CDIC 2023

ไขกุญแจความสำเร็จ: ก้าวแห่งความยั่งยืนสู่ทศวรรษที่ 3 ของ tangerine

การเริ่มธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย และการนำพาธุรกิจให้ก้าวอย่างมั่นคงยาวนานมากว่า 20 ปี ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน

ทีมงาน TechTalkThai ขอพาทุกท่านร่วม “ก้าว” ไปรู้จักกับ tangerine ผู้นำนวัตกรรมที่หลากหลายด้าน IT Solutions สู่องค์กรธุรกิจไทย พร้อมไขกุญแจสำคัญกับการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 แห่งความสำเร็จและความยั่งยืนไปด้วยกัน กับ คุณนิรุตติ เลิศสมบุญ Managing Director, tangerine

ปัจจัยสำคัญใดที่ทำให้ tangerine ก้าวเดินเคียงข้างธุรกิจไทยมาได้อย่างมั่นคงจนเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 และก้าวต่อไปของ tangerine จะเป็นไปในทิศทางใด ร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

ก้าวแรกของ tangerine กับการปรับเปลี่ยนขององค์กรไทยสู่ยุคดิจิทัล

ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2003 ในยุคเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ดิจิทัล tangerine เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน IT ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Storage) เครือข่าย (Networking) และระบบความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เมื่อหลายธุรกิจตอบรับเทรนด์ Digital Transformation มากขึ้น tangerine จึงได้เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT แก่ธุรกิจองค์กร จนพัฒนาไปสู่บริการ IT ด้านอื่น ๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Cloud Solution, Software & Application Development, Data Analytics, Business Mobility, Security รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอีกมากมายที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนวัตกรรม IT พร้อมกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก

นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ tangerine อยู่เคียงข้างธุรกิจไทยในฐานะ “ที่ปรึกษาทางด้าน IT ที่มีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า” กับพันธกิจการส่งมอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของลูกค้า (Bring the best technology for customer’s success) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงโจทย์ลูกค้าเข้ามาทรานส์ฟอร์มองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค

“เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ไม่ใช่เทคโนโลยีที่แพงที่สุด แต่เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์องค์กรตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมที่สุด” คุณนิรุตติ เลิศสมบุญ Managing Director จาก tangerine กล่าว

เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ tangerine มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดส่งมอบให้กับลูกค้าจนถึงทุกวันนี้ คือ การมีพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยอย่าง Cisco, Google Cloud, Trellix, Cloudflare, Dell Technologies, Skyhigh และอีกมากมาย โดยพาร์ตเนอร์ทั้งหมดล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการส่งมอบโซลูชันระดับคุณภาพให้กับลูกค้าของ tangerine มาโดยตลอด จึงทำให้ tangerine ก้าวเข้าสู่หมุดหมายแห่งความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ในฐานะผู้นำแนวหน้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย

พาร์ตเนอร์คนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ tangerine

ก้าวสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืน เคียงคู่ธุรกิจองค์กรชั้นนำของไทย

นอกจากการสร้างความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์อย่างแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า 2  ทศวรรษแล้ว กลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ tangerine ยังคงเป็นผู้นำแนวหน้าในการให้บริการด้าน IT แก่ภาคธุรกิจ คือ การส่งมอบ “คุณค่า” ที่สร้างมูลค่าต่อธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

“tangerine ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการ IT ครบวงจร และคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญนั้น บริษัทฯ จะก้าวมาถึงทศวรรษที่ 3 ไม่ได้เลย หากไม่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง” คุณนิรุตติ กล่าว

หัวใจสำคัญของความยั่งยืนทางธุรกิจที่ tangerine ยึดมั่น คือ การนำความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นที่ตั้ง ทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายและความคาดหวังผลลัพธ์ของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แล้วจึงนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสม ตรงโจทย์ของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

คุณค่าที่ tangerine ส่งมอบไม่ได้มีเพียงแต่โซลูชันระดับคุณภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบริการระดับมืออาชีพ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Advanced IT และ Cloud Solutions ของทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้าน IT ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน ออกแบบระบบงาน คัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ดูแลควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบ ตลอดจนการให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบ IT ด้วยโซลูชันที่เหมาะสมให้คุ้มค่าแก่การลงทุนขององค์กร เพื่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

“tangerine จะไม่ใช่แค่ Reseller แต่เราเป็น Value-added Solution Integrator พร้อมส่งมอบคุณค่าจากเทคโนโลยีที่มีอยู่และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าให้มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง” คุณนิรุตติ เน้นย้ำ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผนวกกับความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า ทำให้ tangerine ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มสถาบันการเงิน โทรคมนาคม อุตสาหกรรมการผลิต บริการทางการแพทย์ อสังหาริมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภค เป็นต้น จนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่องค์กรธุรกิจให้มีความก้าวหน้าล้ำสมัยยิ่งขึ้น

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 แห่งความสำเร็จ… ก้าวสู่อนาคตกับ tangerine 

ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมานี้ ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จของ tangerine นับตั้งแต่ปี 2003 จวบจนมาถึงปี 2023 tangerine ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำนวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจองค์กรในทุกระดับ ตลอดจนความเข้าใจในทุกแง่มุมการทำธุรกิจของลูกค้า และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันและบริการตามคำมั่นสัญญาด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ จนได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการกับโครงการใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

“ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มอง tangerine ว่าเป็นแค่ SI… แต่มอง tangerine เป็น Long-term Business Partner ด้วยคุณค่าที่ tangerine ส่งมอบให้กับลูกค้าโดยเสมอมา คุณนิรุตติ กล่าวเสริม

ทศวรรษที่ 3 ของ tangeine กับการเดินทางที่มีเป้าหมาย คือ การเติบโตของบริษัท และ การขยายตลาดทางธุรกิจ เพิ่มบริการให้ครอบคลุม หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการด้าน Digital และ Technology ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และ อนาคต

คุณนิรุตติเผยว่า การเติบโตของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวน แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของพนักงาน ซึ่ง tangerine ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและลูกค้า เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

“ขอบคุณลูกค้าคนสำคัญทุกหน่วยงาน ทุกองกรค์ที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุน จนทำให้ tangerine เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

ขอบคุณพาร์ตเนอร์ทุกรายที่ส่งเสริมให้ tangerine มีเทคโนโลยีที่ดีส่งมอบให้กับลูกค้ามาโดยตลอด


และขอบคุณพนักงานทุกคนในองค์กรที่เป็นกำลังสำคัญของบริษัท ที่ทำให้ tangerine ยืนหยัดเคียงข้างองค์กรธุรกิจไทย เรื่อยมาจนถึงทศวรรษที่ 3 ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเรา”
คุณนิรุตติ กล่าวขอบคุณทิ้งท้าย

สนใจรับคำปรึกษาด้าน IT สำหรับธุรกิจคุณ สามารถติดต่อ tangerine ได้ที่ marketing@tangerine.co.th หรือโทร 02-285-5511 ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน


About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …