TechTalk Webinar: สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 พร้อมแนะนำวิธีเก็บ Log อย่างถูกต้อง

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Admin และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Info Sec ทุกท่านเข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 พร้อมแนะนำวิธีเก็บ Log อย่างถูกต้อง” โดย ACIS/Cybertron วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2017 ผ่านทาง Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 พร้อมแนะนำวิธีเก็บ Log อย่างถูกต้อง
ผู้บรรยาย: คุณวัชรพล วงศ์อภัย (CISSP, GIAC GCIH, GCFA, SSCP และ CEHv8) ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก ACIS/Cybertron
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2017 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Cisco WebEx Meeting
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

เนื้อหาการบรรยาย

TechTalk Webinar นี้จะบรรยายถึงสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์ล่าสุดที่เพิ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ทั้งบุคคลทั่วไป บริษัทขนาดเล็ก เช่น Startup หรือ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่จำเป็นต้องปฏิบัติตามและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อจำเป็น โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย

  • สรุปประเด็นสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับล่าสุดอย่างเข้าใจง่ายๆ
  • วิธีการเก็บ Log อย่างถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
  • แนะนำวิธีการจัดเก็บ Log แบบต่างๆ และการนำข้อมูล Log ไปใช้สนับสนุนธุรกิจ
  • ถามตอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และการเก็บ Log

TechTalk Webinar นี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทและองค์กรทุกท่าน ตั้งแต่ระดับ IT Admin ไปจนถึง IT Manager รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้าน Information Security

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar: สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 พร้อมแนะนำวิธีเก็บ Log อย่างถูกต้อง โดย ACIS/Cybertron ได้ฟรี โดยทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วม TechTalk Webinar 100 ท่านแรก ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน เข้าฟังบรรยายโดยไม่คำนึงถึงอันดับการลงทะเบียนก่อนหลัง

กด Interested หรือ Going เพื่อติดตามอัพเดท TechTalk Webinar: สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 พร้อมแนะนำวิธีเก็บ Log อย่างถูกต้อง บน Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1762642944064615/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พบช่องโหว่ระดับ Critical บน Cisco WebEx เสี่ยงผู้ใช้ถูกแฮ็ก

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเครือข่ายและ Data Center ชื่อดัง ออก Security Advisory เตือนช่องโหว่บน Cisco WebEx Clients เสี่ยงถูกแฮ็กเกอร์โจมตีแบบ Remote Code …

พบช่องโหว่บนปลั๊กอิน Autofill ของ LinkedIn เสี่ยงถูกบุคคลที่สามขโมยข้อมูล

Jack Cable นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยวัย 18 ปีจาก Lightning Security ออกมาแจ้งเตือนช่องโหว่บนปลั๊กอิน AutoFill ของ LinkedIn ซึ่งช่วยให้บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของผู้ใช้ได้โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว