CDIC 2023

[PR] ปลุกกระแส สร้างโมเมนตัม ด้วยคลื่นลูกใหม่จากผู้นำอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพื่อร่วมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถด้านการคาดการณ์ในการขอใบอนุญาตสำหรับโอเพ่นซอร์ส

ภายใต้ความร่วมมือของ CA Technologies, Cisco, HPE, Microsoft, SAP และ SUSE ที่พร้อมทุ่มเวลาแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นสอง (GPLv2)  

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 7 มิถุนายน 2561 – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT) ประกาศความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่าง 6 บริษัทยักษ์ใหญ่ อันได้แก่ CA Technologies, Cisco, HPE, Microsoft, SAP และ SUSE เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่การจดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส มุ่งมั่นขยายสิทธิเพื่อแก้ไขสัญญาทางด้านการใช้งานโอเพ่นซอร์สที่ไม่สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือกันของตัวแทนผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในการเข้ามาแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมากยิ่งขึ้น

GNU General Public License (GPL) และ GNU Lesser General Public License (LGPL) ถือเป็นใบอนุญาตที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากครอบคลุมโปรเจคซอฟต์แวร์ที่สำคัญมากมาย รวมไปถึงลินุกซ์ เคอร์เนล โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นสาม (GPLv3)  ได้มีการพยายามยุติบริการที่มอบโอกาสให้แก่ผู้เผยแพร่โค้ดในการแก้ไขข้อผิดพลาดในกฎระเบียบข้อบังคับ ความพยายามดังกล่าวทำให้เกิดการบังคับใช้ไลเซนส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สอดคล้องกันกับชุมชนที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ด้านการเงิน เป็นอันตกไป

ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 Red Hat, Facebook, Google และ IBM ร่วมมือขยายแนวทางการจัดการข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการเขียนโค้ดบนซอฟต์แวร์ที่อยู่ในขอบเขตของสัญญา GPLv2 และ LGPLv2.1 กับ v2 ซึ่งในวันนี้จะมีอีกสิบบริษัทตกลงเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส โดยในระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ของโปรเจคต่างๆ ที่ใช้ใบอนุญาต GPLv2 และ LGPLv2.x นั้น จะได้รับประโยชน์จากการนำแนวทางอันสมดุลมาใช้ระงับข้อผิดพลาดที่เกิดจาก GPLv3

ความมุ่งมั่นในการรักษาสิทธิ์ร่วมกัน

คำแสดงความมุ่งมั่นของแต่ละบริษัท

  • ก่อนยื่นคำร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมาย (นอกเหนือจากกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการตั้งรับ หรือ ‘Defensive Action’) ที่เกิดขึ้นจากการระงับใบอนุญาตที่ครอบคลุม[บริษัท ] จะต้องขยายผลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคล (“คุณ”) ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดใบอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาและการกู้คืนจาก GPL เวอร์ชั่น 3 ซึ่งในที่นี้คำว่า ‘ใบอนุญาต’ หมายถึง ใบอนุญาตที่ครอบคลุมที่มีผลบังคับใช้
  • อย่างไรก็ตาม หากยอมรับว่าฝ่าฝืนข้อกำหนด ใบอนุญาตของคุณจะถูกเพิกถอนจากเจ้าของสิทธิ์ (ก) โดยชั่วคราว  จนกว่าเจ้าของสิทธิ์จะแสดงเจตจำนงว่าต้องการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว และโดยถาวร  (ข) หากเจ้าของสิทธื์ไม่สามารถชี้แจงถึงเหตุที่ก่อให้เกิดการละเมิดได้ภายใน 60 วันหลังจากวันที่ถูกระงับ
  • นอกจากนี้ ใบอนุญาตของคุณที่อยู่ภายใต้เจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าใดเจ้าหนึ่งจะยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ หากเจ้าของลิขสิทธิ์ชี้แจงถึงการละเมิดข้อบังคับให้กับคุณอย่างเป็นเหตุเป็นผล และต้องเป็นครั้งแรกที่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดใบอนุญาต (ไม่ว่าด้วยการกระทำใดก็ตาม) จากเจ้าของสิทธิ์ และสามารถแก้ไขการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน 

[บริษัท] มีเจตนาไม่ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงนี้ และจะบังคับใช้กับ [บริษัท] และตัวแทนที่ [บริษัท] มอบหมายลิขสิทธิ์ให้ โดย [บริษัท] สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยแถลงฉบับใหม่ ณ สถานที่นั้นๆ หรือสถานที่อื่น ที่ถูกกำหนด

คำอธิบาย
ใบอนุญาตที่ครอบคลุม ประกอบด้วย GNU General Public License เวอร์ชั่น 2 (GPLv2), GNU Lesser General Public License เวอร์ชั่น 2.1 (LGPLv2.1)หรือ GNU Library General Public License เวอร์ชั่น 2 (LGPLv2),

‘Defensive Action’ หมายถึง การพิจารณาทางกฎหมายหรือการอ้างสิทธิ์ที่ทางเร้ดแฮทได้โต้แย้งต่อสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณได้เสนอเพื่อการพิจารณาทางกฎหมายหรือการอ้างสิทธิ์ของคุณหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

