Breaking News

TechTalk Webinar: มุ่งสู่ความเป็น Next-generation SOC โดย IBM Security ประเทศไทย

ttt_t_webinar_logo_small

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทางด้าน Cyber Security เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “มุ่งสู่ความเป็น Next-generation SOC โดย IBM Security ประเทศไทย” ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2016 ผ่านทาง Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ttt_webinar_ibm_security

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: มุ่งสู่ความเป็น Next-generation SOC โดย IBM Security ประเทศไทย
ผู้บรรยาย: คุณภัทราภา หงษ์คำดี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยอาวุโส IBM Security
วันเวลา: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Cisco WebEx Meeting
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

กำหนดการ

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ เห็นความสำคัญของ Cyber Security มากขึ้น หนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง คือ จะพัฒนาหรือสร้างศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center: SOC) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในเครือข่ายของตน (Cyber Security Visibility) สามารถระบุถึงเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว (Detection) และตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ทันท่วงที (Security Response)

  • ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ SOC คืออะไร
  • องค์ประกอบพื้นฐานของ SOC (บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี) และกลยุทธ์การบริหารจัดการ
  • การสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์ภายในศูนย์ SOC อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากระบบ Security Intelligence และระบบ Cognitive Cyber Security ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IBM Watson

ibm_security_overview

TechTalk Webinar นี้เหมาะกับใคร

เนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ IT และผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security ทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ SOC โดยเนื้อหาจะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นเกี่ยวกับ SOC รวมไปถึงองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพของศูนย์ SOC ในปัจจุบัน จากนั้นจึงต่อยอดด้วยการนำแนวคิดของ Security Intelligence เช่น Machine Learning, Cognitive Cyber Security เข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาศูนย์ SOC ให้กลายเป็น Next-generation SOC นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้าน IT Security ก็สามารถเข้ามาร่วมฟังได้เช่นกัน

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar: มุ่งสู่ความเป็นNext-generation SOC โดย IBM Security ประเทศไทย ได้ฟรี โดยทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วม TechTalk Webinar 100 ท่านแรก ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน เข้าฟังบรรยายโดยไม่คำนึงถึงอันดับการลงทะเบียนก่อนหลัง

กด Interested หรือ Going เพื่อติดตามอัพเดท TechTalk Webinar: มุ่งสู่ความเป็นNext-generation SOC โดย IBM Security ประเทศไทย บน Facebook Event: https://www.facebook.com/events/251555055214649/

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลตอบรับแสดงรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วม TechTalk Webinar ผ่านทาง Cisco WebEx Meetings ภายใน 48 ชั่วโมงAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Emerging Stronger Series

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก การเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือที่ชัดเจนกับความไม่แน่นอนท่ามกลาง “ความปกติใหม่” ที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่องค์กรตั้งรับในวันนี้ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต