SUSE by Ingram

[Video Webinar] Erratic Times, Solid Security. Navigating Cloud Native Security in 2020

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Check Point Webinar เรื่อง “Erratic Times, Solid Security. Navigating Cloud Native Security in 2020” พร้อมอัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามล่าสุดบนระบบ Cloud รวมไปถึงการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อม Multi-cloud อย่างชาญฉลาด ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ปี 2020 นี้กลายเป็นปีที่หลายๆ องค์กรจำเป็นต้องเร่งการขยายระบบขึ้น Cloud เพื่อให้รองรับการทำงานจากภายนอกสำนักงานหรือ Work from Home การใช้งาน Cloud Apps ที่แพร่หลายมากขึ้น และจำนวนพนักงานที่ทำงานแบบรีโมตที่เพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยจากการทำ Cloud Transformation ส่งผลให้ 91% ขององค์กรประสบกับการโจมตีไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นตาม

ภายใน Webinar นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการทำ Cloud Transformation เพื่อให้รองรับการ Work from Home รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • แนวโน้มภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud ล่าสุดในปี 2020
  • ภัยคุกคามล่าสุดที่กำลังแพร่กระจายไปยังหลายๆ องค์กรขณะ Work from Home
  • กลยุทธ์สำหรับรับมือกับภัยคุกคามภายใต้สภาพแวดล้อมแบบ Multi-cloud

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] “ฟยอร์ดเทรนด์ 2021” โดยเอคเซนเชอร์ อินเทอร์แอ็กทิฟ วิเคราะห์เทรนด์โลก มองปี 2021 เป็นจุดเปลี่ยนของศตวรรษที่ 21

รายงานวิเคราะห์เทรนด์โลก จาก 2020 ปีแห่งการทบทวนวิถีการใช้ชีวิต ทำงาน และพักผ่อนของผู้คน สู่ 7 แนวโน้มเด่นในปี 2021 เสริมสร้างความหวังใหม่ให้กับธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคม

[Guest Post] พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ขยายความคุ้มครองสู่วงการสาธารณสุข ลดความซับซ้อนของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์

โซลูชั่นส์ที่ใช้ แมชชีน เลิร์นนิ่ง อุปกรณ์ตรวจวัด Crowd-sourced Telemetry และข้อมูล MDS2เพื่อระบุอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และหยุดยั้งการโจมตีนั้น