Black Hat Asia 2023

งานสัมมนาประจำปีแบบ Virtual Summit 2020 ภายใต้หัวข้อ “Sangfor is Building the Pillars of Enterprise IT Innovation”

บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) มีความภูมิใจที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่างาน Sangfor Virtual Summit 2020 ที่กำลังจะมานี้ ภายในงานจะมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกมาพบกันในบรรยกาศการจัดงานแบบสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Summit) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมกับการอัพเดทเทคโนโลยีที่จะเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอที รวมถึงวิธีการที่บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) ใช้ในการสร้างนวัตกรรมไอทีสำหรับองค์กรเพื่อดำเนินงานทางธุรกิจจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

ซึ่งงานดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2020 โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) ผู้บริหารไอทีระดับ C-Level และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจภายในองค์กร จากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกจะเข้าร่วมในการอภิปรายที่จำเป็นอย่างมากเกี่ยวกับมาตรการหรือวิสัยทัศน์ในการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปี 2564 ความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ รวมถึงความสำคัญและความจำเป็นสำหรับการนำเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เข้ามาใช้งานในองค์กร สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมพูดคุยและตั้งคำถามที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร กับคุณ David Holmes ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท Forrester ซึ่งเป็น บริษัท วิจัยการตลาดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมากว่า 35 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานครั้งนี้

สำหรับการจัดงาน Sangfor Virtual Summit 2020 ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทอินเทล (Intel) เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักสำหรับสำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างแพลตฟอร์มระดับนานาชาติที่มีการประชุมในหลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นจีนกวางตุ้ง ภาษาบาฮาซาเกาหลี และภาษาไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายในงานสัมมนาดังกล่าว ผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานได้ ที่นี่ (Registration)

เกี่ยวกับบริษัท บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) เป็นผู้จำหน่ายโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security และ Cloud Computing สามารถเยี่ยมชมหรือรับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเราได้ที่ http://www.sangfor.com/เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ Sangfor และให้ Sangfor ทำให้ระบบไอทีขององค์กรคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Adobe Summit 2023: ขับเคลื่อนการเติบโตด้วย “ประสบการณ์” [Guest Post]

• อะโดบีเปิดตัวนวัตกรรมมากมายสำหรับ Adobe Experience Cloud โดยเน้นบริการใหม่ด้าน generative AI, personalization, การจัดการด้านคอนเทนต์ และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงโซลูชั่น Content Supply Chain …

IBM Business Automation โซลูชั่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจด้วยการผสมผสานระบบ BPM, ECM และ Case Manager [Guest Post]

บทความนี้จะแนะนำการใช้ IBM Business Automation เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร โดยเน้นไปที่ระบบ Business Process Management (BPM) Enterprise Content Management (ECM) และ …