CDIC 2023

[PR] ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว ทีซีซี เทคโนโลยี ผนึกไอไอเจ เปิดบริษัทใหม่รุกบริการคลาวด์เต็มรูปแบบในไทยและเอเชีย

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ( TCCT ) ผู้นำให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยร่วมกับบริษัท อินเตอร์เน็ต อินนิชิเอทีฟ เจแปน ( IIJ ) ผู้นำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเน็ตเวิร์คจาก ประเทศญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว ทีซีซี เทคโนโลยี ผนึกไอไอเจ เปิดบริษัทใหม่ รุกบริการคลาวด์เต็มรูปแบบในไทยและเอเชีย โดยมีนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด นาย โฆษิต สขุสิงห์ กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด และ นาย โคอิชิ มารุยาม่า เจ้าหน้าที่บริหาร Global Business บริษัท อินเตอร์เน็ต อินิชิเอทีฟ เจแปน อิงค์ หรือไอไอเจ ร่วมให้รายละเอียด

TechTalkThai Handshake

งานแถลงข่าวดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ชั้น 3 ห้อง โซระ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ ( สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต )
จึงขอเรียนเชิญร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

กำหนดการงานแถลงข่าว

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องโซระ โรงแรม ดิโอกรุะ เพรสทีจ ( สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต )

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และรับประทานอาหารว่างพร้อมชา/กาแฟ
10.30 – 10.45 น. นาย ปณต สิริวฒันภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากัด – วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีของกลุ่มทีซีซี
10.45 – 11.00 น. นาย โคอิจิ มารุยาม่า เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย Global Business บริษัท อินเตอร์เน็ต อินนิชิเอทีฟ เจแปน ( IIJ ) – แนะนำบริษัท ไอไอเจ ยักษ์ใหญ่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตจากประเทศญี่ปุ่น – เหตผุลการเป็นพันธมิตรกับทีซีซี เทคโนโลยี
11.00 – 11.10 น. นาย โฆษิต สุขสิงห์ กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกดั – เหตผุลการเป็นพันธมิตรกับไอไอเจ – ความร่วมมือระหว่างทีซีซี เทคโนโลยี และไอไอเจ
11.10 – 11.30 น. พันธมิตรแสดงความยินดีและถ่ายรูปผ้บูริหารร่วมกัน
11.30 – 11.40 น. นางสาวนัจรี รุจิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด – ทิศทางและเป้าหมายของบริษัท ลีพ โซลชูั่นส์ เอเชีย จำกัด
11.40 – 11.50 น. ช่วงตอบคำถามสื่อมวลชน
11.50 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รับมือกับ Ransomware ด้วย Backup Solution จาก Nipa Cloud

Backup Solution เป็นแนวทางป้องกันเหตุฉุกเฉินสุดท้ายที่องค์กรพึงมี โดยเฉพาะเหตุโจมตีจาก Ransomware ตัวป่วนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ เชื่อแน่ว่าท่านคงจะได้ยินข่าวความเสียหายที่ธุรกิจองค์กรยังคงตกเป็นเหยื่อการโจมตีรายวัน แน่นอนว่าการเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาในภายหลัง ซึ่งเสียทั้งเวลา ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าของธุรกิจ ในบทความนี้จะพาทุกท่านร่วมกันถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาหนึ่งของผู้ใช้บริการ Backup Solution กับ …

ChatGPT เปิดให้ผู้ใช้งานโต้ตอบด้วยเสียงและส่งรูปภาพได้แล้ว

ChatGPT เปิดให้ผู้ใช้งานโต้ตอบด้วยเสียงและส่งรูปภาพได้แล้ว