Tag Archives: sap trex

พบช่องโหว่หลายรายการบน SAP HANA และ SAP TREX ลูกค้ากว่า 10,000 รายตกอยู่ในความเสี่ยง

Onapsis บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ SAP ออก Security Advisories ใหม่ ระบุช่องโหว่ความรุนแรงสูงหลายรายการบน SAP HANA และ SAP TREX เช่น ช่องโหว่ที่ช่วยให้ได้สิทธิ์ใช้งานระดับสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

Read More »

SAP ออก Patch อุด 13 ช่องโหว่ร้ายแรง กระทบ JAVA, HANA และ ABAP

SAP ได้ออก Patch รายเดือนกุมภาพันธ์ 2016 โดยอุดช่องโหว่รวมทั้งสิ้น 23 ช่องโหว่ โดยมี 13 ช่องโหว่ที่มีความอันตรายระดับสูง และแนะนำให้ผู้ใช้งาน Patch ทันทีเพื่อลดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นกับระบบ SAP ที่ใช้งานอยู่

Read More »