Black Hat Asia 2023

RSAC 2016: 12 ภัยคุกคามยอดนิยมบนระบบ Cloud

ในงาน RSA Conference 2016 ทีมงานด้าน Top Threats ของ Cloud Security Alliance (CSA) ได้ออกมาเปิดเผยถึงภัยคุกคามยอดนิยม 12 แบบที่เป็นอันตรายต่อระบบ Cloud โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนกลยุทธ์สำหรับรับมือได้อย่างถูกต้อง

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ปัจจุบันนี้ ระบบ Cloud นับว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโต ด้วยความที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ฮาร์แวร์และการดูแลรักษา รวมทั้งมีความสามารถในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (Availability) และสามารถเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ ทำให้ระบบ Cloud กลายเป็นนิยมของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยสมัยใหม่เข้ามาใช้ ก็ย่อมส่งผลให้องค์กรมีช่องทางที่จะถูกแฮ็คเกอร์โจมตีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

ทีมงาน Top Threats ของ CSA จึงได้ทำการสำรวจภัยคุกคามยอดนิยม 12 อันดับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IT กว่า 270 คน ได้ผลลัพธ์ดังนี้

 1. การเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูล (Data Breaches)
 2. การระบุตัวหรือการบริหารจัดการการเข้าถึงที่ไม่แข็งแกร่งเพียงพอ เช่น รหัสผ่านง่ายจนเกินไป
 3. API ไม่ปลอดภัย
 4. ช่องโหว่ของระบบและแอพพลิเคชัน
 5. การไฮแจ็คชื่อบัญชี
 6. ภัยคุกคามจากบุคคลภายในด้วยกันเอง
 7. การโจมตีแบบ Advanced Persistent Threats (APTs)
 8. ข้อมูลถูกขโมยหรือรั่วไหลสู่ภายนอก
 9. การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ไม่ดีเพียงพอ
 10. การใช้บริการระบบ Cloud ในทางที่ผิด
 11. การโจมตีแบบ DoS
 12. ปัญหาเรื่องการแชร์เทคโนโลยีร่วมกัน

“แทนที่จะเป็นปัญหาของฝ่าย IT เพียงอย่างเดียว ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ Cloud กลายเป็นปัญหาระดับบอร์ดผู้บริหาร ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะเทคโนโลยี Cloud มาถึงจุดอิ่มตัวที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ IT อย่างเต็มตัว เหนือสิ่งอื่นใด การตัดสินใจเรื่องการใช้ระบบ Cloud ส่วนใหญ่มักมาจากผู้บริหารระดับสูงทั้งสิ้น” — J.R. Santos รองประธานฝ่ายงานวิจัยระดับสูงของ CSA

ที่มา: https://www.helpnetsecurity.com/2016/03/01/top-12-cloud-computing-threats-in-2016/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NVIDIA เปิดตัว DGX Cloud Platform และ AI Foundations Model สำหรับ Gen-AI

NVIDIA เปิดตัว DGX Cloud Platform และ AI Foundations Model สำหรับ Gen-AI พร้อมเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

พบ ‘HinataBot’ บอทเน็ตที่อาจสร้างการโจมตี DDoS ขนาด 3.3 Tbps ได้

พบมัลแวร์บอตเน็ตใหม่ HinataBot มุ่งเป้าโจมตี Realtek SDK, Huawei Router และ Hadoop YARN Server เพื่อรวมการโจมตีที่อาจสร้าง Distributed Denial of …