Thomson Reuters CONNECT 2016: อัปเดตเทคโนโลยี Blockchain, IoT, Cloud, AI ในงานเดียวฟรีๆ

หลังจากได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน Thomson Reuters CONNECT ในปี 2558 ที่ผ่านมา  ในปีนี้ทางบริษัท Thomson Reuters Thailand ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่มีความสนใจทางเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน Thomson Reuters CONNECT ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 น. – 17.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ) 

โดยในงานนี้ ท่านจะได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร และอัพเดทต่าง ๆ ในแวดวงเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ที่จะมาส่งต่อประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์แห่งเทคโนโลยี  ตลอดจนถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้าง connection กับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ และแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ http://bit.ly/trconnect2016

reuter_connect_2016_thailand_poster

หมายเหตุ

1) กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

2) ที่นั่งสำรองสำหรับบุคคลภายนอก ทั้งหมด 150 ที่นั่ง

3) หากท่านเป็นผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 

ตารางกิจกรรม

10:00 ลงทะเบียน (มีบริการกาแฟ)

10:20 กล่าวเปิดงานโดย คุณพฤทธิ์ สุขเจริญนุกูล, Senior Site officer and Technical Director,Thomson Reuters

10:30 IoT Development Trends โดย คุณภาณุทัต เตชะเสน (หมอจิม), Maker Asia and Jimmy Software

11:30 Manage Supply Chain Risk with Intelligent Data โดยคุณณัฐวรรณ ธนูญศักดิ์ และ คุณ ลัดดาวัลย์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ, Thomson Reuters

12:15 พักกลางวัน (ไม่มีการจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมนา)

13:30 Introducing Thomson Reuters Developer Community โดยคุณนวภูม โลหเจริญวนิช, Thomson Reuters

13:40 Scaling Up to Your First 10 Million Users with AWS โดยคุณสุรวุฒิ พรทาบทอง, AWS Thailand

14:30 Blockchain Application with Thomson Reuters BlockOne ID™ โดยคุณประวีณ สุวรรณวงศ์  และคุณนีรนาท จันทร์สุริยวงศ์, Thomson Reuters

15:20 Coffee Break & Snack (มีบริการกาแฟและของว่าง)

15:40 Applying Machine Learning to Catching Breaking News โดยคุณกิตติศักดิ์ สัจจพงษ์, Thomson Reuters

16:30 IBM World of Watson โดย ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ (ครูเล็ก), IBM

17:20 กิจกรรมจับสลาก รับรางวัล

17:30 ปิดงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่ http://bit.ly/trconnect2016


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT – Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber

TechTalkThai ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT - Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber" เพื่อเรียนรู้โซลูชันการประเมินความเสี่ยงให้องค์กรของท่านจาก SecurityScorecard ทั้งมุมมองภายนอกและ Third party ที่เกี่ยวข้อง

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …