Black Hat Asia 2023

TechTalk x ACIS Webinar: เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล

ACIS Professional Center ร่วมกับ TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล” พร้อมเรียนรู้วิธีประเมินและวัดระดับ Maturity Level ขององค์กร ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล
ผู้บรรยาย: ดร.จริญญา จันทร์ปาน CIO จาก ACIS Professional Center
วันเวลา: วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pEypme8MTYOZ-6JBUxRHZA

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ทั้งเทคโนโลยีและกฎหมายข้อบังคับด้านไซเบอร์ต่างถูกพัฒนาไปไกล  เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดภายใต้สถานการณ์ที่ภัยคุกคามทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น องค์กรต้องก้าวไปสู่การทำ Cyber Resilience รวมไปถึงการประเมินความพร้อม ซึ่งจะทำให้องค์กรรู้ระดับ Maturity Level ของตนเองในการรับมือกับภัยคุกคาม และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้วิธีการประเมินความพร้อมด้าน Cyber Resilience การวัดระดับ Maturity Level และเทคนิคการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับ Security Posture ขององค์กรให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พบ ‘HinataBot’ บอทเน็ตที่อาจสร้างการโจมตี DDoS ขนาด 3.3 Tbps ได้

พบมัลแวร์บอตเน็ตใหม่ HinataBot มุ่งเป้าโจมตี Realtek SDK, Huawei Router และ Hadoop YARN Server เพื่อรวมการโจมตีที่อาจสร้าง Distributed Denial of …

[Video] NCSA Webinar Series EP.8 – WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย NCSA Webinar Series EP.8 เรื่อง “WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