VMware Webinar: VMware Tanzu Observability แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทุกทีมในองค์กรเข้าใจการทำงานและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ได้ในเวลาจริง

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Software Development Lead, Cloud Engineer, DevOps Engineer, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware Webinar ในหัวข้อเรื่อง “VMware Tanzu Observability แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทุกทีมในองค์กรเข้าใจการทำงานและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ได้ในเวลาจริง” เพื่อทำความรู้จักกับโซลูชันที่จะช่วยติดตามตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ Application, Container, Kubernetes, Multi-Cloud, Serverless และ IT Infrastructure ของธุรกิจได้อย่างเจาะลึก เห็นการเชื่อมต่อ การเข้าถึงส่วนของซอฟต์แวร์ เพื่อตรวจสอบ และแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: VMware Tanzu Observability แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทุกทีมในองค์กรเข้าใจการทำงานและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ได้ในเวลาจริง
ผู้บรรยาย:
– คุณ Pongsak Khamdee, Senior Solutions Engineers, Thailand
– คุณ Anil Gupta, Sales Lead – APJ
– คุณ Rishi Sharda, SE Lead – APJ
วันเวลา: วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ภาษา: ไทย

จากปัจจุบันที่ซอฟต์แวร์และระบบคลาวด์กำลังสร้างนิยายใหม่ให้กับโลกธุรกิจ ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ แต่ความซับซ้อนของแอปพลิเคชั่นในแบบกระจาย (distributed computing) หลายร้อยแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อถึงกันข้ามแพลตฟอร์ม และคลาวด์ (multi cloud) ทำให้การตรวจสอบและเข้าถึงปัญหาด้วยความรวดเร็วและมั่นใจ มีความยากลำบาก ซึ้งจะนำไปสู่ผลกระทบกับธุรกิจ และการให้บริการ

เนื้อหาการสัมมนา จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทุกทีมในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Operation หรือ Developer เข้าใจซอฟต์แวร์ว่าทำงานอย่างไรในเวลาจริง

ร่วมเรียนรู้ประเด็นดังต่อไปนี้ใน Webinar ครั้งนี้:

  • ความต้องการ และเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างของ Developer, Platform Engineer และ Infrastructure
  • Tanzu Observability solution ที่ตอบโจทย์ของทุกทีมในองค์กร โดยรวมความสามารถของ APM tools, Log tools, Check tools และ Event tools ไว้ใน solution เดียว
  • ตัวอย่าง Use case ที่ Tanzu Observability ถูกนำไปใช้
  • เหตุผลที่ควรใช้ Tanzu Observability สำหรับ Cloud Native Application
  • Live demo!

Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอโดยทีมงาน VMware ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_xcG1RYlCQiyY0InmtxDOCA โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคาม

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคามในปีที่แล้ว พบการโจมตีระบบ Cloud มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 75%

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่ ประสิทธิภาพดีกว่า Llama-2