WBA ชวนผู้ผลิตและผู้ให้บริการ Wi-Fi เข้าร่วม OpenRoaming ให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้ามระบบได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่

Wireless Broadband Alliance (WBA) ได้ประกาศชักชวนผู้ผลิตเทคโนโลยี Wi-Fi ให้เข้าร่วมโครงการ WBA OpenRoaming เพื่อนำ Framework และมาตรฐาน OpenRoaming ไปใช้งาน และทำให้ผู้ใช้งาน Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อ Guest Network ได้จากทุกที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi และ Roaming ข้ามระบบเครือข่ายได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ เป็นประสบการณ์ใช้งานที่คล้ายคลึงกับ 5G

Credit: Wireless Broadband Alliance

ที่ผ่านมาถึงแม้ Wi-Fi จะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงจนทุกแห่งหนต้องมีสัญญาณ Wi-Fi ให้เชื่อมต่อ แต่ผู้ใช้งานนั้นก็ต้องประสบกับปัญหาที่มีสัญญาณ Wi-Fi ให้เลือกใช้เยอะเกินไป, ต้องเสียเวลายืนยันตัวตนใหม่, สัญญาณหลุดต้องเชื่อมต่อใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ในแง่ความสะดวกสบายในการใช้งานนั้นยังสู้ 5G ไม่ได้

WBA OpenRoaming นี้จะช่วยให้ Access Point ของผู้ผลิตทุกรายสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบกลางของ OpenRoaming ร่วมกันได้ และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ Guest Network ที่ตนเองเคยเชื่อมต่อได้จากอุปกรณ์ของผู้ให้บริการทุกราย โดยไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนใหม่แต่อย่างใด โดยใน WBA OpenRoaming นี้ได้ระบุมาตรฐานและวาง Framework เอาไว้ดังนี้

  • มีระบบ Cloud Federation ที่รวมเอา Database ของเครือข่ายและตัวตนของผู้ใช้งาน, การทำ Dynamic Discovery และ Wireless Roaming Intermediary Exchange (WRIX) เอาไว้
  • มีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีการใช้ Public Key Infrastructure และ RadSec เพื่อจัดการกับ Certificate โดยเฉพาะ
  • มีการทำ Network Automation เพื่อช่วยรองรับในการทำ Roaming และจัดการรับส่ง Policy รวมถึงทำ Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วม WBA OpenRoaming อยู่จำนวนไม่น้อยแล้ว ได้แก่ Airmesh, Airties, Aprecomm, American Tower, Aptilo, AT&T, Boingo Wireless, Broadcom Inc, Cisco, Cityroam, Comcast, Commscope, Deutsche Telekom, Eduroam, Eleven Software,GlobalReachTechnology, Google, GoZone Wi-Fi, Hub One, Hughes Systique Corp, Intel Corporation, IT&E, m3connect, Nomosphere, Orange, Purple Wi-Fi, Radiator Software, Samsung, Single Digits, Sun Global, Veniam, WifiCoin และ Zephyrtel แต่โครงการนี้ก็ยังต้องการผู้เข้าร่วมอีกจำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างระบบ Guest Networking ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกได้

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OpenRoaming สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://wballiance.com/openroaming/

ที่มา: https://wballiance.com/wba-openroaming-opens-the-door-to-create-one-global-wi-fi-network/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เชิญร่วมงานสัมมนา “ทำไม Aruba EdgeConnect SD-WAN ถึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิต”

HPE Aruba ร่วมกับ Westcon ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ทำไม Aruba EdgeConnect SD-WAN ถึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิต” พร้อมสาธิตการใช้งานจริง ในวันพุธที่ 20 …

[Guest Post] ปกป้ององค์กรให้ปลอดภัย ด้วยโซลูชัน SASE และ SD-WAN จาก Aruba Networks

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น Cloud, IoT, Mobility และการทำงานแบบ Remote Working ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจองค์กรเป็นอย่างมาก และทำให้แนวคิดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและผู้ใช้งานนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้อย่างครอบคลุม SASE และ SD-WAN …