CDIC 2023

[PR] บริษัทในไทยก้าวเป็นผู้นำด้านการใช้งาน DevOps แต่ยังตามห่างในเรื่องการใช้งานAgileขั้นสูง

ผลจากการศึกษาของบริษัทซีเอ เทคโนโลยีได้แสดงให้เห็นว่า การรวมแนวคิด Agile และ DevOps  จะช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้มากขึ้น พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นและส่งผลการเติบโตทางธุรกิจ

ผลการสำรวจใหม่ล่าสุดของบริษัทซีเอ เทคโนโลยี ด้านการใช้งาน Agile และ DevOps และผลกระทบที่มีต่อภาคธุรกิจ ได้พบว่าธุรกิจในไทยมีความก้าวหน้าระดับสูงในการใช้งาน DevOps มากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น โดยมีมากกว่า 6 ใน 10 ของบริษัทในประเทศไทยได้ติดตั้งใช้งานระบบนี้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งเดินหน้าผลักดันการใช้งานในระดับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีเพียง 38 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ที่ทำในลักษณะเดียวกับไทย

อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีช่องว่างที่ต้องตามห่างอยู่ ถ้าหากดูในเรื่องของแนวคิดการใช้งานระบบAgile ์ที่นำมาใช้ในไทยโดยมีบริษัทและองค์กรต่างๆในไทยเพียง 35 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่ระบุว่าได้ใช้งานระบบAgile  ไปเกินกว่าขั้นตอนการพัฒนา และ ยังไม่มีบริษัทใดที่บรรลุเป้าในเรื่องการ เปลี่ยนผ่านองค์กรมาใช้แนวคิดการบริหารงานทางธุรกิจอย่างยืดหยุ่นหรือ Agile  โดยการสำรวจได้ค้นพบว่า ในกรณีของประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลน บุคลากรที่มีทักษะฝีมือ และความพร้อม ในเรื่องความรู้คว่ามชำนาญในบริษัท ปัญหาการรักษาความปลอดภัยและปัญหา เรื่องโปรแกรมทูล และเทคนิคต่างๆ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารงาน ระบบนี้ให้มีประสิทธิภาพ

ถึงกระนั้นก็ตาม มีบริษัทในประเทศไทยกว่า 93% ที่เห็นพ้องว่าแนวคิด Agile และ DevOps  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งอันที่จริงแล้ว บริษัทไทย ที่ได้มีการติดตั้งระบบAgile และ DevOps หรือ ใช้ทั้งสองอย่าง ก็เริ่มได้รับรู้ผลการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความพอใจของลูกค้าผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพการบริหารงานและการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ

“เห็นได้ชัดอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกธุรกิจจะต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคตวันหน้า”  นิค ลิม รองประธาน ประจำภูมิภาคอาเซียนและจีน กล่าว พร้อมกับเสริมว่า “จากการศึกษาวิจัยของเราได้ค้นพบว่าบริษัทต่างๆในไทยตระหนักดีถึงข้อเท็จจริง ที่จำเป็นจะต้อง สร้างธุรกิจใหม่ด้วยแนวทางที่พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่าจะต้องยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากพอต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดและเป็นหัวใจสำคัญเพื่อที่จะเอาชนะการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่นต่อไป”

จากการศึกษาและสำรวจข้อมูลที่ใช้หัวข้อภาษาอังกฤษว่า Accelerating Velocity and Customer Value with Agile and DevOps ได้มีการสอบถาม ผู้บริหารระดับสูงทางธุรกิจและไอทีจำนวน 1770 รายทั่วโลกโดยมี 795 ราย มาจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น โดยมีการสอบถามข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้งานระบบAgile และ DevOps รวมทั้งผลกระทบที่เห็นและมีต่อธุรกิจของตน

การศึกษาโดยภาพรวมได้ชี้ให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างเทคโนโลยีรวมทั้งทูลที่ใช้งานกับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ตามมา  โดยบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นจะได้รับผลตอบแทน มากยิ่งขึ้นถ้ามีการรวมแนวคิดAgile และ DevOps เข้าด้วยกัน

ผลตอบแทนทางธุรกิจที่สูงขึ้น

ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการนำแนวปฏิบัติทั้ง 2 อย่าง จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ชัดเจนทางธุรกิจ  โดยการผนึกกำลังทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับบริษัทที่ใช้เพียงแค่แนวคิดการบริหารแบบ Agile อย่างเดียว

