Black Hat Asia 2023

การปะทะกันระหว่าง Fortinet, McAfee, Trend Micro, Symantec และ Bitdefender ในการทดสอบการป้องกันมัลแวร์ประเภทโซเชียลเอนจิเนียร์

nss_labs_logo

มัลแวร์ประเภทโซเชียลเอนจิเนียร์ (Socially-engineered Malware: SEM) จะพยายามหลอกผู้ใช้งานให้กดดาวน์โหลดและรันการทำงานมัลแวร์โดยผ่านการล่อลวงหรือกลวิธีต่างๆ เช่น หลอกว่าเป็นแอนตี้ไวรัส, หลอกว่าเป็นการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ หรือเป็นแอพพลิเคชันที่มีโทรจันแฝงอยู่

NSS Labs บริษัทชั้นนำทางด้านงานวิจัยทางความปลอดภัยของข้อมูล ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ป้องกันเครื่องลูกข่าย (Endpoint Security Product) เป็นระยะเวลา 36 วัน เพื่อตรวจสอบความสามารถในการป้องกัน SEM ประกอบด้วย

จากรายงานของ NSS Labs สรุปได้ว่า เกือบทุกผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการป้องกัน SEM ได้เป็นอย่างดี แต่ความเร็วในการป้องกันค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผลิตภัณฑ์ป้องกันเครื่องลูกข่ายของ McAfee มีความเร็วสูงเป็นพิเศษ

สภาพแวดล้องในการทดสอบ คือ Windows 7 Enterprise Service Pack 1 32-bit, ไม่เปิดใช้งาน Windows Defender และ Internet Explorer 10.0.9200.16660 ซึ่งไม่ใช้งาน Smart Screen Filter นอกจากนี้ ทาง NSS Labs หมายเหตุไว้ว่า บางเบราเซอร์ เช่น IE ของ Microsoft สามารถป้องกัน SEM ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะทำงานซ้ำซ้อนกับซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันมัลแวร์ (Anti-malware Agent Softwae) ของผลิตภัณฑ์ที่นำมาทดสอบ

รูปภาพประกอบจาก http://www.currentware.com/
รูปภาพประกอบจาก http://www.currentware.com/

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ คือ

  • McAfee VirusScan Enterprise สามารถบล็อก SEM จากการดาวน์โหลดได้ 100%
  • Symantec Endpoint Protection บล็อก SEM ได้ 100% ซึ่ง 98.8% บล็อกตอนดาวน์โหลด และ 1.2% บล็อกเมื่อมัลแวร์พยายามรันตัวเอง
  • Bitdefender Endpoint Security บล็อก SEM ได้ 99.8% ซึ่ง 99.6% บล็อกตอนดาวน์โหลด และ 0.2% บล็อกเมื่อมัลแวร์พยายามรันตัวเอง
  • FortiClient Endpoint Protection บล็อก SEM ได้ 99.8% ซึ่ง 99.4% บล็อกตอนดาวน์โหลด และ 0.4% บล็อกเมื่อมัลแวร์พยายามรันตัวเอง
  • Trend Micro OfficeScan บล็อก SEM ได้ 99.61% ซึ่ง 98% บล็อกตอนดาวน์โหลด และ 1.61% บล็อกเมื่อมัลแวร์พยายามรันตัวเอง

เนื่องจากเป็นเรื่องปกติของ SEM ที่จะเปลี่ยน URL ไปเรื่อยๆเมื่อถูกค้นพบและมีการบล็อก URL นั้นๆ ความเร็วในการบล็อกจึงถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งในส่วนการวัดความเร็ว McAfee VirusScan Enterprise มีความเร็วสูงที่สุดในการตรวจจับ SEM ใหม่ โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 31 วินาที Symantec และ Trend Micro ใช้เวลาประมาณ 15 และ 31 นาที ซึ่ง 3 ผลิตภัณฑ์แรกถือว่ามีความเร็วสูงว่าอีก 2 ผลิตภัณฑ์ที่เหลือเป็นอย่างมาก กล่าวคือ Fortinet ใช้เวลาเฉลี่ย 1.32 ชั่วโมง และ Bitdefender ใช้เวลาเฉลี่ย 2.2 ชั่วโมง

ที่มา: https://www.nsslabs.com/reports/enterprise-end-point-protection-comparative-analysis-socially-engineered-malware


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“ไทยน้ำทิพย์” กับการปรับกลยุทธ์การจัดซื้อ เข้าถึง Supplier รายใหม่อย่างหลากหลายด้วย SAP Ariba จาก NDBS THAILAND

สำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิต การจัดซื้อถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความผันผวนของ Supply Chain ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และการตอบรับต่อกระแสด้านความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคตที่จะทำให้ Landscape ของ Supply Chain เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

ปกป้อง Workload อย่างไร้รอยต่อจาก Azure สู่ AIS Cloud X ด้วย Microsoft Defender for Cloud

สาเหตุที่ Public Cloud ได้รับความนิยมมีหลายปัจจัย นอกเหนือจากตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องมือด้าน Security อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาความท้าทายของ Security ที่เกิดขึ้นก็คือข้อจำกัดของเครื่องมือที่ไม่สามารถก้าวออกนอกแพลตฟอร์มได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยจึงต้องรับบทหนักเพิ่มขึ้นจากแนวทาง Multi-cloud ด้วย การใช้งาน Local …

Leave a Reply