Breaking News

Tag Archives: zyxel wireless controller

บริหารจัดการ 802.11ac Access Point ในองค์กรมากถึง 512 ชุดด้วย ZYXEL NXC Series

เมื่อ Wi-Fi กลายเป็นช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักภายในองค์กร การบริหารจัดการ Wi-Fi ก็ทวีความสำคัญขึ้นเป็นเงาตามตัว ทาง ZYXEL เองจึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ Wireless LAN Controller เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการ Wi-Fi ภายในองค์กรนั้นมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น พร้อมประสิทธิภาพระดับสูงสำหรับรองรับการมาของเทคโนโลยี 802.11ac Wireless Access Point ภายในองค์กรได้ทันที ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโซลูชันของ ZYXEL กันดังนี้ครับ

Read More »

ปกป้องธุรกิจ SMB ด้วย ZyXEL USG Next-Generation Unified Security Gateway รุ่นล่าสุด ที่มาพร้อมบริการสุดคุ้มจาก ZyXEL Thailand

สองสาเหตุหลักๆ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) ส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นความต้องการในการป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกระบบเครือข่าย, ความต้องการในการควบคุมการใช้งาน Application ต่างๆ ของพนักงานในองค์กร, การรับประกันให้ทุก Application ที่ต้องใช้ทำงานมี Bandwidth ที่เพียงพอ หรือความต้องการที่จะเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างสาขาให้มีความปลอดภัยสูงสุด ZyXEL Thailand ที่มีประสบการณ์การทำระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรและธุรกิจ SMB มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงเข้าใจความต้องการเหล่านี้เป็นอย่างดี

Read More »