WhatsApp ออกอัพเดต เปิด End-to-End Encryption ในการสื่อสารให้โดยอัตโนมัติ แก่ผู้ใช้งานนับพันล้านคน

เพื่อให้ผู้ใช้งานยังคงเชื่อมั่นในความเป็นส่วนตัวในการสื่อสาร WhatsApp ได้ออกอัพเดตล่าสุดที่ทำ End-to-End Encryption ให้กับผู้ใช้งานนับพันล้านคนทั่วโลกให้โดยอัตโนมัติ โดยทั้งการแชท, การโทร, ภาพ และวิดีโอที่ส่งผ่านระบบของ WhatsApp ในห้อง 2-10 คนจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติทั้งหมดทั้งบน iOS, Android, Windows Phone และ Nokia รุ่นเก่าๆ

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ด้วยการเข้ารหัสแบบ End-to-End นี้ แม้แต่พนักงานของ WhatsApp เองก็ไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลที่ถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายของ WhatsApp เองได้ ทำให้ WhatsApp ไม่สามารถตอบรับคำร้องของศาลในการเปิดเผยข้อมูลการสื่อสารของผู้ใช้งานได้อีกต่อไป เป็นการประกาศจุดยืนต่อต้านการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างชัดเจน

ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน กับการบังคับใช้กระบวนการทางศาลนี้จะจบลงอย่างไร

ที่มา: http://www.wired.com/2016/04/forget-apple-vs-fbi-whatsapp-just-switched-encryption-billion-people/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google Search ปรับอัลกอริทึมเน้นเนื้อหาคุณภาพสูง เพราะ TikTok เริ่มแย่งผู้ใช้

Google ได้มีการปรับให้ Google Search สามารถแสดงผลการค้นหาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง มากกว่าเนื้อหาที่ผลิตมาเพื่อให้ติดอันดับ

OneMeta AI ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft for Startups Founders Hub

OneMeta AI ออกมาประกาศได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft for Startups Founders Hub และยังมองว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่มาถูกทางแล้ว