ซึ่งผลการสำรวจบริษัทและองค์กรต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้นำแนวคิดทั้งAgile และ DevOps  มาใช้ได้ผลลัพธ์ต่างๆดังนี้

  • เพิ่มการตอบโต้ทางธุรกิจ กว่า 86%
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกว่า 65 เปอร์เซ็นต์
  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับระบบไอทีกว่า 135 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการใช้งานระบบAgile  อย่างเดียว

พนักงานที่มีความสุขทำให้ลูกค้ามีความสุขไปด้วย เมื่อมีการนำแนวคิดDevOps  มาใช้กับการทำงานร่วมกับการใช้งานแบบ Agile  ผู้ใช้งานได้ระบุว่าส่งผลดังนี้

  • ผลิตผลการทำงานของพนักงานสูงขึ้นกว่า 27 เปอร์เซ็นต์
  • ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น 59%
  • ผู้ใช้78 เปอร์เซ็นต์ที่มีการใช้ทั้งAgile และ DevOps ระบุว่าลูกค้า พึงพอใจ มากขึ้น 78 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ กลุ่มที่ใช้Agile อย่างเดียว มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 53% เท่านั้น

โดยข้อเท็จจริง 76% ของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นที่ใช้ 2 อย่างนี้ร่วมกันจะแสดง ให้เห็นว่ามีข้อได้เปรียบ ในเรื่องการจ้างพนักงานและการรักษาพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ  โดยประโยชน์อย่างมาก ที่จะได้เมื่อคำนึงถึงว่า การขาดแคลนทักษะแรงงานด้านไอทีในปัจจุบันและ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะ สูงมากในปัจจุบัน

“ผลลัพธ์จากการศึกษานี้ชัดเจนการรวมแนวคิด 2 อย่างเข้าด้วยกันจะทำให้บริษัทในทุกขนาดสามารถมีความได้เปรียบการแข่งขัน โดยจะเพิ่มผลิตภาพการทำงานของพนักงานและความพึงพอใจของฐานลูกค้า” นิค ลิม กล่าวพร้อมกับเสริมว่า “การใช้แนวคิดแบบ 2 ประสานจะช่วยลดเวลา ของกระบวนการทำงานและทำให้การบริหารสั่งการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มี โดยเป้าหมายของเราคือช่วยให้ลูกค้าบรรลุความสำเร็จที่ต้องการ”

ก้าวให้ไกลไปกว่าไอที

ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำแนวคิดต่างๆเหล่านี้มาใช้ได้ขยายขอบเขตไปเกินกว่า เฉพาะส่วนของไอทีโดยมีพบความสำเร็จที่เพิ่มเติมจากการสำรวจบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้ใช้แนวทางเหล่านี้ดังนี้

  • ร่นเวลาในการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาขึ้น 35%  สำหรับลูกค้าที่ใช้แนวคิดAgile ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจต่างๆกับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามา   เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัททั่วไปที่มีการพัฒนาขึ้น 27 เปอร์เซ็นต์
  • ลดระยะเวลา สู่ตลาดให้ดีขึ้น 46% ในกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งาน DevOps ขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้งานทั่วไปที่มี  19 เปอร์เซ็นต์
  • ผู้ใช้งานระบบAgile ขั้นสูงระบุว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น  91% ในขณะที่ผู้ที่ใช้งาน DevOps  ขั้นสูงระบุเช่นเดียวกันว่าความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 87%

หากต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการศึกษานี้โปรดดูได้ที่เว็บไซต์ www.ca.com

รายละเอียดการวิจัยและบริษัทวิจัยตลาด Coleman Parkes

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการโดยบริษัทColeman Parkes Research Ltd. ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี 2016 และสนับสนุนการดำเนินงานโดยบริษัทซีเอ เทคโนโลยี  โดยการสำรวจครั้งนี้ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1770 รายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านไอทีจากบริษัทเอนเทอร์ไพรซ์ขนาดใหญ่ใน 21 ประเทศทั่วโลกและมาจาก 10 ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัทวิจัยตลาด Coleman Parkes ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2000 โดยดำเนินงานด้านการวิจัย การตลาด เฉพาะด้านในระดับโลก โดยมีบริการงานวิจัยและการให้คำปรึกษาในทุกตลาดและเน้นหนักในด้าน การวิจัยB2B ซึ่งเน้นในด้านไอทีเทคโนโลยีและการสื่อสารสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของบริษัท ที่ .www.coleman-parkes.co.uk

###

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชั่นในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …