White Paper: 7 องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาศูนย์ SOC ให้ประสบความสำเร็จ

ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ Security Operation Center (SOC) กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรับมือกับภัยคุกคามในยุคปัจจุบันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง SOC ไม่ใช่แค่การรวมกันของ “เทคโนโลยี” ด้านความมั่นคงปลอดภัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึง “กระบวนการ” และ “คน” ที่ใช้ในการดูแลระบบอีกด้วย McAfee ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการจึงได้ออก White Paper สำหรับการพัฒนาศูนย์ SOC ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี

ปัจจุบันนี้ แฮ็คเกอร์ต่างพัฒนาเทคนิคการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนและแยบยลมากกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็น Zero-day Exploit หรือ Advanced Malware ที่ออกแบบมาสำหรับโจมตีเป้าหมายโดยเฉพาะ ภัยคุกคามเหล่านี้ทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบันมาถึงยุคที่ “การป้องกัน (Prevent)” ไม่เพียงพอต่อการรับมือกับการโจมตีอีกต่อไป แต่ละองค์กรต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ระบบของตนเองสักวันจะต้องถูกเจาะได้อย่างแน่นอน ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับการถูกเจาะระบบ คือ การมีกลไกในการ “ตรวจจับ” และ “ตอบสนอง” ต่อภัยคุกคามที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ก่อนที่ภัยคุกคามเหล่านั้นจะทำอันตรายหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของระบบเครือข่าย

ศูนย์ SOC จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ซับซ้อน ในการ “ตรวจจับ”, “วิเคราะห์” และ “ตอบสนอง” ต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ศูนย์ SOC สำหรับดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ “เทคโนโลยี”, “กระบวนการ” และ “คน”

McAfee จึงได้ออกเอกสาร White Paper เรื่อง Creating and Maintaining a SOC เพื่อแนะแนวทางการออกแบบ พัฒนา และดูแลศูนย์ SOC ให้ประสบความเร็จ และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้

  1. นิยามศูนย์ SOC – เริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์ SOC
  2. วางแผนกระบวนการ – ระบุและจดบันทึกเท็มเพลต ขั้นตอน และกระบวนการสำคัญต่างๆ ที่ใช้สนับสนุนศูนย์ SOC เป็นลายลักษณ์อักษร
  3. เข้าใจถึงสภาวะแวดล้อม – ระบุโดเมนที่ต้องการเฝ้าระวัง, จัดเตรียม “Use Cases” เพื่อให้พร้อมรับมือเหตุการณ์ผิดปกติล่วงหน้า และกำหนดประเภทของข้อมูลที่ SOC จะนำไปใช้วิเคราะห์
  4. ระบุผู้รับบริการ – กำหนดประเภทของผู้รับบริการและการปฏิสัมพันธ์กับศูนย์ SOC
  5. จัดการบุคลากร – กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและจำนวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละกะ
  6. บริหารจัดการเหตุการณ์ – จำแนกประเภท กำหนดหน้าที่ และจัดอันดับความสำคัญของเหตุการณ์ภายในศูนย์ SOC
  7. นำ ITIL เข้ามาใช้ – เข้าใจถึงองค์ประกอบหลักของ ITIL เพื่อให้ศูนย์ SOC สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร White Paper: Creating and Maintaining a SOC โดย McAfee ฟรีได้ที่นี่ [PDF]

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีของ McAfee ไปพัฒนาศูนย์ SOC อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้ที่ อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) อีเมล TH-McAfee@ingrammicro.com ทางเรายินดีให้บริการทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

3 ประเด็นสำคัญด้าน Cloud Security ที่ทุกธุรกิจองค์กรต้องใส่ใจ โดย Radware

ในปี 2019 ที่ผ่านมานี้ เราได้เห็นเหตุการณ์ด้าน Cybersecurity ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Cloud มากมาย ทาง Radware เองก็ได้ออกมาสรุปถึง 3 ประเด็นหลักที่เหล่าธุรกิจองค์กรควรให้ความสำคัญเพื่อปกป้องระบบ Cloud ที่ตนเองใช้งานอยู่ดังนี้

The Beaumont Partnership กับการบริหารงานออกแบบและก่อสร้างผ่าน Cloud ด้วยโซลูชันจาก Neos IT

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคุณอรรวินท์ เจนวัฒนานนท์ ผู้ดำรงตำแหน่ง Practice Manager แห่ง The Beaumont Partnership ซึ่งทำธุรกิจทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ถึงประเด็นด้านการประยุกต์นำระบบ IT และ Cloud เข้ามาเสริมให้กับการบริหารจัดการโครงการด้านการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เฉพาะทางของงานในลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดี จึงขอนำสรุปเรื่องราวในการพูดคุยครั้งนี้ให้แก่ผู้อ่านทุกท่านดังนี้ครับ