UIH เปิดให้บริการ SASE ด้วย Service Edge ในไทย พร้อมบริการ Managed Security Services แบบครบวงจร

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 หลายองค์กรถูกเร่งให้ทำ Cloud Transformation เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ผู้นำด้าน Secure Digital Infrastructure & Solutions จึงเปิดให้บริการ Secure Access Service Edge (SASE) ครั้งแรกในไทย ชูจุดเด่นการเป็น Edge ในประเทศ พร้อมบริการ Managed Security Services แบบครบวงจร เพื่อให้การเข้าถึง Cloud Services และ Applications มีความง่าย รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัยเทียบเท่าการใช้งานจากในองค์กร

หลายองค์กรเริ่มใช้ Cloud มากขึ้น ทำอย่างไรให้มั่นคงปลอดภัย

การทำงานและการเชื่อมต่อขององค์กรกำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบใหม่ จากเดิมที่เน้นทำงานในออฟฟิสและเชื่อมต่อทุกอย่างกลับมายังสำนักงานใหญ่ ก็ย้ายขึ้นไปเชื่อมต่อกับระบบ Cloud มากขึ้น และเริ่มให้พนักงานสามารถทำจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิสอีกต่อไป โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ขณะนี้ที่องค์กรส่วนใหญ่ต่างมีนโยบาย Work from Home ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สถาปัตยกรรมด้าน Network Security แบบดั้งเดิมที่ถูกออกแบบมาให้อยู่ ณ ศูนย์กลางการเชื่อมต่อภายใน Data Center ไม่สามารถปกป้องผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป

ในขณะเดียวกัน องค์กรที่มีสาขาจำนวนมากก็เริ่มลดภาระค่าใช้จ่าย โดยเปลี่ยนไปใช้ FTTx หรือเครือข่ายบรอดแบนด์ซึ่งมีราคาถูกและความเร็วสูงแทน โดยมีเป้าหมายที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและระบบ Cloud ที่เร็วยิ่งขึ้น แต่ก็ทำให้มีปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาเช่นกัน การซื้อ Firewall เครื่องเล็กๆ ไปใช้งานที่สาขา หรือเชื่อมต่อกลับมาออกอินเทอร์เน็ตที่สำนักงานใหญ่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายกลับมาสูงและเปลือง Bandwidth

แล้วองค์กรจะทำให้การทำงานจากสาขาและ Work from Home สามารถเข้าถึงระบบ Cloud อย่างมั่นคงปลอดภัย โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายได้อย่างไร?

Credit: ShutterStock.com

เข้าถึงระบบ Cloud อย่างมั่นคงปลอดภัยด้วย SASE

Neil MacDonald, Lawrence Orans และ Joe Skorupa นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Gartner ได้นำเสนอโมเดล Secure Access Service Edge (SASE) ซึ่งเข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาของการใช้สถาปัตยกรรม Network Security แบบดั้งเดิมบนระบบ Cloud โดยเน้นที่การลดความซับซ้อนด้านเครือข่ายและย้ายกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยไปยังจุดที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่า คือ Network Edge

กล่าวโดยสรุป Secure Access Service Edge (SASE) เป็น Network Edge ที่ผสานรวมฟังก์ชันด้าน Network และ Security เช่น Next-generation Firewall, Secure Web Gateway, Threat Protection, Sandbox เข้าด้วยกันกับ WAN กลายเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ Cloud และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การเข้าถึงระบบ Cloud และอินเทอร์เน็ตขององค์กร ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่บ้าน สาขา หรือสำนักงานใหญ่ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ที่สำคัญคือลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการเหลือเพียงแค่จุดเดียวคือ Network Edge

Credit: Gartner.com

UIH เปิดให้บริการ Managed SASE ในประเทศ ดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก UIH

