Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

[PR] WIT เชิญเข้าร่วมงานสัมนา BeyondTrust | Are You Ready to Stop Advanced Attacks?

นวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

BeyondTrust ร่วมกับ World Information Technology Co., Ltd. (WIT) และ Westcon Group จัดงานสัมมนาเพื่อแนะนำโซลูชันสำหรับป้องกันการโจมตีขั้นสูง และเป็นแนวทางให้ท่านสามารถบริหารจัดการระบบภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

“In today’s complex network and IT environments, IT spends much of its efforts securing servers, applications, and data, placing multiple layers of security into production, in an effort to ensure inappropriate access is never achieved.

What about Passwords? When you consider the value those privileged password have – especially in the hands of the malicious external attacker – you can see how privileged passwords need more of a layered security approach to ensure appropriate access and usage. If your privileged account is stolen, it provides a fast track to an organization’s most critical systems and sensitive data.

It’s clear that passwords are essential for keeping mission-critical data, servers and assets safe and secure in the enterprise. But if they’re so essential, why are we still so ineffective when it comes to managing them?

It doesn’t matter how strong your password is if it can simply be stolen. And right now there are too many ways to do just that. What could happen if your entire infrastructure was in the hands of an attacker? If you’re serious about protecting the organization, it’s time to find appropriate levels of control and management around privileged passwords.”

กำหนดการ

11.30 – 12.00: Register
12.00 – 13.30: Lunch
13.30 – 13.45: Welcome Speech
13.45 – 14.30: How to protect your privileged accounts against cyber attacks
14.30 – 14.45: Coffee Break
14.45 -15.30: How BeyondTrust can help your organization improve the security (Demonstration)
15.30 – 16.00: Q&A and Lucky Draw

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานสัมมนา เพื่อให้การสัมมนาในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ จำกัดจำนวนที่นั่ง ไม่เกิน 2 ท่าน ต่อ 1 บริษัท จึงใคร่ขอความกรุณาท่านผู้บริหาร กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่

Click >> ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Beyond Trust | Are You Ready to Stop Advanced Attacks?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณภูชิต (ฝ่ายการตลาด) โทรศัพท์ 02-237-3555 ต่อ 142About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CU Webinar: ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar" เพื่อเรียนรู้กรณีการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำ ML และ AI มาใช้ พร้อมชมตัวอย่างจาก IBM QRadar ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

[Guest Post] เอไอเอส ยืนยัน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่วไหลตามที่เป็นข่าว

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในภาพรวมบางส่วน และไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ โดยกรณีนี้เกิดจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆอย่างแน่นอน”