[Video Webinar] รู้จักกับ Red Hat Enterprise Linux with Smart Management

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Red Hat Webinar เรื่อง “รู้จักกับ Red Hat Enterprise Linux with Smart Management” พร้อมแนะนำเครื่องมือของ Red Hat สำหรับช่วยเหลือการจัดการระบบ IT ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Public Cloud, Private Cloud หรือ On-premises ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณธนกร อินทรัตน์ Senior Pre-Sales Engineer จาก VST ECS

รายงานจาก IDC ระบุว่า การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจากศูนย์กลาง เป็นความท้าทายสูงสุดในการใช้บริการ Cloud แบบ IaaS โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ระบบ IT กระจายอยู่ทั้งบน On-premises และบน Cloud การใช้เครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ที่ไม่ผสานรวมกันเป็นแบบบูรณาการ ทำให้เกิดความซับซ้อนทั้งด้านการจัดการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

เข้าร่วม Webinar นี้ เพื่อรู้จักกับ Red Hat Enterprise Linux 8 ที่ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพ ความเสถียร และความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับการใช้งานในรูปแบบ Hybrid ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึง Red Hat Smart Management ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการทั้งบน Cloud และ On-premises กลายเป็นเรื่องง่าย

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • แนะนำ Red Hat และภาพรวมของบริการ
  • รู้จักกับ Red Hat Enterprise Linux และ Smart Management
  • การคำนวณ Subscription ของ Red Hat
  • สาธิตการใช้งานจริง

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] ผลสำรวจชี้ มัลติคลาวด์ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง แต่ความซับซ้อนและความท้าทายต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่เช่นกัน

ผลสำรวจพบว่ามีการใชัมัลติคลาวด์เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันองค์กรต่าง ๆ ก็มุ่งความสนใจไปที่ไฮบริด มัลติคลาวด์

7 ความสามารถของ Aruba EdgeConnect ที่ทำให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโซลูชัน SD-WAN ทั่วไป

ในบทความนี้เราจะสรุปถึงความสามารถของ Aruba EdgeConnect ที่โดดเด่นเหนือกว่าโซลูชัน SD-WAN ทั่วไปในเชิงของประสิทธิภาพให้ทุกท่านได้นำไปศึกษากัน ดังนี้ครับ