เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

[Video Webinar] Stress Testing กับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินโดย SAS

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “Stress Testing กับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน” ในสถานการณ์เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: Nadharini Pinyosamosorn ผู้เชี่ยวชาญด้าน Risk Management จาก SAS Software (Thailand)

Stress Testing เป็นทั้งเครื่องมือและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินสำหรับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมทางการเงินเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกท่ามกลางความไม่แน่นอนด้วย Stress Testing เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจการใช้ Stress Testing ในฐานะเครื่องมือ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเงินทุนและสภาพคล่อง รวมถึงการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากการสัมมนาครั้งนี้:

เข้าใจการใช้ Stress Testing ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

  • การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินในภาวะวิกฤต
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • การประเมินผลกระทบที่ดียิ่งขึ้น
  • การวางแผนการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤตได้ดียิ่งขึ้น
  • การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจในการทำ Stress Testing


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ Realize the simple to manage your SDDC with VMware vRealize Suite

การบริหารจัดการ Infrastructure ในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง สาเหตุเพราะองค์กรไม่ได้พึ่งพาแค่ดาต้าเซ็นเตอร์เพียงแห่งเดียวอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ VMware จึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโซลูชัน vRealize Suite ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนภาพการบริหารจัดการ Infrastructure …

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware vSAN 101: Back to the Future

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายนที่ผ่านทาง VMware ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “VMware vSAN 101: Back to the Future” โดยสำหรับท่านที่พลาดเข้าชมในเวลานั้น ทางทีมงาน TechTalkThai …