TechTalk x ACIS Webinar: IT Governance, Risk & Compliance สำหรับธุรกิจประกัน

ACIS Professional Center ร่วมกับ TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity ของธุรกิจประกันเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “IT Governance, Risk & Compliance” เพื่อแนะนำแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่น่าสนใจสำหรับประยุกต์ใช้ในการทำ IT GRC อย่างมีประสิทธิผล ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: IT Governance, Risk & Compliance สำหรับธุรกิจประกัน
ผู้บรรยาย: คุณอิทธิพล พรหโมปการ Senior Director Consulting Service และคุณนันทชัย ศิริพันธ์ Senior Consultant จาก ACIS Professional Center
วันเวลา: วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_T0FiohLwRhWcrya0zaQ18w

ธุรกิจประกันเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับตัวอย่างมากในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายรูปแบบถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและนำเสนอบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลของลูกค้าและสร้างงบรรทัดฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย หน่วยงานกำกับดูแลจึงได้กำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับให้ทุกบริษัทประกันปฏิบัติตาม

การจัดการให้มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจประกัน เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมไปถึงสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

  • IT Governance, Risk & Compliance (IT GRC) คืออะไร
  • ธุรกิจประกันกับข้อกำหนดและกฏหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
  • แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสำหรับ IT GRC
  • การวาง IT GRC สำหรับธุรกิจประกันอย่างมีประสิทธิผล

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

LIVE Hacking Demo: แอปดูดเงิน VS. เจาะระบบองค์กรขนาดใหญ่ | NCSA Thailand National Cyber Week 2023

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ MAYASEVEN ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจสายงานด้าน Cybersecurity เข้าชม LIVE Hacking Demo “ลองเป็นเหยื่อแอปดูดเงินเพื่อถอดรหัสโจร” และ “เจาะช่องโหว่ระบบ Active Directory …

Ubuntu Pro พร้อมใช้งานแล้ว

แนวทางด้าน Security เป็นเรื่องสำคัญซึ่งในการพัฒนาแอปด้วยโอเพ่นซอร์สที่มีการใช้เครื่องมือภายในมาประกอบกันเป็นปัญหามานานว่าจะรักษาให้ทุกส่วนอัปเดตอย่างเหมาะสมได้อย่างไร หนึ่งในแนวทางที่ Canonical ทีมงานเบื้องหลัง Ubuntu จึงได้ปล่อย Subscription ล่าสุดที่ชื่อ Ubuntu Pro ออกมาให้องค์กรได้ใช้งาน