CDIC 2023

TechTalk Webinar: Data Observability by IBM Databand – Deliver Reliable and Trustworthy Data

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Data Observability by IBM Databand : Deliver Reliable and Trustworthy Data” โดยทีมงาน Computer Union ขอพาทุกท่านไปเรียนรู้โซลูชัน IBM Databand หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของการสังเกตติดตาม data pipeline และ warehouse ในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวัน พุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.30น. ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ : Data Observability by IBM Databand : Deliver Reliable and Trustworthy Data

ผู้บรรยาย :

  • คุณธนัช การไว ตำแหน่ง Data and AI Portfolio Brand Technical Specialist จาก บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
  • คุณอนุวรรตน์  ชำนาญเวช ตำแหน่ง Presales Software Specialist จาก บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

วันเวลา : วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น.

ลิงก์ลงทะเบียน : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5605zWYpSYeX942URHf22w

ปัจจุบันนี้แทบทุกองค์กรได้มีการนำข้อมูลมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ โดยจะมีขั้นตอนและกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ หรือเรียกว่าการทำ Data Pipelines ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้งาน แต่ด้วยปริมาณของข้อมูลที่มากขึ้นและการนำข้อมูลไปใช้งานมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บางครั้งการนำเอาข้อมูลไปใช้งานเกิดความผิดพลาดหรือคุณภาพของข้อมูลไม่เพียงพอ เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น สิ่งที่ Developer หรือ Data Engineer จะต้องทำคือการ monitor ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาตั้งแต่ข้อมูลปลายทางย้อนกลับไปตามกระบวนการของ Data Pipeline เรื่อยๆ จนกว่าจะเจอต้นเหตุของปัญหา เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากและอาจจะทำให้เกิดผลกระทบในนำข้อมูลไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจอีกด้วย

IBM Databand ใช้ความสามารถในการทำ Data Observability Solution ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยใช้ความสามารถในการเฝ้าสังเกตข้อมูลลักษณะที่เป็นแบบ Proactive ในการติดตามข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลต้นทางไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้งาน ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล นอกจากนั้น IBM Databand ยังช่วยยกระดับการดูแลข้อมูลในรูปแบบเดิมโดยใช้แนวโน้มในอดีตมาคำนวณสถิติเกี่ยวกับ Data Workloads และ Data Pipelines เพื่อแจ้งเตือนทีมที่ดูแลข้อมูลได้รู้ถึงความผิดปกติของข้อมูลก่อนที่จะเกิดปัญหาและสร้างผลกระทบทางธุรกิจในภายหลัง

Agenda

  • Why data observability?
  • What’s needed for proactive data observability?
  • How does Databand work?
  • Guide to data observability journey
  • Q&A

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Amazon เปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจ

ในงาน Amazon re:Invent 2023 ที่ผ่านมา Amazon ได้ประกาศเปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจให้ทดลองใช้งานแบบ Preview

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า