VRCOMM Webinar: วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564 กับ NetEvid

VRCOMM ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา VRCOMM Webinar เรื่อง “วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564 กับ NetEvid” พร้อมแนะนำเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติในการเก็บ Log ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฯ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

พิเศษ!! ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับ Apple Watch Series 7, สิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์จัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ฯ ฟรี 1 เดือน และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. ปี 2564 กับ NetEvid
ผู้บรรยาย: คุณนรวัฒน์ ขัดใจ Product Owner จาก NetEvid
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Q-HlROSCQTiiztROWtv-Tw

13 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ของผู้ให้บริการ ปี 2564 ฉบับใหม่ และยกเลิกประกาศเดิมที่เริ่มบังคับใช้เมื่อปี 2550 ประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้แตกต่างกันอย่างไร มีใครเกี่ยวข้อง ต้องเก็บข้อมูลอะไรและเก็บอย่างไร พบคำตอบได้ใน Webinar นี้

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • สรุปสาระ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
  • ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์การเก็บ Log ปี 2564 และ 2550
  • แนะนำการเก็บ Log ตามหลักเกณฑ์ปี 2564 ได้แก่ ใครต้องเก็บ เก็บอะไร และเก็บอย่างไร
  • รู้จัก NetEvid ระบบจัดเก็บข้อมูล Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Application Experience คือจุดสูงสุด ตราบเท่าที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ปัจจุบันนี้ ความต่อเนื่องของธุรกิจขึ้นกับว่าแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานหรือไม่เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งพนักงานและลูกค้าต่างเป็นกังวลไม่ต่างกัน ฝ่าย IT ถูกกดดันให้จัดเตรียมแอปพลิเคชันที่มีทั้ง Experience และ Security ที่ดี แต่ความซับซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น ณ Edge และ Cloud กลับสร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่ผู้ดูแลระบบ ที่ต้องคอยจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีมาสร้างสมดุลย์ให้แก่แอปพลิเคชันโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย

Free Webinar : หัวข้อ : รู้ทัน พร้อมรับมือ! พรบ.Cookie (PDPA) [15 ธ.ค. 2021 – 14.00น.]

เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ มีความหลากหลายที่มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ง่าย และนำมาซึ่งการสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการออกกฎหมาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไกหรือมาตรฐานการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกโดยย่อว่า PDPA) ขึ้นมา โดยถูกกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 …