เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

งานสัมมนาประจำปีแบบ Virtual Summit 2020 ภายใต้หัวข้อ “Sangfor is Building the Pillars of Enterprise IT Innovation”

บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) มีความภูมิใจที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่างาน Sangfor Virtual Summit 2020 ที่กำลังจะมานี้ ภายในงานจะมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกมาพบกันในบรรยกาศการจัดงานแบบสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Summit) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมกับการอัพเดทเทคโนโลยีที่จะเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอที รวมถึงวิธีการที่บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) ใช้ในการสร้างนวัตกรรมไอทีสำหรับองค์กรเพื่อดำเนินงานทางธุรกิจจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

ซึ่งงานดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2020 โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) ผู้บริหารไอทีระดับ C-Level และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจภายในองค์กร จากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกจะเข้าร่วมในการอภิปรายที่จำเป็นอย่างมากเกี่ยวกับมาตรการหรือวิสัยทัศน์ในการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปี 2564 ความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ รวมถึงความสำคัญและความจำเป็นสำหรับการนำเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เข้ามาใช้งานในองค์กร สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมพูดคุยและตั้งคำถามที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร กับคุณ David Holmes ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท Forrester ซึ่งเป็น บริษัท วิจัยการตลาดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมากว่า 35 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานครั้งนี้

สำหรับการจัดงาน Sangfor Virtual Summit 2020 ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทอินเทล (Intel) เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักสำหรับสำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างแพลตฟอร์มระดับนานาชาติที่มีการประชุมในหลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นจีนกวางตุ้ง ภาษาบาฮาซาเกาหลี และภาษาไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายในงานสัมมนาดังกล่าว ผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานได้ ที่นี่ (Registration)

เกี่ยวกับบริษัท บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) เป็นผู้จำหน่ายโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security และ Cloud Computing สามารถเยี่ยมชมหรือรับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเราได้ที่ http://www.sangfor.com/เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ Sangfor และให้ Sangfor ทำให้ระบบไอทีขององค์กรคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นAbout nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ Realize the simple to manage your SDDC with VMware vRealize Suite

การบริหารจัดการ Infrastructure ในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง สาเหตุเพราะองค์กรไม่ได้พึ่งพาแค่ดาต้าเซ็นเตอร์เพียงแห่งเดียวอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ VMware จึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโซลูชัน vRealize Suite ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนภาพการบริหารจัดการ Infrastructure …

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware vSAN 101: Back to the Future

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายนที่ผ่านทาง VMware ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “VMware vSAN 101: Back to the Future” โดยสำหรับท่านที่พลาดเข้าชมในเวลานั้น ทางทีมงาน TechTalkThai …