ADPT

พบช่องโหว่หลายรายการบน SAP HANA และ SAP TREX ลูกค้ากว่า 10,000 รายตกอยู่ในความเสี่ยง

Onapsis บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ SAP ออก Security Advisories ใหม่ ระบุช่องโหว่ความรุนแรงสูงหลายรายการบน SAP HANA และ SAP TREX เช่น ช่องโหว่ที่ช่วยให้ได้สิทธิ์ใช้งานระดับสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ttt_sap_bug

ช่องโหว่ที่ค้นพบบน SAP HANA

ความเสี่ยงระดับวิกฤต

  • SAP HANA SYSTEM User Brute Force Attack: แฮ็คเกอร์สามารถได้รับสิทธิ์ระดับสูงบนระบบ HANA โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตน ส่งผลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงธุรกิจที่สำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ความเสี่ยงระดับสูง

  • SAP HANA Arbitrary Audit Injection via HTTP Requests: แฮ็คเกอร์สามารถปรับแต่ง Audit Log ส่งผลให้สามารถซ่อนหลักฐานในการโจมตีระบบ HANA ได้
  • SAP HANA Arbitrary Audit Injection via SQL Protocol: แฮ็คเกอร์สามารถปรับแต่ง Audit Log ส่งผลให้สามารถซ่อนหลักฐานในการโจมตีระบบ HANA ได้
  • SAP HANA Potential Remote Code Execution: แฮ็คเกอร์สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูล Index ของระบบ SAP ได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนก่อน

ช่องโหว่ที่ค้นพบบน SAP TREX

ความรุนแรงระดับวิกฤต

  • SAP TREX Remote Command Execution: แฮ็คเกอร์สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูล Index บนระบบ SAP ได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนก่อน

ความรุนแรงระดับสูง

  • SAP TREX Arbitrary File Write: แฮ็คเกอร์สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล Index บนระบบ SAP ได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนก่อน
  • SAP TREX Remote Directory Traversal: แฮ็คเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงธุรกิจบนระบบ SAP ได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนก่อน
  • SAP TREX Remote File Read: แฮ็คเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงธุรกิจบนระบบ SAP ได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนก่อน

รายละเอียดช่องโหว่ทั้งหมดสามารถดูได้ที่ http://www.onapsis.com/research/security-advisories


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน