สหรัฐอเมริกาขาดแคลนแรงงานด้าน Cybersecurity ยังคงเปิดรับกว่า 4 แสนตำแหน่ง

Cyber Seek ได้เปิดเผยตัวเลขจำนวนตำแหน่งงานด้าน Cybersecurity ที่เปิดรับสมัครในสหรัฐอเมริกา พบว่ายังขาดแคลนอีกมาก ปัจจุบันเปิดรับสมัครมากกว่า 4 แสนตำแหน่ง

Cyber Seek ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งงานจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา พบว่ามีตำแหน่งงานทางด้าน Cybersecurity ยังคงเปิดรับอยู่กว่า 460,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับสายงานเทคโนโลยีด้วยกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนทักษะของผู้สมัครงาน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสนใจของคนส่วนใหญ่ในสหรัฐนั้นมุ่งเน้นไปทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า โดยเห็นได้จากนักศึกษาในสหรัฐที่กำลังศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มักจะเลือกศึกษาทางด้าน Software Development, AI, Robotic หรือ Data Science มากกว่า โดยมีส่วนน้อยที่จะเลือกทำงานในสาย Cybersecurity นอกจากนี้ผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำงานในบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าที่จะทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาขาดแคลนผู้ที่มีทักษะในด้านนี้จำนวนมาก ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครั้งนี้กระทบทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล

ที่มา: https://www.cbsnews.com/news/cybersecurity-job-openings-united-states/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

พบช่องโหว่ร้ายแรงบน Zyxel Firewall แนะผู้ใช้งานเร่งอัปเดต

ช่องโหว่หมายเลข cve-2022-30525 นี้ถูกค้นพบโดยทีมงาน Rapid 7 ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นโมดูลใน Metasploit แล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานเร่งอัปเดตกันด้วยครับ

[Video Webinar] Business Continuity & Disaster Recovery คืออะไร สำคัญอย่างไร โดย Datto

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Datto Webinar เรื่อง “Business Continuity & Disaster Recovery คืออะไร สำคัญอย่างไร” พร้อมการวางกลยุทธ์ด้าน Business Continuity และ …