Breaking News

Thomson Reuters CONNECT 2016: อัปเดตเทคโนโลยี Blockchain, IoT, Cloud, AI ในงานเดียวฟรีๆ

หลังจากได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน Thomson Reuters CONNECT ในปี 2558 ที่ผ่านมา  ในปีนี้ทางบริษัท Thomson Reuters Thailand ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่มีความสนใจทางเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน Thomson Reuters CONNECT ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 น. – 17.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ) 

โดยในงานนี้ ท่านจะได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร และอัพเดทต่าง ๆ ในแวดวงเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ที่จะมาส่งต่อประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์แห่งเทคโนโลยี  ตลอดจนถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้าง connection กับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ และแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ http://bit.ly/trconnect2016

reuter_connect_2016_thailand_poster

หมายเหตุ

1) กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

2) ที่นั่งสำรองสำหรับบุคคลภายนอก ทั้งหมด 150 ที่นั่ง

3) หากท่านเป็นผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 

ตารางกิจกรรม

10:00 ลงทะเบียน (มีบริการกาแฟ)

10:20 กล่าวเปิดงานโดย คุณพฤทธิ์ สุขเจริญนุกูล, Senior Site officer and Technical Director,Thomson Reuters

10:30 IoT Development Trends โดย คุณภาณุทัต เตชะเสน (หมอจิม), Maker Asia and Jimmy Software

11:30 Manage Supply Chain Risk with Intelligent Data โดยคุณณัฐวรรณ ธนูญศักดิ์ และ คุณ ลัดดาวัลย์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ, Thomson Reuters

12:15 พักกลางวัน (ไม่มีการจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมนา)

13:30 Introducing Thomson Reuters Developer Community โดยคุณนวภูม โลหเจริญวนิช, Thomson Reuters

13:40 Scaling Up to Your First 10 Million Users with AWS โดยคุณสุรวุฒิ พรทาบทอง, AWS Thailand

14:30 Blockchain Application with Thomson Reuters BlockOne ID™ โดยคุณประวีณ สุวรรณวงศ์  และคุณนีรนาท จันทร์สุริยวงศ์, Thomson Reuters

15:20 Coffee Break & Snack (มีบริการกาแฟและของว่าง)

15:40 Applying Machine Learning to Catching Breaking News โดยคุณกิตติศักดิ์ สัจจพงษ์, Thomson Reuters

16:30 IBM World of Watson โดย ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก), IBM

17:20 กิจกรรมจับสลาก รับรางวัล

17:30 ปิดงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ http://bit.ly/trconnect2016


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AWS ประกาศให้ EC2 instance ‘G4’ เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน

G4 เป็น EC2 instance รุ่นใหม่ที่มีจุดเด่นคือการใช้ NVIDIA T4 Tensor GPU นั่นหมายถึงความสามารถรองรับการทำงานด้าน Machine Learning, Computer Vision และ …

[Guest Post] ขอเชิญร่วมสัมมนา Preparing your Organization for the Era of Digitalization 28 ต.ค. 2019

บริษัท วีโนฮาว (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญ CxO, Senior Management, Middle Management, Digital Strategic Management, Digital/Business Transformation Executive, Principal Enterprise Architecture, Project Management Practitioner, Entrepreneur/Individual ที่มีส่วนรวมในการบริหารจัดการ Digital Strategic และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งใหญ่ของเรา ซึ่งจะจัดที่โรงแรม Crowne Plaza ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.15 น.