อังกฤษติดตั้ง Quantum Key Distribution Secured Fiber สำเร็จ พร้อมใช้งานจริงแล้ว

BT ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายยักษ์ใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร ได้ออกมาประกาศถึงความร่วมมือกับ Cambridge และ Quantum Communications Hub เพื่อติดตั้งระบบเครือข่าย Fiber ที่ทำการเข้ารหัสด้วยกุญแจจากระบบ Quantum Key Distribution (QKD) เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูงแล้ว

 

Credit: ShutterStock.com

 

โครงการนี้ใช้เวลา 2 ปีในการติดตั้งโดยเหล่าทีมนักวิจัยด้านฟิสิกส์ โดยมีระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร และนับเป็นระบบเครือข่ายแห่งแรกในอังกฤษที่ใช้ QKD เพื่อให้ได้มาซึ่งความยากต่อการ Hack เนื่องจากผู้รับส่งข้อมูลจะทราบได้ทันทีหากมีการดักฟังข้อมูลเกิดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้

  • ID Quantique สำหรับใช้รับส่งกุญแจเข้ารหัสข้อมูลในรูปของ Single Photon ผ่านทางระบบเครือข่าย Fiber
  • สาย Fiber จาก ADVA

ระบบเครือข่ายที่มีความเร็วถึง 500Gbps นี้จะกลายเป็นแม่แบบสำหรับระบบเครือข่ายความปลอดภัยสูงสำหรับสหราชอาณาจักรในอนาคต เพื่อรองรับกรณีการรับส่งข้อมูลความลับและข้อมูลทางด้านการเงินของภาคธุรกิจ และจะกลายเป็นศูนย์กลางในการสาธิตเทคโนโลยีด้าน QKD ต่อไป

 

ที่มา: http://home.bt.com/tech-gadgets/internet/broadband/bt-and-partners-take-quantum-leap-towards-ultra-secure-future-networks-11364277649473


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

CISA ออกคู่มือแนะความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์

CISA ได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของหน่วยงานในสหรัฐฯ แต่จากเนื้อหาแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้อ้างอิงกับองค์กรส่วนใหญ่ได้ครับ