[PR] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและซินนาคอร์ประกาศเปิดตัว Zimbra Innovation Program

มุ่งพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางเทคนิคในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์บริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มอีเมล์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน

 

กรุงเทพมหานคร ,ประเทศไทย , วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – ณ โรงแรมอนันตราสยาม ได้มีการจัดแถลงข่าวและพิธีการลงนามความร่วมมือกัน (mou) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และซินนาคอร์ (Nasdaq : SYNC) ในโครงการ  Zimbra Innovation Program โครงการนี้มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคและทักษะในการคิดเชิงวิพากย์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด และสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการก้าวเป็นดิจิทัลฮับแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งพัฒนาให้บริการของรัฐแก่ภาคการศึกษา การลงทุน การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ให้ดีขึ้นโดยใช้ดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลไทยที่พึ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้

โครงการนี้จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ครบถ้วนจำเป็นสำหรับอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (developer) โดยเฉพาะในระบบเปิด (opensource) มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ , ระบบเสมือนจริง (virtualization) , messaging platform (Zimbra) , ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย พร้อมทั้งออกใบรับรองความสามารถในการผ่านหลักสูตรให้โดยทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (IST MUT) ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งเป็นหลักสูตรและการเปิดอบรมระยะสั้น โดยทางคณะมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบครันอันได้แก่ระบบการต่อเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนการสอนในคณะ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนแพลตฟอร์มอีเมล์ Zimbra จากทางซินนาคอร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยมหานครอีกด้วย

“มีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่าผู้ดูแลระบบในตลาดไอทีของประเทศไทยจำนวนมาก แต่ปัจจุบันบุคลากรในประเทศยังขาดการฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอ การร่วมมือกันกับซินนาคอร์จะช่วยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทางวิชาการของเราให้ก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้เราสามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จำเป็นเพียงพอที่จะผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายทางดิจิทัล หรือ Thailand 4.0 ได้” แถลงโดยรองศาสตราจารย์สุเจตน์ จันทรังษ์ (D.ENG) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการเปิดตัว Zimbra Innovation Programโครงการนี้จะให้การอบรมความรู้ความสามารถที่จำเป็นทางด้านการพัฒนาระบบเปิดแก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่มีความจำเป็นแก่ประเทศไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกันเราจะได้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมาช่วยให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดประเทศไทยที่กำลังเจริญเติบโต ถือว่าเป็นโครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างเรากับสถาบันการศึกษาเป็นครั้งแรก  โดยในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือนี้ไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกต่อไป” แถลงโดยคุณเบรนท์ ริเมส รองประธานฝ่ายบริหารการขายและการตลาดของซินนาคอร์

ตลาดอีเมล์ทั่วโลกกำลังเติบโต มีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่จะมีบัญชีอีเมล์(1)ใช้งาน  ดังนั้นอนาคตของอีเมลจึงดูสดใส ซินนาคอร์และพันธมิตรมีพันธกิจที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวครั้งใหม่ในการใช้อีเมล์เกิดขึ้นมาได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ซินนาคอร์ได้เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง “ยุคแห่งการตื่นตัวครั้งใหม่ของอีเมล์ (Email’s Renaissance)” โดยระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเรื่องทัศนคติ และอุปนิสัยในการใช้อีเมล์ ความท้าทายหลักที่ผู้ให้บริการอีเมล์ต้องเผชิญและประโยชน์จากการนำแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันมาใช้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Zimbra ได้ที่ https://www.zimbra.com/partners/become-partner/

Zimbra  คือ ผลิตภัณฑ์หนึ่งของซินนาคอร์  ที่เชื่อมต่อผู้คนและข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ความร่วมมือที่มีเอกภาพประกอบด้วย อีเมล ปฏิทิน การแบ่งปันไฟล์ การสนทนาพูดคุยและวีดีโอแชท  Zimbra รองรับเมล์บ็อกซ์มากถึง 500 ล้านเมล์บ็อกซ์และทำงานร่วมกับพันธมิตร 1,500 รายทั่วโลก มีลูกค้าองค์กรมากกว่า 2,500 ราย ลูกค้าภาครัฐ 1,000 ราย และมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตกว่า 120 รายที่ให้ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของ Zimbra

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology : MUT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยมุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตลอดมา โดยหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นผู้นำในมาตรฐานการสอนทางเทคโนโลยี ความสำเร็จล่าสุดคือการได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.) โดยได้คะแนน 4.86 จาก 5 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก เมื่อปี พ.ศ. 2551 ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ซินนาคอร์ (Synacor)

ซินนาคอร์ (Nasdaq: SYNC) คือพันธมิตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการให้บริการหลายแพลตฟอร์ม และด้านการแบ่งปันรายได้ร่วมกันที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงจากผู้ให้บริการวีดีโอ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ  รัฐบาลและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ทั่วโลก พันธกิจของซินนาคอร์คือการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ลูกค้าของซินนาคอร์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของพวกเขา ลูกค้าใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีและบริการของซินนาคอร์ในการขยายธุรกิจของตนและขยายความสัมพันธ์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (subscriber) กับลูกค้าของตน ซินนาคอร์ยังให้บริการบริหารจัดการเว็บพอร์ทอล บริการโซลูชั่นการโฆษณา บริการแพลตฟอร์มอีเมล์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน รวมถึงโซลูชั่นด้านวีดีโอครบวงจร และจัดการการระบุเอกลักษณ์ของบุคคลบนคลาวด์ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ www.synacor.com

 

  • Radical Group. “2016 Annual Email Report.”


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Supermicro เปิดตัวเครื่อง Workstation และ IoT Systems ด้วย Intel Xeon E-2100 รุ่นล่าสุด

Supermicro ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Workstation และ IoT System รุ่นใหม่ ที่ใช้หน่วยประมวลผล Intel Xeon E-2100 รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุด

เปิดตัว Microsoft Teams รุ่นฟรี ตอบโจทย์การ Chat และประชุมในองค์กร

นับเป็นอีกก้าวใหญ่ของ Microsoft ในตลาด Collaboration เมื่อ Microsoft ประกาศเปิดให้ Microsoft Teams มีรุ่นที่ใช้งานได้ฟรีแล้ว เพื่อสู้ศึกกับคู่แข่งอย่าง Google Hangouts Chat, Facebook …