แม้ในปัจจุบันนี้จะมี Security Vendors หลายรายเริ่มให้บริการ SASE แต่ส่วนใหญ่มักตั้ง Network Edge อยู่ที่ต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ทำให้อาจเกิดความล่าช้าในการเข้าถึงระบบ Cloud และอินเทอร์เน็ตในไทย UIH ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Infrastructure & Solutions ชั้นนำของไทย จึงได้เปิดให้บริการ Managed SASE ในประเทศที่ดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ UIH โดยตั้งอยู่ที่อาคารเบญจจินดา (วิภาวดี รังสิต) พร้อมด้วยบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยครบครัน เช่น Next-generation Firewall, Threat Prevention, Antivirus, Sandbox, Web Proxy, SSL VPN และอื่นๆ รองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบ ทั้ง MPLS, FTTx, 4G/5G ช่วยให้การเข้าถึงระบบ Cloud และอินเทอร์เน็ตจากทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และที่ใดๆ มีความรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยแบบ End-to-end เทียบเท่ามาตรฐานที่ใช้ในองค์กรขนาดใหญ่

จุดเด่นสำคัญของบริการ Managed SASE ของ UIH ได้แก่

  • Network Edge ตั้งอยู่ในประเทศไทย ตัดปัญหาเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลออกนอกประเทศ
  • Redundant Network Edge ภายใต้ Infrastructure และ Cloud ของ UIH ที่มีทั้งความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องในการให้บริการด้วย SLA สูงกว่า 99.90%
  • มีบริการเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เลือกใช้มากมาย เช่น Log Retention, SOC, 2-Factor Authentication พร้อมให้บริการในรูปแบบ Managed Security Services
  • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบ Cloud ผ่านเครือข่ายความเร็วสูงของ UIH
  • ขยายการใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งด้าน Bandwidth และจำนวนผู้ใช้ โดยไม่ต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ เมื่อธุรกิจเติบโตหรือมีการขยายสาขามากขึ้น
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายและกำลังคนมากกว่าการวางระบบ SASE ด้วยตนเอง
  • ดูแลโดยทีมวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญจาก UIH พร้อมเฝ้าระวังภัยคุกคามตลอดเวลาแบบ 7/24

บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยครบครัน พร้อมเชื่อมต่อ Cloud โดยตรงผ่านบริการ Cloud Direct

นอกจากบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐานอย่าง Next-generation Firewall, Threat Protection, Antivirus, Sandbox, Web Proxy และ SSL VPN แล้ว SASE ของ UIH ยังให้บริการเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ เช่น Log Retention (ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์), Log Management, SOC, MDR, DDoS Protection, Data Protection, 2-Factor Authentication รวมไปถึงบริการ Cloud Direct สำหรับการเชื่อมต่อไปยัง Public Cloud ชั้นนำอย่าง AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform โดยตรง เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงระบบ Cloud อีกด้วย

สำหรับองค์กรที่ต้องการปลดภาระเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สามารถเลือกใช้บริการ SOC และ Managed Security Services ของ UIH ได้ด้วยเช่นกัน โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา วางกลยุทธ์ เฝ้าระวัง และดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

ผู้ที่สนใจใช้บริการ SASE ของ UIH สามารถติดต่อฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรือฝ่ายการตลาดได้ที่เบอร์ 0-2016-5000 หรืออีเมล info@uih.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

จบที่ SDC ที่เดียว บริการต่อ MA อุปกรณ์ IT Hardware

หนึ่งในทางเลือกของระบบ IT โดยเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ On-premises ขององค์กรในปัจจุบัน คือ การบำรุงรักษา เพราะการอัปเกรดระบบอุปกรณ์ใหม่ๆ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่าย หรือเทคโนโลยีต่างๆ เพราะฉะนั้น การเลือกทำ MA ให้กับอุปกรณ์ …

NIST Cybersecurity Framework 2.0 ออกแล้ว

The National Institute of Standards and Technology (NIST) ได้ประกาศออก Cybersecurity Framework 2.0 (CSF) แล้ว โดยเพิ่มเนื้อหาที่ช่วยให้องค์กรทุกขนาดนำไปใช้ได้จริง …