Tag Archives: cyber drill

TechTalk Webinar: วิดีโอย้อนหลังเรื่อง “10 แนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยในปี 2017″

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “10 แนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยในปี 2017” โดยอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง (เนื่องจากอาจารย์พูดเร็วไป) สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

CDIC 2016: สรุปภัยคุกคาม แนวโน้ม และการสร้างความเชื่อมั่นด้าน Cyber Security โดยอาจารย์ปริญญา หอมเอนก

อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้ก่อตั้งบริษัท ACIS Professional Center และผู้บริหารบริษัท Cybertron เริ่มเซสชันงาน CDIC 2016 ด้วยการสรุปแนวโน้มภัยคุกคามและทิศทางด้าน Cyber Security ในปี 2016 – 2018 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Block Chain, Fin Tech และ Cyber Warfare พร้อมแนะนำเครื่องมือและวิธีการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร

Read More »

Responsive Security: “ความพร้อมของคน” สิ่งสำคัญที่สุดในการรับมือกับภัยคุกคาม

ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้ Cyber Resilience แนวคิดสำหรับรับมือกับ Unknown Threats ระบบความมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานต่างๆ มีการปรับปรุง พัฒนา ให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอมา หลายบริษัทลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่ดีที่สุด และเลือกใช้กระบวนการ/มาตรฐานที่ดีที่สุดในการวางแผนรับมือ และป้องกันระบบของตนจากการโจมตีของแฮ็คเกอร์ แต่ทำไมระบบขององค์กรเหล่านั้นยังคงมีช่องโหว่และถูกเจาะเข้ามาอยู่ดี

Read More »