Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

TechTalk Webinar: วิดีโอย้อนหลังเรื่อง “10 แนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยในปี 2017″

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “10 แนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยในปี 2017” โดยอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง (เนื่องจากอาจารย์พูดเร็วไป) สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ACIS Professional Center และ CEO

ในยุค Digital Economy นี้ ประเทศไทยได้เริ่มเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 หรือก็คือการทำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Internet of Things หรือ Blockchain เหล่านี้ช่วยเปิดช่องทางให้แฮ็คเกอร์สามารถเข้ามาโจมตีระบบขององค์กรได้มากขึ้นถ้าไม่มีมาตรการควบคุมที่ดีเพียงพอ

Webinar นี้จึงนำเสนอแนวโน้มภัยคุกคามและประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย 10 อันดับที่ควรคำนึงถึง เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถนำไปใช้เป็นไอเดียในการวางแผนรับมือกับภัยคุกคาม และปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตนให้ดียิ่งขึ้นAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Aruba ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital 18 มิ.ย. 2020 พร้อมเนื้อหาภาษาไทยทุกหัวข้อ

Aruba ขอเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital งานสัมมนาใหญ่ประจำปีที่จะอัปเดตทุกเทคโนโลยีของ Aruba พร้อมแขกรับเชิญจาก WIRED และ SpaceX โดยเนื้อหาทั้งหมดจะมี Subtitle ภาษาไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 9.00น. - 13.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

IBM ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี Industry 4.0 In Action for Smart Factory 16 มิ.ย. 2020

IBM ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิต เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี "Industry 4.0 In Action for Smart Factory" เพื่อรับชมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ New Normal ของธุรกิจโรงงานและการผลิต พร้อมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการก้าวไปสู่ Industry 4.0 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จริงจากลูกค้าของ IBM ในวันที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00น. - 11.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้