ADPT

WBA ชวนผู้ผลิตและผู้ให้บริการ Wi-Fi เข้าร่วม OpenRoaming ให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้ามระบบได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่

Wireless Broadband Alliance (WBA) ได้ประกาศชักชวนผู้ผลิตเทคโนโลยี Wi-Fi ให้เข้าร่วมโครงการ WBA OpenRoaming เพื่อนำ Framework และมาตรฐาน OpenRoaming ไปใช้งาน และทำให้ผู้ใช้งาน Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อ Guest Network ได้จากทุกที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi และ Roaming ข้ามระบบเครือข่ายได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ เป็นประสบการณ์ใช้งานที่คล้ายคลึงกับ 5G

Credit: Wireless Broadband Alliance

ที่ผ่านมาถึงแม้ Wi-Fi จะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงจนทุกแห่งหนต้องมีสัญญาณ Wi-Fi ให้เชื่อมต่อ แต่ผู้ใช้งานนั้นก็ต้องประสบกับปัญหาที่มีสัญญาณ Wi-Fi ให้เลือกใช้เยอะเกินไป, ต้องเสียเวลายืนยันตัวตนใหม่, สัญญาณหลุดต้องเชื่อมต่อใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ในแง่ความสะดวกสบายในการใช้งานนั้นยังสู้ 5G ไม่ได้

WBA OpenRoaming นี้จะช่วยให้ Access Point ของผู้ผลิตทุกรายสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบกลางของ OpenRoaming ร่วมกันได้ และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ Guest Network ที่ตนเองเคยเชื่อมต่อได้จากอุปกรณ์ของผู้ให้บริการทุกราย โดยไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนใหม่แต่อย่างใด โดยใน WBA OpenRoaming นี้ได้ระบุมาตรฐานและวาง Framework เอาไว้ดังนี้

  • มีระบบ Cloud Federation ที่รวมเอา Database ของเครือข่ายและตัวตนของผู้ใช้งาน, การทำ Dynamic Discovery และ Wireless Roaming Intermediary Exchange (WRIX) เอาไว้
  • มีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีการใช้ Public Key Infrastructure และ RadSec เพื่อจัดการกับ Certificate โดยเฉพาะ
  • มีการทำ Network Automation เพื่อช่วยรองรับในการทำ Roaming และจัดการรับส่ง Policy รวมถึงทำ Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วม WBA OpenRoaming อยู่จำนวนไม่น้อยแล้ว ได้แก่ Airmesh, Airties, Aprecomm, American Tower, Aptilo, AT&T, Boingo Wireless, Broadcom Inc, Cisco, Cityroam, Comcast, Commscope, Deutsche Telekom, Eduroam, Eleven Software,GlobalReachTechnology, Google, GoZone Wi-Fi, Hub One, Hughes Systique Corp, Intel Corporation, IT&E, m3connect, Nomosphere, Orange, Purple Wi-Fi, Radiator Software, Samsung, Single Digits, Sun Global, Veniam, WifiCoin และ Zephyrtel แต่โครงการนี้ก็ยังต้องการผู้เข้าร่วมอีกจำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างระบบ Guest Networking ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกได้

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OpenRoaming สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://wballiance.com/openroaming/

ที่มา: https://wballiance.com/wba-openroaming-opens-the-door-to-create-one-global-wi-fi-network/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cloudflare เปิดตัวโปรเจ็ค ‘Pangea’ มุ่งช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Cloudflare ได้ประกาศเปิดตัวโปรเจ็ค Pangea ที่มีพันธกิจให้ผู้คนในโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Apply A/B Testing with NGINX Routing Policy โดย F5

ในปัจจุบันทุกองค์กรเข้าสู่การเป็น Digital Transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมโลก ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความต้องการในการใช้บริการต่าง ๆ จากรูปแบบออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์ที่มากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการให้บริการในรูปแบบออนไลน์จะต้องพึ่งพาแอปพลิเคชัน อย่างเช่น การซื้อสินค้าออนไลน์การสั่งอาหารออนไลน์ …