10 โซลูชัน จาก G-Able ที่จะช่วยให้การบริหารระบบ IT ขององค์กรเป็นเรื่องง่าย ดังนี้

1. Operation Strategy

วางกลยุทธ์ด้าน IT Operations เช่น การนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะกับความต้องการเชิงธุรกิจ การปรับปรุงระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนของผู้ดูแลระบบโดยครอบคลุมทั้งด้าน People, Process, Technology และ Partnership ซึ่งโซลูชันนี้สามารถช่วยดูภาพรวมในระดับ Ecosystem ได้เช่นกัน

2. Operation Optimization

บริการปรับปรุงระบบ IT Operations เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของธุรกิจ ผ่านการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Operation Performance & Analytics

วิเคราะห์กระบวนการทำงานและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของระบบ IT โดยใช้เครื่องมือสำหรับ Monitor สุขภาพของ Digital product และ Service ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพให้แก่องค์กรของคุณ

4. Cloud & Infrastructure Operation

ส่งมอบการบริหารจัดการ Cloud & Infrastructure Operation อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง เพี่อสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

5. Security Operation

เฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ที่รุกล้ำเข้ามายังระบบ IT ขององค์กร พร้อมแจ้งเตือนและจัดทำรายงานอย่างมีประสิทธิผลตามข้อปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย และข้อกำหนดอื่น ๆ ของธุรกิจ

6. Application Operation

บริการดูแลและจัดการ Application Operations ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา และซัพพอร์ตทั้งแอปพลิเคชันที่ใช้งานทั่วไปในตลาดและใช้งานเฉพาะภายในองค์กร รวมไปถึงการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น

7. Data Operation

บริการดูแลระบบประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจให้ทำงานอย่างถูกต้องและตรงเวลา โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการกับลูกค้าอย่างเหมาะสม พร้อมยึดหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองธุรกิจในปัจจุบันที่ใช้ข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจ ในหลากหลายมิติทั้งในแบบปัจจุบันและอนาคต

8. Endpoint Operation

ดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้งานทั้ง PC, Laptop, Printer & Scanner พร้อมด้วยบริการ On-site Service มั่นใจได้ว่าพนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากปัญหาของอุปกรณ์ที่ตนใช้งาน

9. Business Support Operation

นำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้เป็นรูปแบบการทำงานอัตโนมัติ ลดการทำงานซ้ำ ๆ ในแต่ละวัน ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ พร้อมแข่งขันในตลาดยุคดิจิทัล

10. Shared Service Center

ดูแลระบบ IT ขององค์กรผ่านศูนย์กลาง (Shared Service Center) ให้บริการตรวจ 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร (End-to-end) ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็มีรูปแบบบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดย G-Able เชื่อได้ว่าทั้ง 10 โซลูชันข้างต้นนี้ จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการขององค์กรธุรกิจ เพื่อตอบรับกับกระแสความต้องการในยุค Digital Economy ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

สนใจบริการ G-Able Operation Transformation สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3sr87bb หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-781-9333


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป