VMware เผยแผนเข้าซื้อ VeloCloud เสริมทัพ Network Virtualization Platform

VMware ผู้นำทางด้าน Software-Defined ประกาศเข้าซื้อกิจการของบริษัทสตาร์ทอัพ VeloCloud ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Software-Defined Wide-Area Network (SD-WAN) เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเสนอโซลูชันและบริการทางด้าน Network Virtualization ในอนาคต

VeloCloud จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ VMware NSX ให้มากขึ้น ช่วยในการทำ End-to-end automation, Application continuity, Branch transformation และการสร้าง Security ระหว่าง Data center ไปยัง Cloud และไปยัง Edge

กระบวนการในการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2018 โดย VMware คาดว่าการเข้าซื้อ VeloCloud ในครั้งนี้ จะขยายฐานลูกค้าของ VMware ในตลาด SD-WAN ได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน VeloCloud มีฐานลูกค้ามากกว่า 1,000 รายทั่วโลก ทั้งลูกค้าองค์กร, Telcos และ Managed Service Providers เช่น AT&T, Deutsche Telekom, Macquarie Telecom, MetTel, Mitel, Sprint, TelePacific และ Telstra เป็นต้น

ที่มา: https://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-newsfeed.VMware-Charts-Networkings-Software-Defined-Future-For-Enterprises-and-Service-Providers-with-Intent-to-Acquire-VeloCloud-Networks.2194239.htmlAbout นักเขียนฝึกหัดหมายเลข 3

Check Also

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Facebook เผยเริ่มใช้ QUIC และ HTTP/3 กับผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 75% แล้ว

Facebook ได้ออกมาเขียน Technical Blog ถึงการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งาน Facebook ให้กลายเป็น QUIC และ HTTP/3 สำเร็จไปแล้วกว่า 75% ของทราฟฟิกที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Facebook ทั้งหมดในเวลานี้ และพบว่า QUIC สามารถช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก