Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

The Beaumont Partnership กับการบริหารงานออกแบบและก่อสร้างผ่าน Cloud ด้วยโซลูชันจาก Neos IT

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคุณอรรวินท์ เจนวัฒนานนท์ ผู้ดำรงตำแหน่ง Practice Manager แห่ง The Beaumont Partnership ซึ่งทำธุรกิจทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ถึงประเด็นด้านการประยุกต์นำระบบ IT และ Cloud เข้ามาเสริมให้กับการบริหารจัดการโครงการด้านการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เฉพาะทางของงานในลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดี จึงขอนำสรุปเรื่องราวในการพูดคุยครั้งนี้ให้แก่ผู้อ่านทุกท่านดังนี้ครับ

The Beaumont Partnership ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารใหญ่ ที่เราอาจเคยได้ไปสัมผัสโดยไม่รู้ตัว

คุณอรรวินท์ เจนวัฒนานนท์, Practice Manager, The Beaumont Partnership

หากพูดถึงชื่อของ The Beaumont Partnership เราอาจนึกไม่ออกว่าธุรกิจนี้ทำอะไร แต่หากเล่าว่าผลงานของ The Beaumont Partnership นั้นได้แก่การออกแบบสถาปัตยกรรม, การออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร และงานภูมิสถาปัตยกรรมให้กับอาคารชั้นนำอย่างเช่น ICONSIAM, อาคาร AIA Capital Centre ถนนรัชดาภิเษก, Stamford University Bangkok, Rugby International School Thailand ไปจนถึงอาคารสำนักงาน, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด และโรงเรียนอีกจำนวนมาก ก็คงจะพอเห็นภาพกันมากขึ้นว่า The Beaumont Partnership นั้นทำอะไรบ้าง

ธุรกิจของ The Beaumont Partnership นั้นก่อตั้งมาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1991 ภายใต้ชื่อ Woods Bagot (Thailand) ก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็น The Beaumont Partnership ในช่วงปี 2009 เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้สะท้อนถึงความเป็นเจ้าของและโครงสร้างภายในบริษัท โดยมีเป้าหมายคือการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยมาตรฐานระดับโลกให้แก่อาคารและสถานที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีทั้งความสวยงามในระดับสากล และมีฟังก์ชันต่างๆ อย่างครบถ้วน ในขณะที่ยังคงมีเอกลักษณ์และเข้ากับความสวยงามของภูมิทัศน์ในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจผลงานของ The Beaumont Partnership สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทันทีที่ https://www.thebeaumontpartnership.com ครับ

ธุรกิจสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการโครงการ

ในการพูดคุยสัมภาษณ์ครั้งนี้ ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับคุณอรรวินท์ เจนวัฒนานนท์ ผู้ดำรงตำแหน่ง Practice Manager แห่ง The Beaumont Partnership ที่ได้มาเล่าถึงการตัดสินใจนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เสริมศักยภาพในการทำงานของทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ตอบโจทย์เล็กๆ แต่ส่งผลลัพธ์ที่คุ้มค่าแก่ธุรกิจของ The Beaumont Partnership เป็นอย่างมาก

คุณอรรวินท์อธิบายถึงแนวทางการทำงานของสถาปนิกและวิศวกรที่ The Beaumont Partnership ว่า ทีมงานแต่ละคนนั้นจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานภายใต้โครงการต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งด้วยความที่หัวใจหลักของธุรกิจคือการออกแบบ ดังนั้นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจนั้นก็คือ “เวลา” ในการทำงานของทีมงานแต่ละคน

ในการควบคุมการทำงานในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงระยะเวลาและงบประมาณนั้น สิ่งที่ The Beaumont Partnership ต้องให้ความสำคัญคือการติดตามว่าทีมงานคนไหนได้ทำงานให้โครงการใดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ในแต่ละวันบ้าง เพื่อให้สามารถสะท้อนกลับมาได้ว่าในแต่ละโครงการนั้นมีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรไปมากน้อยแค่ไหน คิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ทำให้การวางแผนด้านกำลังคนเป็นไปได้อย่างยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

การติดตามการทำงานของพนักงานแต่ละคน เคยเป็นเรื่องยากที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ตลอดมาก่อน

ถึงแม้ในภาพรวมในการบริหารจัดการโครงการโดยอ้างอิงจากเวลาที่พนักงานแต่ละคนใช้ในการทำงานในแต่ละโครงการนั้นจะมีความชัดเจน แต่ในทางปฏิบัตินั้นกลับเป็นเรื่องยาก เพราะ The Beaumont Partnership นั้นไม่ได้มีระบบ IT ใดๆ รองรับกระบวนการในส่วนนี้มาก่อน ดังนั้นที่ผ่านมา การติดตามเวลาที่พนักงานแต่ละคนใช้ในการทำงานแต่ละโครงการนั้นจึงต้องอาศัยการกรอกข้อมูลลงไปบน Microsoft Excel เป็นหลัก

หลังจากที่พนักงานแต่ละคนกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ Excel ดังกล่าวมาแล้ว ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมข้อมูลจากไฟล์เหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อนำข้อมูลนี้มารวมกันบนไฟล์ Excel กลางอีกที ก่อนที่จะสร้างออกมาเป็นรายงานให้กับแต่ละโครงการได้ ซึ่งขั้นตอนตรงนี้เองก็มีปัญหามากมาย ทั้งการที่พนักงานแต่ละคนต้องเข้ามาส่งไฟล์ Excel ที่บริษัท, เมื่อข้อมูลไม่ครบก็ต้องแก้ไขไฟล์แล้วส่งมาใหม่, ข้อมูลบางส่วนตกหล่นทำให้ต้องติดตามเพิ่มเติม และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นกว่าจะรู้ว่าแต่ละโครงการนั้นใช้เวลาของทีมงานไปมากน้อยเพียงใดก็ต้องเสียเวลานานมาก

อีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหานั้นก็คือ เมื่อธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น มีจำนวนพนักงานมากขึ้น มีโครงการหลากหลายขึ้น หรือมีปริมาณของงานที่ต้องทำมากขึ้น สูตรใน Microsoft Excel ที่เคยเขียนเอาไว้นั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่อยู่ตลอด และทำให้การทำงานนั้นซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก

ตัดสินใจพัฒนาระบบ Online Time Sheet ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิม

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาว The Beaumont Partnership จึงตัดสินใจว่าจะต้องพัฒนาระบบ Online Time Sheet เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถกรอกข้อมูลเวลาการทำงานของตนเองได้อย่างง่ายดาย โดยมีระบบคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและออกรายงานแบบ Real-time ให้เพื่อให้ผู้บริหารโครงการแต่ละโครงการสามารถติดตามทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละโครงการได้อย่างทันท่วงที รวมถึงมี Report ในรูปแบบเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ The Beaumont Partnership ด้วย

โครงการ Online Time Sheet นี้จึงถูกริเริ่มขึ้นด้วยการพูดคุยกับ Neos IT ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านระบบ IT ที่ภายในธุรกิจของตนเองก็มีการพัฒนาระบบ Time Sheet ขึ้นมาใช้งานอยู่แล้ว เหลือเพียงแค่ปรับแต่งให้การใช้งานนั้นตอบโจทย์ต่อธุรกิจของ The Beaumont Partnership เท่านั้น ทำให้เวลาที่ใช้ในการพัฒนาโครงการนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมี Feedback จากการใช้งานจริงเข้ามาปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากมุมมองของทีมงานสถาปนิกและวิศวกร เมื่อเข้าใช้งานระบบ Online Time Sheet ก็จะสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขข้อมูลเวลาในการทำงานของตนเองก่อนจะส่งให้กับผู้บริหารโครงการได้ ในขณะที่ผู้บริหารโครงการนั้นจะสามารถดูภาพรวมและออกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการได้ รวมถึงระบบยังเปิดให้ทาง The Beaumont Partnership สามารถสร้างผู้ใช้งานหรือโครงการใหม่ๆ ขึ้นมาเองได้อยู่ตลอด เกิดความคล่องตัวในการทำงานเป็นอย่างมาก

ทำลายข้อจำกัดในการเข้าออฟฟิศทำงาน ด้วยการเลือกใช้ Cloud

แน่นอนว่าการพัฒนาระบบ Online Time Sheet นั้นย่อมจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการดูแลและรวมข้อมูลใน Microsoft Excel ได้ แต่หากใช้งานระบบ Online Time Sheet ด้วยการติดตั้งบน Server ภายในออฟฟิศของบริษัทนั้น พนักงานก็ยังจะต้องยุ่งยากในการเดินทางเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อกรอกข้อมูลอยู่ดี

เพื่อตอบโจทย์นี้ Neos IT จึงได้นำเสนอให้ใช้บริการ Cloud โดยทำการตั้งค่าระบบทั้งหมดอย่างมั่นคงปลอดภัย และมีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานเสมอ เพื่อให้ทีมงานของ The Beaumont Partnership สามารถเข้าใช้งานระบบ Online Time Sheet ได้จากทุกที่ทุกเวลา

การตัดสินใจใช้ Cloud ครั้งนี้ ทำให้ผลตอบรับของทีมงาน The Beaumont Partnership ในการใช้งานระบบ Online Time Sheet นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทีมงานในแต่ละโครงการเข้ามาบันทึกข้อมูลเวลาการทำงานบ่อยขึ้น ทำให้ผู้จัดการโครงการเห็นตัวเลขต้นทุนของแต่ละโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และหากเกิดปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้ทันที อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีพนักงานสำหรับดูแล Time Sheet โดยเฉพาะอีกต่อไป ประหยัดเวลาการทำงานลงไปได้เป็นอย่างมากทีเดียว

อีกจุดหนึ่งที่ Cloud เข้ามาตอบโจทย์เป็นอย่างมากนั้นก็คือทำให้งานของสถาปนิกและวิศวกรบางคนที่ต้องเดินทางไปยังไซต์ก่อสร้าง สามารถใช้เวลาในการทำงานนอกสถานที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องแวะเข้าออฟฟิศมาเพื่อกรอกข้อมูลลง Time Sheet อีก ทำให้โดยรวมแล้วการทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทีมงานมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นนั่นเอง

วางใจ Neos IT ช่วยพัฒนาระบบ Time Sheet และดูแล Cloud เบื้องหลังให้ทั้งหมด

เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ Online Time Sheet นี้ก้คือการที่ The Beaumont Partnership ตัดสินใจทำงานร่วมกับ Neos IT ทั้งในส่วนของการนำระบบ Time Sheet ที่ Neos IT ใช้งานอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอด และการให้ Neos IT ช่วยดูแลระบบ Cloud ให้ ทำให้ The Beaumont Partnership สามารถทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปกับงานด้านสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม และการบริหารจัดการโครงการได้ ไม่ต้องพะวงกับประเด็นทางด้าน IT อีกต่อไป

Neos IT นั้นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Cloud-Native Application โดยมีทั้งทีมงาน Developer สำหรับพัฒนา Software ต่างๆ และทีมงานฝั่ง IT Infrastructure ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาบริการ Cloud ชั้นนำหลากหลายแบรนด์ ซึ่งในโครงการนี้ Neos IT ก็ตัดสินใจเลือกผสานเทคโนโลยีด้าน Container เข้ากับ Amazon Web Services หรือ AWS เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของ The Beaumont Partnership จะมีความมั่นคงทนทานรองรับการทำงานได้ตลอด 24×7 และสามารถพัฒนาเสริมความสามารถใหม่ๆ เข้าไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทีมงานของ Neos IT นั้นยังคอยช่วยสนับสนุนดูแลรักษาระบบให้ทำงานถูกต้องตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงาน Support ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Cloud โดยเฉพาะ

ในอนาคตมีแผนพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆ พร้อมบทเรียนสำคัญว่าไม่มีคำว่า One Size Fit All ในการออกแบบระบบเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ

คุณอรรวินท์ได้สรุปบทเรียนจากการพัฒนาโครงการ Online Time Sheet ในครั้งนี้ ว่าสำหรับการพัฒนา Software เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจนั้น ไม่สามารถหาตัวเลือกที่เป็น One Size Fit All ได้ ทางเลือกที่ตอบโจทย์ต่อกรอบระยะเวลานั้นก็คือการนำ Software ที่มีอยู่มาปรับแต่งให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการให้มากที่สุด ดังนั้นการมองหาผู้ที่จะมาช่วยปรับแต่ง Software นี้และดูแลรักษาต่อไปให้ได้ในระยะยาวคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในโครงการลักษณะนี้

ในกรณีนี้ Neos IT ถือว่าตอบโจทย์ต่อ The Beaumont Partnership เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะมี Software ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับความต้องการแล้ว ก็ยังมีทีมงานที่พร้อมจะปรับแต่งระบบและดูแลรักษาระบบให้ทำงานได้ตลอดด้วย

หลังจากที่โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว คุณอรรวินท์เองก็ได้เล่าถึงแผนในอนาคตที่อาจจะมีการเพิ่มเติมความสามารถต่างๆ เข้าไปในระบบ Online Time Sheet เพื่อให้มิติในการบริหารจัดการโครงการนั้นหลากหลายยิ่งขึ้น และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต

ติดต่อ Neos IT ได้ทันที

ผู้ที่สนใจบริการด้านการพัฒนาระบบ Application หรือต้องการทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาระบบ Cloud ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อทีมงาน Neos IT ได้ทันทีที่โทร 02-0170500 หรืออีเมล์ marketing@neosIT.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Neos IT ได้ทันทีที่ https://www.neosit.com/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สรุป Webinar ปกป้อง Multi Cloud และ Container ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ด้วย Intrinsic Security โดย VMware NSX

ก่อนหน้านี้ทางทีมงาน VMware ได้มาเล่าเรื่องในหัวข้อ"ปกป้อง Multi Cloud และ Container ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ด้วย Intrinsic Security โดย VMware NSX" ในงาน TechTalk Webinar ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านค่อนข้างมาก ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำเนื้อหามาสรุปเอาไว้ให้ผู้ที่อาจจะไม่มีเวลาชมคลิปเองได้อ่านกันสั้นๆ ดังนี้ครับ

สรุป Red Hat Webinar: Developer Productivity on Kubernetes with Red Hat OpenShift

หนึ่งในเรื่องที่คน IT หลายคนต้องเร่งเรียนรู้ในปีนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี Enterprise Container และในบทความนี้ทีมงาน TechTalkThai ก็จะขอสรุปเนื้อหาสั้นๆ จากงาน Red Hat Webinar: Developer Productivity on Kubernetes with Red Hat OpenShift เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับ Red Hat OpenShift กันมากขึ้นดังนี้ครับ