Breaking News

Trend Micro Deep Discovery ได้คะแนนสูงสุดจากการทดสอบ Breach Detection ของ NSS Labs ปี 2014

trend_micro_nss_recommended

ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาบริษัท Trend Micro Incorporated ผู้นำทางด้านโซลูชันและซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย ได้ประกาศว่า Trend Micro Deep Security 3.5 ได้รับคะแนนสูงสุดจากการทดสอบการตรวจจับช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล (Breach Detection Testing) ที่จัดทำโดย NSS Labs โดยมีเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าร่วมทั้งหมด 6 เจ้า คือ AhnLab, Fidelis, FireEye, Fortinet, Cisco SourceFire และ Trend Micro

ผลลัพธ์ของการทดสอบของ Trend Micro Deep Discovery เป็นดังนี้

trend_micro_nss_results

  • ได้คะแนนการตรวจจับโดยรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ 99.1%
  • สามารถตรวจจับมัลแวร์ที่มาทางอีเมลล์และการโจมตีผ่านช่องโหว่ได้ถึง 100%
  • ไม่มีการตรวจจับผิดพลาดเชิงบวก (False Positive)
  • TCO ต่ำเป็นอันดับ 2 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในการทดสอบถึง 25%
  • ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ที่ 1 Gbps เต็มภายใต้การทดสอบของ NSS Labs
  • ถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ “Recommended” โดย NSS Labs

“การได้รับคะแนนสูงสุดในด้านการตรวจจับภัยคุกคามจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในด้านการทดสอบที่มีชื่อเสียงอย่าง NSS Labs นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำของเราในการรับมือกับความท้าทายด้านการรักษาปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Trend Micro Deep Discovery เป็นแนวทางการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ที่ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องข้อมูล ปกป้องการติดต่อสื่อสาร ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ และที่สำคัญคือมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าการลงทุนด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น จากการที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆถูกกระตุ้นด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น เอื้อให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น (Targeted Attacks) ดังนั้นความสามารถในด้านการตรวจพบช่องโหว่อันโดดเด่นที่ได้รับการยืนยันของเราจะช่วยเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากยิ่งขึ้น” Eva Chen, CEO ของบริษัท Trend Micro ได้ให้ความเห็นกับผลการทดสอบของ NSS Labs ไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://campaign.trendmicro.com/forms/NSS_Labs_Breach_Detection_Comparison_Report

ที่มา: http://www.trendmicro.co.th/th/about-us/newsroom/releases/articles/20140402090229.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

VMUG Webinar: แม่นยำขึ้น ฉลาดขึ้น ในการตรวจสอบปัญหาและการใช้ทรัพยากรในระบบ VMware HCI, Private Cloud, Hybrid Cloud, Multi-Cloud โดย VMware

VMware User Group Thailand ขอเรียนเชิญผู้บริหารฝ่าย IT, ผู้จัดการ IT, Cloud Engineer, System Engineer และผู้ดูแลระบบ IT เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง "แม่นยำขึ้น ฉลาดขึ้น ในการตรวจสอบปัญหาและการใช้ทรัพยากรในระบบ VMware HCI, Private Cloud, Hybrid Cloud, Multi-Cloud โดย VMware" เพื่อรู้จักกับแนวคิด Self-Driving Operation ที่ต่อยอดจากความสามารถของ VMware vRealize Operation 8.0 โดยทีมงาน VMware โดยตรง ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

TechTalk Webinar: HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในสายงานด้าน IT เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "TechTalk Webinar: HTTP/3, How Cloudflare Help to Make the Internet Better โดย Cloudflare APAC" เพื่อรู้จักกับแนวคิดและการทำงานของ HTTP/3 อย่างเจาะลึก พร้อมกับโซลูชันของ Cloudflare ที่จะช่วยให้ Web Application ของคุณสามารถเริ่มต้นรองรับ HTTP/3 ได้ทันที ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Leave a Reply