Tag Archives: stress testing

[Video Webinar] Stress Testing กับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินโดย SAS

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “Stress Testing กับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน” ในสถานการณ์เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

SAS Webinar: Stress Testing กับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

SAS ขอเรียนเชิญผู้บริหารความเสี่ยง ผู้บริหารการเงิน และผู้ที่สนใจ เข้าฟังบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “Stress Testing กับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน” ในสถานการณ์เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

Read More »