[บริษัท] หมายถึง [บริษัท] และ สาขาของบริษัท

อ่านความมุ่งมั่นของแต่ละบริษัทได้ที่

คำกล่าวสนับสนุน

ไมเคิล คันนิงแฮม รองประธานบริหารและที่ปรึกษาทั่วไป, Red Hat

“เรามุ่งมั่นที่จะได้เห็นบริษัทชั้นนำร่วมกันสนับสนุนความเท่าเทียมและการคาดการณ์ในการบังคับใช้ใบอนุญาต เราเห็นว่านี่คือการแถลงการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้การทำตามกฎข้อบังคับการใช้ใบอนุญาตนั้นครอบคลุมไปถึงการร่วมกันพัฒนาและการนำเอาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมาใช้งาน”

คริสโตเฟอร์ เฮิร์บสต์ รองประธานและผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไป, CA Technologies

“ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สคือองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ และในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส และ open standards และมีความสอดคล้องกับภารกิจของเราในการกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางความคิดและผลลัพธ์ทางธุรกิจ เราจึงมีความยินดีที่จะเข้าร่วมในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อที่จะนำมาซึ่งโอกาสในการออกใบอนุญาตซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส”

วิลลี่ เฮอนานเดส รองประธานและที่ปรึกษาทั่วไป, HPE

“HPE เป็นผู้สนับสนุนและผู้นำด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มากว่า 15 ปี เรายังคงยึดมั่นในโอเพ่นซอร์สและโอเพ่นสแตนดาร์ด ในฐานะที่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดการสนับสนุนทางด้านความร่วมมือในอุตสาหกรรมครั้งนี้ เราหวังว่าการขยายระยะเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มข้อต่อรองให้กับใบอนุญาต GPL ที่จะมอบความสะดวกในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมไปพร้อมๆ กัน”

ไอลีน อีแวนส์ ที่ปรึกษาทั่วไปของ Micro Focus และสมาชิกคณะกรรมการแห่ง Linux Foundation

“เรารู้สึกมีกำลังใจเมื่อได้เห็นกลุ่มบริษัทที่มีความแตกต่างแต่มีจุดประสงค์เดียวกันในการสนับสนุนความยุติธรรมในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการกำหนดใบอนุญาต การริเริ่มครั้งนี้จะสร้างความมั่นใจให้แก่ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตไปสู่อนาคต”

เอริค แอนเดอร์สัน รองประธานและที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft

“เราปรารถนาที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใบอนุญาตที่มีชื่อเสียงในคอมมูนิตี้ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องทางแก้ไข หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วน เราเชื่อว่าการประกาศในวันนี้จะช่วยผลักดันมาตรฐานที่สำคัญนี้ แล้วยังช่วยเพิ่มความร่วมมือและนวัตกรรมภายในคอมมูนิตี้ของลีนุกซ์อีกด้วย”

จานาคา โบฮ์ร ผู้กำกับดูแลการออกใบอนุญาต, SAP

ผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่เพิ่มขึ้นมีความกังวลในแง่ของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไร้เจตนา อันเนื่องมาจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและการข้องแวะกับความเสี่ยงด้านกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้ เอสเอพี เชื่อว่า การเริ่มแก้ไขโดยการเปลี่ยน GPLv3 ไปเป็น GPLv2 เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคือก้าวที่ถูกต้องในการปกป้องหลักการของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

นีลส์ บรุ๊คแมนน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUSE

“SUSE เชื่อว่าการสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ยุติธรรมและมั่นคงที่มีผลในการบังคับใช้ใบอนุญาตสำหรับโอเพ่นซอร์สจะดึงคนเข้ามายังคอมมูนิตี้โอเพ่นซอร์สมากขึ้น พร้อมกับมูลค่าเม็ดเงินที่มาจากซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนักพัฒนาและผู้ใช้งาน การที่ผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ใบอนุญาต GPLv2 ยอมรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับดังกล่าว ผลของการเติบโตด้านการพัฒนาและการนำเอามาใช้จะผลักดันไปสู่นวัตกรรมและโอกาสที่ดียิ่งขึ้น”

ติดต่อกับ Red Hat

###

เกี่ยวกับเร้ดแฮท อิงค์

เร้ดแฮทคือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นโอเพนซอร์สชั้นนำของโลก ที่ใช้วิธีการขับเคลื่อนจากชุมชน เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีคลาวด์ ลินุกซ์ มิดเดิลแวร์ สตอเรจ และเวอร์ชวลไลเซชั่นที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง และให้บริการการสนับสนุน การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาที่ได้รับการยอมรับ เร้ดแฮทเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของเครือข่ายทั่วโลกให้กับผู้ประกอบการ พันธมิตร และชุมชนโอเพนซอร์ส เร้ดแฮทจึงสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการ และเป็นระบบเปิดใช้งานได้อย่างอิสระเพื่อสร้างการเติบโตและเป็นการเตรียมลูกค้า

ให้พร้อมตอบรับกับไอทีในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.redhat.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …