Black Hat Asia 2023

ชุมชน White Hat Hacker ในจีนสั่นคลอน เมื่อทางการจีนจับตัว White Hacker คุมขัง

จีนเองนั้นมักจะมีข่าวว่าเป็นผู้โจมตีระบบ IT ต่างๆ ทั่วโลก แต่ในความเป็นจริงนั้นจีนเองก็ตกเป็นเป้าของการโจมตีและภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศด้วยเช่นกัน เหล่า White Hat Hacker ภายในจีนเองก็ได้รวมตัวกันเป็นชุมชนเพื่อช่วยเหลือทางการจีนและธุรกิจในจีนเพื่อป้องกันการโจมตีเหล่านี้ด้วยการรายงานช่องโหว่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แทนที่จะนำช่องโหว่เหล่านั้นไปขายให้กับองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างผลกำไรส่วนตัว

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ชุมชน White Hat Hacker ในจีนนั้นก็ต้องสั่นคลอนเป็นอย่างหนักเมื่อทางการจีนได้จับกุมตัว Fang Xiaodun เจ้าของ White Hat Platform ชื่อดังอย่าง Wooyun และเป็นอดีตพนักงานของ Baidu รวมถึงจับกุมบุคคลอื่นๆ ด้วย เนื่องจากขอบเขตที่ไม่ชัดเจนในเชิงกฎหมายที่ทำให้การกระทำในลักษณะ White Hacker ที่ถึงแม้จะมีเจตนาที่ดี แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในจีน

เว็บไซต์ Wooyun ซึ่งเป็น Platform สำหรับเหล่า White Hat Hacker เพื่อช่วยกันค้นหาบั๊กและช่องโหว่ต่างๆ และรายงานไปยังเจ้าของบั๊กหรือช่องโหว่นั้นๆ ให้ทำการแก้ไข รวมถึงมีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนี้ ได้ปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นที่ถกเถียงกันในชุมชน White Hat Hacker ทั้งภายในและภายนอกประเทศจีน โดยทางการจีนก็ไม่ได้ออกมาให้คำอธิบายใดๆ ถึงสาเหตุในการเข้าจับกุมตัวในครั้งนี้

อย่งไรก็ดีกฎหมายของจีนนั้นก็ได้ระบุว่า การ Hack ระบบของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และอาจถูกจำคุกได้ถ้าหากมีการ Hack เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่องหรือมากกว่า หรือเกิดความเสียหายเกินกว่า 10,000 หยวน ทำให้กิจกรรมของเหล่า White Hat Hacker ที่มีประสงค์ดีนั้นเข้าข่ายความผิดเหล่านี้ด้วย ทำให้ปัจจุบันหลังเกิดเหตุจับกุมลักษณะนี้ไป ชุมชน White Hat Hacker ของจีนก็ไม่กล้าออกมาขยับตัวกันมากนักในเวลานี้

ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจดีทีเดียวกับข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างกิจกรรมของ White Hacker ที่เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีเพื่อให้ทุกคนมี Software ที่มีความปลอดภัยใช้ กับกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมในลักษณะนี้

ที่มา: http://chinadigitaltimes.net/2016/08/internet-security-platform-closed-founder-arrested/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …

MFEC เตรียมเดินหน้าสร้างศูนย์ CSOC ให้ลูกค้า ด้วยเครื่องมือที่พร้อมและครบครันจาก IBM

การป้องกันภัยคุกคามไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ตัวโซลูชันเพียงอย่างเดียว แต่การป้องกันที่ดียังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลายเป็น Rule หรือมาตรการบางอย่างเพื่อใช้ป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีห้องรวมตัวสำหรับเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่คอยติดตามภาวะภัยคุกคามที่รู้จักกันในชื่อ Cybersecurity Operation Center (CSOC) โดยมีหน้าที่หลายด้านที่ช่วยบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเช่น มอนิเตอร์และตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนองเหตุภัยคุกคาม บริหารจัดการช่องโหว่และภัยคุกคาม แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากบุคลากร นอกจากประเด็นเรื่องของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยแล้ว …