CDIC 2023

TechTalk x ACIS Webinar: เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล

ACIS Professional Center ร่วมกับ TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล” พร้อมเรียนรู้วิธีประเมินและวัดระดับ Maturity Level ขององค์กร ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: เตรียมพร้อมสู่ Cyber Resilience ในยุคดิจิทัล
ผู้บรรยาย: ดร.จริญญา จันทร์ปาน CIO จาก ACIS Professional Center
วันเวลา: วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pEypme8MTYOZ-6JBUxRHZA

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ทั้งเทคโนโลยีและกฎหมายข้อบังคับด้านไซเบอร์ต่างถูกพัฒนาไปไกล  เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดภายใต้สถานการณ์ที่ภัยคุกคามทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น องค์กรต้องก้าวไปสู่การทำ Cyber Resilience รวมไปถึงการประเมินความพร้อม ซึ่งจะทำให้องค์กรรู้ระดับ Maturity Level ของตนเองในการรับมือกับภัยคุกคาม และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้วิธีการประเมินความพร้อมด้าน Cyber Resilience การวัดระดับ Maturity Level และเทคนิคการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับ Security Posture ขององค์กรให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

Microsoft แพตช์แก้ไขช่องโหว่เร่งด่วน 2 รายการให้ Edge, Teams และ Skype

Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ Heap Buffer Overflow 2 รายการอย่างเร่งด่วนในไลบรารีที่ผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานพบว่าช่องโหว่ได้ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว